Utlandsstudier på egen hand

Många har önskemål om att studera i ett särskilt land, en favoritstad, eller på ett speciellt universitet En övervägande del av alla utlandsstuderande åker ut på egen hand, som så kallade freemovers. Här lyfter vi vad som behöver ordnas i förväg.

Förberedelser avgörande 

Att ordna utlandsstudierna själv ger en större valfrihet än att åka iväg genom ett utbytesprogram. Man kan själv välja vad man vill läsa, vart man ska åka och hur länge man ska vara borta.

Baksidan av det hela är att man får vara beredd på att ordna allt på egen hand. Det kan också bli dyrt eftersom en del länder tar ut höga terminsavgifter för utländska studenter.

Noggranna förberedelser och planering är nödvändigt för att utlandsvistelsen ska bli bra.

Ansökan

Det är viktigt att ta kontakt med den tänkta utbildningsanordnaren i utlandet för att höra vad de vill ha av en svensk sökande, helst så tidigt som möjligt. 

Kom ihåg att behörighet och tillgodoräknanden alltid bedöms i det mottagande landet. Bedömningen kan ta tid och kan kräva kontakt med en tredje part. Därför är det viktigt att vara ute i god tid.

Till ansökan krävs ofta översättningar av svenska betyg.

Översätta betyg 

Gymnasium 

För yrkesinriktade utbildningar finns Europass tillägg till yrkesexamen som man kan använda sig av. 

Tillägg till yrkesexamen, Skolverket

För ett studieförberedande program kan man behöva kontakta en auktoriserad översättare samt se till att översättningen ger ett officiellt intryck. 

Skoltermer på engelska, Skolverket

Universitet och yrkeshögskola

På högskolenivå finns möjlighet att få poängutdrag över sina studier på engelska och vid examen får man också ett Diploma Supplement som kan bifogas vid en ansökan till ett annat land. 

Diploma Supplement, på UHR:s webbplats

Även för yrkeshögskoleexamina finns Europass-tillägg:

Tillägg för Europass, Myndigheten för yrkeshögskolan

Visum och säkerhet 

Beroende på vilket land man vill åka till kan det också bli aktuellt att ansöka om visum för studier. Det kan även vara viktigt att kontrollera läget i landet och vilka vaccinationer som krävs.

Reseinfo i fickan 

Tips. Utrikesdepartementet tillhandahåller en app, UD Resklar, med reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader.

Appen UD Resklar. på UD:s webbplats

Sjukförsäkring

Försäkringskassan har bra information om sjukförsäkringsskyddet vid utlandsstudier.

Försäkringskassans information om att studera utomlands

Utbildningens standard

Det är CSN som bedömer om en utbildning som ges utanför Sverige berättigar till svenska studiemedel. Den bedömningen baseras i första hand på om utbildningen i fråga är erkänd av utbildningsmyndigheten i studielandet.

Om man behöver stämma av om en utbildning är erkänd eller inte, kan man kontakta UHR via e-post: godtagbarstandard@uhr.se

Använda utlandsstudierna i Sverige

Det gäller att tänka igenom vad man vill använda sina utlandsstudier till när man kommer tillbaka till Sverige – oavsett om man vill studera vidare eller börja jobba.

Studera vidare i Sverige

Det är alltid utbildningsanordnaren som bedömer behörighet och eventuella tillgodoräknanden för den som vill fortsätta studierna här hemma. Bedömningen kan göras i samband med anmälan.

Att studera i Sverige med utländsk förutbildning, på uhr.se

Arbeta i Sverige

Har man en hel avslutad utländsk högskoleutbildning kan man få den bedömd av Universitets- och högskolerådet. UHR utfärdar då ett utlåtande som kan användas för att visa vilken utländsk examen man har när man söker jobb. Utlåtandet anger kortfattat vilken svensk examen utbildningen motsvarar.

Att arbeta i Sverige med utländsk högskoleutbildning, på uhr.se

Reglerade yrken

Om man vill arbeta inom ett reglerat yrke måste man kontakta behörig myndighet i Sverige för att ansöka om rätt att utöva yrket. Med reglerade yrken menas att det till exempel krävs auktorisation eller legitimation för att utöva yrket i Sverige.

Sammanställning över reglerade yrken, på uhr.se 

Studera utomlands med funktionsvariation

För den som inte är student, och därmed inte har tillgång till medel inom ett utbytesprogram eller en samordnare, kan det vara en bra idé att kontakta en av de förmedlingar som hjälper svenska studenter utomlands. Även förmedlingarna har upparbetade kontakter och kan ta reda på vilka skolor och boendealternativ som passar aktuella behov.

Förmedlingar som erbjuder personlig rådgivning:

Anlita en förmedling 

Som ett alternativ till att ordna utlandsvistelsen helt på egen hand anlitar många ungdomar en privat förmedling för att hitta till studier i andra länder. Det gäller speciellt för språkstudier men även till exempel ett High school år i USA.

Viktigt att kolla upp att förmedlaren är seriös

En förmedlare som förenklar och säkrar upp administrationen kan vara mycket värt. Men det gäller att kontrollera att det är en seriös arrangör, som levererar utlovat stöd och att utbildningen som förmedlas håller måttet.

Utbildningens standard styr möjlighet till studiemedel

Den som väljer att anlita en förmedling bör också kolla upp om utbildningen i fråga ger rätt till studiemedel, oavsett om det rör sig om språkstudier eller andra typer av studier. 

Om utlandsstudier på CSN:s webbplats

Senast uppdaterad: 20 maj 2024