Lyssna

Distanskurs i Ivägledning

I samarbete med EPALE arrangerar Euroguidance en ny kurs i Ivägledning för dig inom vuxenutbildningen hösten 2021. Anmälan är nu stängd för höstens kurs.

Höstens kurs för dig inom vuxenutbildningen  

Med start i oktober erbjuder Euroguidance Sweden i samarbete med EPALE en helt ny kursomgång för dig som arbetar med vägledning inom vuxenutbildningen. Ta del av nya möjligheter till internationellt utbyte och samarbete – för dina elever och för dig själv i din profession.

Läs mer om nätverksplattformen EPALE på utbyten.se

Utlandsvistelser del i kompetensbyggande

Trots pågående pandemi ökar intresset bland svenska utbildningsaktörer för internationellt utbyte och samarbete. Även om mycket av det som är målet med kursen är satt på undantag just nu, tror vi ändå att det kan vara ett bra tillfälle att fundera över hur deltagandet i internationellt utbyte kan öka och komma fler till del. Om något, så har nuvarande kris visat att vårt samhälle är globalt. Därför är de kompetenser man får via ett utbyte viktiga i allas karriärplanering.

Få fler att ta steget

Ivägledning handlar om konsten att vägleda sina sökande före, under och efter en utlandsperiod. Kursens syfte är att bidra till en proaktiv vägledning för utlandsstudier för att få fler svenska studerande att ta steget ut.

Kursen ges helt på distans och pågår i 6 veckor fram till november. Den tar ca 2 – 3 timmar/vecka i anspråk. Tanken är att du ska kunna ta del av den vid sidan av ditt arbete, men kostnadsfri kompetensutveckling kanske även kan vara något som arbetsgivaren ger klartecken för på arbetstid.

 Kursen erbjuder 

  • Allmän kunskap om internationell mobilitet 
  • Specifik kunskap om olika möjligheter till studier och arbete i andra länder
  • Insikt om hur vägledarens arbetsinsatser kan se ut
  • Insyn i olika verktyg och informationskällor som kan underlätta arbetet  
  • Möjlighet att lägga upp egen plan för hur man löpande kan hantera Ivägledningen i det dagliga arbetet

Kursen är upplagd på fyra lektioner med tillhörande mindre uppdrag. I kursportalen får du ta del av och kommentera andra deltagares kursarbete.

Du som genomför alla delar kommer att få ett certifikat från UHR.

Anmälan är nu stängd

Har du frågor om kursen?

Välkommen att skicka dem via e-post till euroguidance.sweden@uhr.se

Omdömen från tidigare kurser

”…kursen har gett många nya tankar och ideer…”

”…fått lust att utveckla ett gott vägledningsarbete…”

”…fått betydligt fler verktyg att jobba med…”

”…intressant och lärorikt att se andras erfarenheter kring ivägledning…”

”Mycket värdefullt på många sätt… reflektera kring hur man kan…motivera”

Senast uppdaterad: 4 oktober 2021