Motivera

Andras berättelser kan ofta utgöra första gnistan till en utlandsvistelse. Det behöver inte nödvändigtvis vara de välformulerade och framgångsrika som berättar, utan handlar om att lyssnaren kan identifiera sig med berättaren och känner ”det skulle jag också kunna göra”.

Visa film för att inspirera till studier, praktik och arbete i andra länder 

För gymnasister

1. Tre röster om ettårsprogrammen: ett år i Frankrike, Spanien eller Tyskland. Film 4 minuter. 

 

2. Utlandspraktik inom ett yrkesprogram – mode i London. Film 3 minuter.  

För gymnasister och studenter

1. Hilda som arbetar med klimatfrågor och hållbar utveckling berättar om sina studier på Irland. Inspirationsfilm 3 min.

 

2. Tomas läste matematik och fysik i Granada, Spanien. Film drygt 2 minuter.

 

3. Villemo som arbetar som fredsobservatör åkte på utbyte till Colombia. Inspirationsfilm 3 min. 

Utlandsstudier i backspegeln – inspiration för vuxenelever 

1. Sofia som arbetar som sjuksköterska berättar om sina fältstudier i Sydafrika. Film 3 minuter. 

Senast uppdaterad: 29 mars 2023