Lyssna

Distanskurs i Ivägledning

Två gånger per år ger Euroguidance en distanskurs för dig som arbetar som vägledare. På hösten för dig som arbetar på grundskola, gymnasiet och vuxenutbildning och på våren för dig som arbetar på högskolan.

Vi ger dig verktygen 

Ivägledning handlar om konsten att vägleda sina sökande före, under och efter en utlandsperiod. Kursen ges på distans under cirka sex veckor. Tanken är att du kan ta del av den vid sidan av ditt arbete och att det räcker att lägga ned ca 3-4 timmars arbete/ vecka.

 Kursen erbjuder 

  • Allmän kunskap om internationell mobilitet 
  • Specifik kunskap om olika möjligheter till studier och arbete i andra länder
  • Insikt om hur vägledarens arbetsinsatser kan se ut

  • Insyn i olika verktyg och informationskällor som kan underlätta arbetet  
  • Möjlighet att lägga upp egen plan för hur man löpande kan hantera Ivägledningen i det dagliga arbetet

Kursen är upplagd på tre lektioner med tillhörande mindre uppdrag. I kursportalen får deltagarna ta del av och kommentera varandras kursarbete. 

Har du frågor?

Skicka din fråga via e-post till  euroguidance.sweden@uhr.se 

Röster från tidigare kurser:

”…kursen har gett många nya tankar och ideer…”

”…fått lust att utveckla ett gott vägledningsarbete…”

”…fått betydligt fler verktyg att jobba med…”

”…intressant och lärorikt att se andras erfarenheter kring ivägledning…”

”Mycket värdefullt på många sätt… reflektera kring hur man kan…motivera”

Kompetenskort till alla som genomfört kursen 

Genom ett samarbete med ELD har Euroguidance tillgång till kompetenskort som underlättar utvärderande samtal efter en utlandsvistelse genom att fokusera samtalet på kopplingen mellan upplevelse och kompetens. Du som genomför hela kursen och anmäler intresse till euroguidance.sweden@uhr.se får en egen uppsättning. 

Läs mer om metodiken under Bearbeta upplevelsen

Senast uppdaterad: 9 juli 2020