Lyssna

Utlandsstudier på egen hand

Många har önskemål om att studera i ett särskilt land, en favoritstad, eller på ett speciellt universitet. I statistiken från lektion 1 kunde man se att en övervägande del av alla utlandsstuderande är så kallade freemovers.

Att ordna utlandsstudierna själv ger en större valfrihet än att åka iväg genom ett utbytesprogram. Man kan själv välja vad man vill läsa, vart man ska åka och hur länge man ska vara borta.

Baksidan av det hela är att man får vara beredd på att ordna allt på egen hand. Det kan också bli dyrt eftersom en del länder tar ut höga terminsavgifter för utländska studenter.

Noggranna förberedelser och planering är nödvändigt för att utlandsvistelsen ska bli bra.

Faktablad  för att planera utlandsstudier på egen hand

Tidslinje för studier i USA (pdf)

Tidslinje för studier i Europa (pdf)

Senast uppdaterad: 29 maj 2019