Lyssna

Distanskurs i Ivägledning

Två gånger per år ger Euroguidance en distanskurs för dig som arbetar som vägledare. På hösten för dig som arbetar i grundskolans senare år och i gymnasiet och på våren för dig som arbetar på högskolan.

Vårens kurs för dig inom högre utbildning  

Med start 15 februari 2021 erbjuder Euroguidance Sweden en ny omgång av distanskursen i Ivägledning för dig som arbetar som vägledare på universitet/högskola. Som internationell koordinator är du också välkommen att anmäla dig till kursen. 

Trots pågående pandemi ökar intresset bland svenska utbildningsaktörer för internationellt utbyte och samarbete. Även om mycket av det som är målet med kursen är satt på undantag just nu, tror vi ändå att det kan vara ett bra tillfälle att fundera över hur deltagandet i internationellt utbyte kan öka och komma fler till del?

Om något, så har nuvarande kris visat att vårt samhälle är globalt. Därför är de kompetenser man får via ett utbyte viktiga i karriärplaneringen.

Få fler att ta steget

Ivägledning handlar om konsten att vägleda sina sökande före, under och efter en utlandsperiod. Kursens syfte är att bidra till en proaktiv vägledning för utlandsstudier för att få fler svenska elever och studenter att ta steget ut.

Kursen ges helt på distans och pågår i 6 veckor fram till 26 mars. Den tar ca 2 – 3 timmar/vecka i anspråk. Tanken är att du ska kunna ta del av den vid sidan av ditt arbete, men kostnadsfri kompetensutveckling kanske även kan vara något som arbetsgivaren ger klartecken för på arbetstid.

 Kursen erbjuder 

  • Allmän kunskap om internationell mobilitet 
  • Specifik kunskap om olika möjligheter till studier och arbete i andra länder
  • Insikt om hur vägledarens arbetsinsatser kan se ut
  • Insyn i olika verktyg och informationskällor som kan underlätta arbetet  
  • Möjlighet att lägga upp egen plan för hur man löpande kan hantera Ivägledningen i det dagliga arbetet

Kursen är upplagd på tre lektioner med tillhörande mindre uppdrag. I kursportalen får du ta del av och kommentera andra deltagares kursarbete.

Du som genomför alla delar kommer att få ett certifikat från UHR.

Anmälan är stängd

Har du frågor om kursen?

Välkommen att skicka dem via e-post till euroguidance.sweden@uhr.se

Omdömen från tidigare kurser

”…kursen har gett många nya tankar och ideer…”

”…fått lust att utveckla ett gott vägledningsarbete…”

”…fått betydligt fler verktyg att jobba med…”

”…intressant och lärorikt att se andras erfarenheter kring ivägledning…”

”Mycket värdefullt på många sätt… reflektera kring hur man kan…motivera”

Senast uppdaterad: 27 januari 2021