Lyssna

Distanskurs i Ivägledning

Två gånger per ordnar Euroguidance en distanskurs för dig som arbetar som vägledare. På hösten välkomnar vi dig som arbetar på grundskola, gymnasiet och vuxenutbildning och på våren är du som arbetar på högskolan välkommen att anmäla dig.

Vi ger dig verktygen 

Ivägledning handlar om konsten att vägleda sina sökande före, under och efter en utlandsperiod. Kursen ges på distans under cirka sex veckor. Tanken är att du kan ta del av den vid sidan av ditt arbete och att det räcker att lägga ned ca 3-4 timmars arbete/ vecka.

 Kursen erbjuder 

  • Allmän kunskap om internationell mobilitet 
  • Specifik kunskap om olika möjligheter till studier och arbete i andra länder
  • Insikt om hur vägledarens arbetsinsatser kan se ut

  • Insyn i olika verktyg och informationskällor som kan underlätta arbetet  
  • Möjlighet att lägga upp egen plan för hur man löpande kan hantera Ivägledningen i det dagliga arbetet

Kursen är upplagd på tre lektioner med tillhörande mindre uppdrag. I kursportalen får deltagarna ta del av och kommentera varandras kursarbete. 

Nästa anmälnings- och kursomgång flaggar vi för i UHR:s nyhetsbrev till vägledare.

 Röster från tidigare kurser:

”…kursen har gett många nya tankar och ideer…”

”…fått lust att utveckla ett gott vägledningsarbete…”

”…fått betydligt fler verktyg att jobba med…”

”…intressant och lärorikt att se andras erfarenheter kring ivägledning…”

”Mycket värdefullt på många sätt… reflektera kring hur man kan…motivera”

Har du frågor?

Skicka din fråga via e-post till  euroguidance.sweden@uhr.se 

Nästa kurstillfälle startar 10 februari

Vårens kurs vänder sig till dig som arbetar med vägledning på högskolan. Som internationell koordinator är du också välkommen att söka. 

Till anmälningsformuläret (anmälan stänger 27 januari 2020)

Senast uppdaterad: 29 november 2019