Lyssna

Komplettera för att höja meritvärdet

Förutom att komplettera för behörighet kan en sökande med slutbetyg utfärdat 2010 och senare också komplettera för att höja sitt meritvärde – antingen med hjälp av utbyteskompletteringar eller med meritpoängskompletteringar, eller båda.

Tänk på. Den som har ett slutbetyg utfärdat 2010 och senare, kan inte tilläggskomplettera. 

Utbyteskompletteringar

Det går bra att komplettera med Gy11/Vux12-kurser för sökande som har slutbetyg utfärdade 2010 och senare.

Vilka kurser det gäller framgår av utbytestabellen som också finns i bedömningshandboken. 

Prövning var möjligt under en begränsad tid

Fram till 30 juni 2016 gick det också att göra prövningar i äldre kurser för att höja meritvärdet. 

Nya kursens poäng räknas

Vid beräkning av jämförelsetalet används den nya kursens betyg och poäng. 

Gy2000: Ma B      50 gyp   Betyg: G          

Gy11/Vux12: Ma 2  100 gyp   Betyg: C               

Vid utbyte räknas den nya kursens gymnasiepoäng multiplicerat med det nya betyget. Här alltså 100 x 15 = (betygsvärde).

Meritpoängskompletteringar

För den som vill räkna med meritpoäng i moderna språk, engelska och matematik, är det inte nödvändigt att visa alla nivåer inom ett ämne.

Exempel. Sökande har betyg i Matematik A i slutbetyget och kompletterar med Matematik C. Trots att han/hon inte redovisar nivån för Matematik B, får sökande ger 1,0 meritpoäng eftersom Matematik C ligger 2 nivåer över behörighetskravet A.

Inga meritpoäng för "högre" områdeskurser

När det gäller områdeskurser kan man inte få meritpoäng för överliggande nivåer. Bara den aktuella kursen som ingår i områdesbehörigheten ger meritpoäng. Står det Psykologi A, är det just den nivån som ger meritpoäng, inte kursen Psykologi B.

Sammanställning områdeskurser, pdf

Tänk på. En Gy11/Vux12-kurs kan aldrig omvandlas till en områdeskurs. 

Bara poängen läggs till 

Vid komplettering av meritpoängskurser räknas inte betygsvärdet med i jämförelsetalet. Bara själva meritpoängen läggs till.

Tänk på. Gy11/Vux12-kurser omvandlas i meritvärderingen till motsvarande äldre kurs (Gy2000/Vux2001) och meritpoängen ges efter de regler som gäller för sökande med slutbetyg.

Senast uppdaterad: 29 januari 2019