Urvalsgrupper

De urvalsgrupper som är aktuella för sökande med slutbetyg utfärdade före 1 januari 2010 är BI (direktgruppen) och BII (kompletteringsgruppen).

Den som är behörig i kraft av sitt slutbetyg prövas alltid i BI, medan den som behövt komplettera för att bli behörig till en viss utbildning, prövas då i BII. 

Möjligt delta i både BI och BII

Den enda gång det är möjligt att delta i båda betygsgrupperna är när en sökande kompletterat för att höja sitt meritvärde, så kallad konkurrenskomplettering. Han/hon prövas då i BI med sitt ursprungliga meritvärde och i BII med det nya högre.

De konkurrenskompletteringar som är aktuella för den här gruppen sökande är utbytes- och/eller meritpoängskompletteringar och tilläggskompletteringar. De senare kan aldrig bestå av GY11-kurser. 

Utökade kurser i BI

Utökade kurser som ligger på ett samlat betygsdokument räknas inte som kompletteringar, utan räknas med i BI för behörighet och meritpoäng. 

Slutbetyg från vuxenutbildning

Sökande som har ett slutbetyg utfärdat vid gymnasial vuxenutbildning där de flesta kurser har lästs på gymnasieskolan deltar i urvalsgrupp BII.

Tänk på. Minst 2/3 av gymnasiepoängen ska vara från vux-kurser för att eleven ska kunna delta i BI.

 

Senast uppdaterad: 8 mars 2022