Lyssna

Motivera

Andras berättelser kan ofta utgöra första gnistan till en utlandsvistelse. Det behöver inte nödvändigtvis vara de välformulerade och framgångsrika som berättar, utan handlar om att lyssnaren kan identifiera sig med berättaren och känner ”det skulle jag också kunna göra”. Här finns tips på kortfilmer, dagböcker och webbplatser som kan motivera till internationell mobilitet.

Inspirera till studier, praktik och arbete i andra länder

PowerPoint-presentationen "Världens möjligheter" riktar sig framför allt till studenter på högskolan, men kan också fungera som inspiration på gymnasiet. Plocka de delar du behöver. 

Världens möjligheter - studier, arbete och praktik i andra länder (Powerpoint-presentation, 8 Mb)

Visa film

För gymnasister

1. Tre röster om ettårsprogrammen: ett år i Frankrike, Spanien eller Tyskland. Film cirka 4 minuter. 

2. Utlandspraktik inom ett yrkesprogram – mode i London. Film cirka 3 minuter.  

Studentutbyten i Europa

1. Nyfiken på att studera utomlands? Inspirationsfilm 1 min. 

2. Evgenija som läser till civilingenjör berättar om sitt utbyte i Norge. Film cirka 4 minuter

3. Tomas läste matematik och fysik i Granada, Spanien. Film drygt 2 minuter.

Senast uppdaterad: 18 augusti 2021