Lyssna

Komplettera för att höja meritvärdet

Förutom att komplettera för behörighet kan en sökande med slutbetyg utfärdat 2010 och senare också komplettera för att höja sitt meritvärde – antingen med hjälp av utbyteskompletteringar eller med meritpoängskompletteringar, eller båda.

Tänk på. Den som har ett slutbetyg utfärdat 2010 och senare, kan inte tilläggskomplettera. 

Utbyteskompletteringar

Det går bra att komplettera med Gy11/Vux12-kurser för sökande som har slutbetyg utfärdade 2010 och senare.

Tabell för utbyteskompletteringar, pdf (från bedömningshandboken)

Prövning inte längre möjligt

Sedan 1 juli 2016 går det inte att göra prövningar i äldre kurser för att höja meritvärdet. 

Nya kursens poäng räknas

Vid beräkning av jämförelsetalet används den nya kursens betyg och poäng. 

Skolform  Kurs Omfattning Betyg Siffer-värde
Gy2000 Ma B  50 gyp G 10
Gy11/Vux12 Ma 2 100 gyp C 15

Vid utbyte räknas den nya kursens gymnasiepoäng multiplicerat med det nya betyget. Här alltså 100 x 15 = 150 betygsvärde.

Meritpoängskompletteringar

För den som vill räkna med meritpoäng i moderna språk, engelska och matematik, är det inte nödvändigt att visa alla nivåer inom ett ämne.

Exempel. Sökande har betyg i Matematik A i slutbetyget och kompletterar med Matematik C. Trots att han/hon inte redovisar nivån för Matematik B, får sökande ger 1,0 meritpoäng eftersom Matematik C ligger 2 nivåer över behörighetskravet A.

Bara poängen läggs till 

Vid komplettering av meritpoängskurser räknas inte betygsvärdet med i jämförelsetalet. Bara själva meritpoängen läggs till.

Tänk på. Gy11/Vux12-kurser omvandlas i meritvärderingen till motsvarande äldre kurs (Gy2000/Vux2001) och meritpoängen ges efter de regler som gäller för sökande med slutbetyg.

Senast uppdaterad: 18 juli 2022