Distanskurs i Ivägledning hösten 2024

Till hösten planeras en distanskurs i Ivägledning för vägledare på högstadiet och gymnasiet. Anmälan öppnar efter sommaren.

Få fler att ta steget

En utlandsvistelse utgör en del i individens kompetensbyggande, oavsett studie- och utbytesform.

Ivägledning handlar om konsten att vägleda sina sökande före, under och efter en utlandsperiod. Kursens syfte är att bidra till en proaktiv vägledning för utlandsstudier för att få fler svenska studerande att ta steget ut.

Kursen ges helt på distans och pågår under 6 veckor. Den tar ca 2 – 3 timmar/vecka i anspråk. Tanken är att du ska kunna ta del av den vid sidan av ditt arbete, men kostnadsfri kompetensutveckling kanske även kan vara något som arbetsgivaren ger klartecken för på arbetstid.

 Kursen erbjuder 

  • Allmän kunskap om internationell mobilitet 
  • Specifik kunskap om olika möjligheter till studier och arbete i andra länder
  • Insikt om hur vägledarens arbetsinsatser kan se ut
  • Insyn i olika verktyg och informationskällor som kan underlätta arbetet  
  • Möjlighet att lägga upp egen plan för hur man löpande kan hantera Ivägledningen i det dagliga arbetet

Kursen är upplagd på tre lektioner med tillhörande mindre uppdrag. I kursportalen får du ta del av och kommentera andra deltagares kursarbete.

Du som genomför alla delar kommer att få ett certifikat från UHR.

Har du frågor om kursen?

Välkommen att skicka dem via e-post till euroguidance.sweden@uhr.se

Tidigare röster om kursen 

”Jag har sett kursen som ett sätt att öka kvalitén på vägledningen som jag jobbar med…”

”Genom det material och övningar vi använt under kursens gång känner jag mig mycket mer säker inom området Ivägledning…”

”Jag känner mig säkrare på hur jag ska hitta rätt information till elever och känner att detta kan bli något jag kan utveckla.”

”Kursen har varit väldigt givande, är så glad för allt nytt praktiskt material och nya insikter jag fått genom detta.”

” Tack för en väldigt bra sammansatt, information och lärorik kurs…”

Senast uppdaterad: 27 mars 2024