Komplettera för att höja meritvärdet

Förutom att komplettera för behörighet kan en sökande med slutbetyg utfärdat före 2010 också komplettera för att höja sitt meritvärde – med hjälp av utbyteskompletteringar, meritpoängskompletteringar eller tilläggskompletteringar. Däremot kan inte Gy11-kurser bli tilläggskompletteringar.

Utbyteskompletteringar

Det går bra att komplettera med Gy11/Vux12-kurser för sökande som har slutbetyg utfärdade före 2010. I tabellen här ser du vilka Gy-11-kurser som kan ersätta äldre kurser:

Tabell för utbyteskompletteringar, i bedömningshandboken 

Prövning inte längre möjligt

Fram till 30 juni 2016 gick det också att göra prövningar i äldre kurser för att höja meritvärdet. 

Nya kursens poäng räknas

Vid beräkning av jämförelsetalet används den nya kursens betyg och poäng. 

Skolform  Kurs Omfattning Betyg Siffer-värde
Gy2000 Ma B  50 gyp G 10
Gy11/Vux12 Ma 2 100 gyp C 15

Vid utbyte räknas den nya kursens gymnasiepoäng multiplicerat med det nya betyget. Här alltså 100 x 15 = 150 betygsvärde.

Meritpoängskompletteringar

För den som vill räkna med meritpoäng i moderna språk, engelska och matematik, är det inte nödvändigt att visa alla nivåer inom ett ämne.

Exempel. Sökande har betyg i Matematik A i slutbetyget och kompletterar med Matematik C. Trots att han/hon inte redovisar nivån för Matematik B, får sökande ger 1,0 meritpoäng eftersom Matematik C ligger 2 nivåer över behörighetskravet A. 

Bara poängen läggs till 

Vid komplettering av meritpoängskurser räknas inte betygsvärdet med i jämförelsetalet. Bara själva meritpoängen läggs till.

Tänk på. Gy11/Vux12-kurser omvandlas i meritvärderingen till motsvarande äldre kurs (Gy2000/Vux2001) och meritpoängen ges efter de regler som gäller för sökande med slutbetyg.

Senast uppdaterad: 8 mars 2022