Lyssna

Urvalsgrupper

De urvalsgrupper som är aktuella för sökande med slutbetyg utfärdade efter 1 januari 2010 är BI (direktgruppen) och BII (kompletteringsgruppen).

Den som är behörig i kraft av sitt slutbetyg prövas alltid i BI, medan den som behövt komplettera för att bli behörig till en viss utbildning, prövas då i BII. 

För att illustrera hur kompletteringar påverkar urvalsgruppsplaceringen, se exemplen med Malik som har ett slutbetyg med blandade kurser.

Malik deltar i direktgruppen BI till grundlärarprogrammet, pdf

Malik deltar i kompletteringsgruppen BII till civilingenjörsprogrammet, pdf

Möjligt delta i både BI och BII

Den enda gång det är möjligt att delta i båda betygsgrupperna är när en sökande kompletterat för att höja sitt meritvärde, så kallad konkurrenskomplettering. Han/hon prövas då i BI med sitt ursprungliga meritvärde och i BII med det nya högre.

De konkurrenskompletteringar som är aktuella för den här gruppen sökande är utbytes- och/eller meritpoängskompletteringar. 

Utökade kurser i BI

Utökade kurser i ett slutbetyg räknas inte som kompletteringar, utan räknas med i BI för behörighet och meritpoäng. 

Slutbetyg från vuxenutbildning

Sökande som har ett slutbetyg utfärdat vid gymnasial vuxenutbildning där de flesta kurser har lästs på gymnasieskolan deltar i urvalsgrupp BII.

Tänk på. Minst 2/3 av gymnasiepoängen ska vara från vux-kurser för att eleven ska kunna delta i BI.

Senast uppdaterad: 16 augusti 2021