Lyssna

Motivera

Andras berättelser kan ofta utgöra första gnistan till en utlandsvistelse. Det behöver inte nödvändigtvis vara de välformulerade och framgångsrika som berättar, utan handlar om att lyssnaren kan identifiera sig med berättaren och känna ”det skulle jag också kunna göra”. Här finns tips på kortfilmer, dagböcker och webbplatser som kan motivera till internationell mobilitet.

Resursstarka personer har modet

I många fall är vägledningsarbetet inför en utlandsvistelse till övervägande del reaktivt. Det vill säga vägledaren svarar på frågor om möjligheter från sökande som själva har kontaktat vägledaren eller från sökande som redan är knutna till ett projekt.Det här kan leda till att utlandsstudier och praktik mest blir en aktivitet för redan resursstarka individer som har initiativet, perspektivet och modet att ta steget ut i det okända.

Uppmuntra även de mindre självgående

Det finns samtidigt undersökningar som visar att också mindre resursstarka grupper kan ha ett stort utbyte av en utlandsvistelse, naturligtvis under förutsättning att den är välorganiserad och väl genomförd samt i övrigt passar in i användarens profil. Det är en utmaning för vägledningen att också arbeta mer proaktivt, eller om man så vill, kompensatoriskt, med utlandsvistelser. Det vill säga att uppmuntra och motivera personer att inkludera en utlandsperiod inom ramen för sin utbildning, även om de kanske ursprungligen inte har funderat på möjligheten, eller inte känner sig trygga med ett sådant val.

Presentera världens möjligheter

Ta hjälp av presentationen här  för att informera om att studera eller jobba utomlands. Till presentationen finns även ett talmanus som kan anpassas så att det passar publiken. 

Visa kortfilmer 

Lyssna på Anton och Filip från Sverige, Manuel från Spanien och Ginny från England som berättar om sina erfarenheter av en utlandsvistelse.

Angelique från Lyon pluggar i Dublin 

Fler tips hittar du här under: 

Senast uppdaterad: 23 mars 2018