Lyssna

Internationell Baccalaureate/IB

International Baccalaureate (IB) är en utbildning som ges över hela världen, främst på engelska. Upplägg och innehåll styrs av International Baccalaureate Organisation, IBO, i Schweiz. I antagningen till högskolan behandlas utbildningen på ett annat sätt än övriga utländska utbildningar, framför allt vad gäller meritpoängstilldelning och regler för komplettering.

Var observant på när IB-examen utfärdats

När det svenska gymnasiesystemet ändrades i och med Gy2011, anpassades behörighet och meritvärdering för sökande med IB-utbildning från 2013 och tidigare respektive för dem med examen från 2014 och framåt. Eftersom regelverket skiljer sig åt, bör du som vägledare vara observant på när eleven tog sin examen.

I bedömningshandboken finns beskrivningar om nivåer för särskild behörighet för IB 2013 och tidigare och för IB 2014 och framåt.

För sökande finns särskild information på Antagning.se

Kompletteringar 

Här på vägledarsidorna tar vi framför allt upp vad som gäller när en sökande behöver läsa in kurser vid gymnasiala vuxenutbildningen.

Tänk på att elever med IB-utbildning inte kan läsa kurser inom den gymnasiala vuxenutbildningen för att höja sitt meritvärde på samma sätt som sökande med utländsk gymnasieutbildning. Däremot kan sökande med IB-examen gå upp i sitt eget system och höja betygsmedelvärdet med så kallade retakes.

Senast uppdaterad: 20 maj 2019