Skärpta krav från och med 2 juli 2025

Här ser du skillnaden i vad som krävs för grundläggande behörighet före respektive efter 1 juli 2025.

Tänk på. För den som saknar rätt nivåer i svenska och engelska efter 1 juli 2025 krävs Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 och Engelska 6 och Matematik 1. 

Sökande med avgångsbetyg där 1 åk matematik ingår, har motsvarande Matematik 1. 

Skärpta krav gäller alla tre ämnen

Tänk på. Den som exempelvis bara saknar engelska för grundläggande behörighet måste ändå stämma av med nya krav för svenska och matematik. Om de nivåer som finns i avgångsbetyget motsvarar de skärpta kraven, behöver sökande inte komplettera i alla tre ämnen.

Det är bara vid brister i behörigheten som man måste vara uppmärksam på datumet för skärpta krav.

Avgångsbetyg från 2-årig teknisk linje

Exempel. Artturi gick ut gymnasiet med ett avgångsbetyg från 2-årig teknisk linje 1987. Han har tvådelat betyg i svenska (Svenska språket och Svensk litteratur) men inget betyg alls i engelska. Han saknar därför grundläggande behörighet.

Artturi har även godkänt betyg i matematik, han har läst en årskurs.

För att bli grundläggande behörig måste han komplettera med:

Senast 1 juli 2025: Engelska 5 eller högre

Från och med 2 juli 2025: Svenska 3 OCH Engelska 6.

Senast uppdaterad: 13 juli 2021