Lyssna

Särskild behörighet

Sökande med utländsk gymnasieutbildning kan i de flesta fall tillgodoräkna sig kunskaper som motsvarar svenska gymnasiekurser vid antagning till högskola.

Särskild behörighet från respektive utbildningsland 

Vilka kurser en sökande kan räkna med från sin utbildning, framgår av landinformationen i Utländska bedömningshandboken.

Se exempel här från Syrien

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b

humanistisk eller konfessionell inriktning (examen ger behörighet)

yrkesutbildningar med ämnet i betyget

  2a Handel och administration (Commercial)
  4 naturvetenskaplig inriktning
fysik 1a naturvetenskaplig inriktning
kemi 1 naturvetenskaplig inriktning fr o m 2000
biologi 2 naturvetenskaplig inriktning fr o m 2000

Kommentar: I sammanställningen ingår behörighetskurser för de olika inriktningarna. Bara den som gått naturvetenskaplig inriktning kan alltså tillgodoräkna sig Matematik 4.

Tänk på. Den som fått bedömning i en kurs för särskild behörighet på en högre nivå, är också behörig till kurser i ämnet som ligger på en lägre nivå. Matematik 4 här ger alltså även behörighet i Matematik 1, 2 och 3.

Varför finns inte alla ämnen med?

Ibland får vi frågor från sökande som tror att vi missat att skriva ut behörighet i vissa ämnen. Att inte ämnet finns med, beror oftast på att motsvarande svenska gymnasiekurs inte utgör ett behörighetskrav till högskoleutbildning. Inget av de teoretiska ämnena psykologi, religion eller rättskunskap krävs till högre utbildning i Sverige. Det samma gäller datakunskap, ekonomi och olika yrkesämnen.

Svenska kursplaner sätter nivån

Ett annat skäl till att ett ämne inte redovisas är att innehållet och omfattningen inte motsvarar de svenska kursplanerna, vilket ofta är fallet med de naturvetenskapliga ämnena. I många länder ges inte möjlighet till laborationer och utan de momenten saknar den sökande behörighet och kunskaper för att följa undervisningen på de utbildningar där det utgör en förutsättning för förståelse, men också säkerhet.

I exemplen längst ner på sidan, ser du vilka ämnen och kurser Anna respektive Korosh får tillgodoräkna sig från sin ryska respektiver iranska gymnasieutbildning. Båda har fått en så kallad motsvarandebedömning i de ämnen som kan ge särskild behörighet.  

Underlag krävs för individuell bedömning

Då och då dyker det upp betyg från utbildningar vars kursinnehåll vi inte har utrett tillräckligt för att kunna göra en bedömning för.  Om sökande då skickar in kurs- och timplaner kan vi göra en individuell bedömning.

Motsvarandebedömningar i antagningen

Även andra meriter kan ligga till grund för motsvarandebedömningar av särskild behörighet eller beslut om undantag, exempelvis arbetslivserfarenhet och högskolestudier. Bedömningen görs då av respektive lärosäte.  

Senast uppdaterad: 15 juli 2020