Lyssna

Exempel på hur skärpta krav påverkar kompletteringar

Från och med 2 juli 2021 måste den som saknar grundläggande behörighet genom sitt slutbetyg utfärdat efter 2010 komplettera med kurser som motsvarar kraven för de med gymnasieexamen.

För sökande med slutbetyg som inte uppfyller kravet för grundläggande behörighet för 2 250 godkända gymnasiepoäng och/eller kraven i svenska, engelska och matematik och som efter den 1 juli 2021 kompletterar för grundläggande behörighet, krävs förutom komplettering av godkända gymnasiepoäng, även godkända betyg i Svenska 1, 2 och 3, Engelska 5 och 6 samt Matematik 1 a-c. 

Gymnasiepoängen för dessa kurser kan ingå för att uppfylla antalet godkända gymnasiepoäng. 

Exempel 1

Minna har ett slutbetyg utfärdat 2010-06-06 som innehåller 2 250 godkända kurser. Hon har godkänt betyg i Svenska A, Engelska A och Matematik A, men saknar godkänt betyg i Svenska B.

Alltså uppfyller hon inte kraven för grundläggande behörighet.

För att blir grundläggande behörig måste hon komplettera med

Fram till och med 1 juli 2021 räcker det med att komplettera med godkänt betyg i Svenska B eller Svenska 2. 

Från och med 2 juli 2021 måste Minna komplettera med godkänt betyg i Svenska 2 och Svenska 3, samt ha godkänt betyg i Engelska B/6 och  Matematik A/1 för att uppfylla kraven för grundläggande behörighet.

Variant: Om istället Minna redan har godkänt i Engelska B och Matematik A så behöver hon endast komplettera med Svenska 2 och Svenska 3 efter 1 juli 2021.

Exempel 2

Victor gick ut med ett slutbetyg från gymnasiet 2012. I slutbetyget har han Svenska A+B, Engelska A och Matematik A. Han har godkänt i 2 400 poäng men han har underkänt betyg i Svenska B och får därmed inte grundläggande behörighet.

För att blir grundläggande behörig måste han komplettera med

Fram till och med 1 juli 2021: Svenska 2 eller Svenska 3

Från och med 2 juli 2021: Svenska 2 och 3 OCH Engelska 6.

Senast uppdaterad: 17 juli 2020