Förbered

Förberedelserna inför en utlandsvistelse kan bestå av flera olika delar som alla på olika sätt bidrar till att kvalitetssäkra utbytet för individen. Ett första steg kan vara att fundera över mål och lärande i samband med utlandsvistelsen. 

Olika mål

Ur lärandesynpunkt kan det finnas flera skäl för att genomföra en utlandsvistelse. Syftet kan vara att utveckla internationella meriter, exempelvis kunskaper i främmande språk och interkulturell kompetens. Andra gånger är det vissa ämnesspecifika, studierelaterade eller fackmässiga mål som ligger i fokus. Målet kan även vara den personliga utvecklingen och förmågan att kunna hantera det som är annorlunda och klara av förändring.

Metod för att beskriva erfarenheter och nya kunskaper

Inspiration till vilka kompetenser en deltagare kan utveckla under sin utlandsvistelse kan du hämta från ELD-metodens lista över kompetenser. ELD står för experience, learning, description:

ELD-kompetenslistan som pdf

Plan för lärandet

Vem som ansvarar för lärprocessen i samband med en utlandsvistelse varierar. I många fall är det kanske en lärare som har tagit fram en utbildningsplan tillsammans med deltagaren. I vissa fall kan också ivägledaren ha den här rollen, till exempel för personer som åker ut på eget initiativ eller vid sidan av den formella utbildningen. 

Ett studierelaterat utbyte eller en volontärupplevelse kan inkludera lärarledd reflektion, men allt som oftast är det upp till den som reser att försöka samla sina tankar i situationer av "learning by doing". Ett ökat eget ansvar för lärandet präglar de flesta utlandsvistelser. 

En individuell läroplan inför utlandsvistelsen underlättar därför både uppföljning och reflektion efteråt. För inspiration hänvisar vi här till några olika upplägg för lärandeplaner som tagits fram av EU:

ECTS Learning agreement för studieutbyte inom Bolognasamarbetet, pdf

Student training agreement  för praktik inom Erasmus+programmet, pdf

Senast uppdaterad: 1 mars 2023