Grundläggande behörighet på annat sätt

Utöver dokumentation över en avslutad gymnasieutbildning, finns fler sätt att uppnå grundläggande behörighet för den som har utländska meriter.

Grundläggande behörighet från utländsk högre utbildning 

För den som saknar dokumentation över sin utländska gymnasieutbildning finns möjlighet att få grundläggande behörighet till högskolestudier i Sverige utifrån en högskoleutbildning, förutsatt att man också uppfyller behörigheten i svenska och engelska.

Tänk på. Den sökande får i detta fall inget meritvärde vid anmälan till grundnivå. 

Utländska bedömningshandboken

Engelska från utländsk högre utbildning

För den som har läst en utländsk högskoleutbildning finns möjlighet att få behörighet i Engelska 6 i följande fall: 

  • Den som har motsvarande minst 60 högskolepoäng från kurs/program med engelska som undervisningsspråk från lärosäte i EU/EES/Schweiz eller följande länder: Storbritannien, USA, Australien, Nya Zeeland, Jamaica, Antigua och Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominikanska republiken, Grenada, Guyana, Saint Kitts och Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent och Grenadinerna, Trinidad och Tobago samt engelskspråkiga delar av Kanada.
  • Den som har en högskoleutbildning som motsvarar en svensk kandidatexamen och med engelska som huvudämne har behörighet i Engelska 6.
  • Den som har behörighetsgivande utbildning från vissa afrikanska länder och som i övrigt följer regler för lärosäte, examen och dokumentation.

Engelska 6 och motsvarande, på Universityadmissions.se

Tänk på. Beslut tas i samband med antagning. 

Grundläggande behörighet utifrån praxis 

Universiteten och högskolorna i Sverige har kommit överens om att pröva sökande utan den formella behörigheten utifrån enhetliga krav. Det här görs direkt i antagningen, utan att individen behöver ansöka om det.

Grundläggande behörighet med kurser och arbetslivserfarenhet

Reell kompetens bedöms av varje högskola 

För sökande som inte har med sig exakt de kurser som ingår i högskolornas enhetliga krav, men som ändå har meriter som kan bedömas motsvara grundläggande behörighet, finns möjlighet att prövas utifrån sin reella kompetens.

Det gör man via en ansökan, och i den måste man visa på motsvarande kunskaper och hur man har förvärvat dem. I ansökan måste man också motivera varför och hur de egna erfarenheterna gör att man kan klara och få utbyte av den utbildning det gäller.

Om reell kompetens i bedömningshandboken

Om ansökan om prövning utifrån reell kompetens på Antagning.se

Högskoleprovsresultat rekommenderas 

Tänk på. För att den som har den här bakgrunden är det särskilt viktigt att göra högskoleprovet. Utan provresultat får sökande inget meritvärde att konkurrera med och riskerar att bli utan plats. 

Senast uppdaterad: 24 oktober 2023