Lyssna

Meritvärdering av avgångsbetyg

Sökande med avgångsbetyg kan komplettera med Gy11/Vux12-kurser för behörighet och för utbyten.

Kompletteringar för behörighet

Gy11/Vux12-kurser som krävs för behörighet räknas alltid med i jämförelsetalet. Vid behörighetskomplettering sker utbyte oavsett nivå. 

Kompletteringar för utbyte

Gy11/Vux12-kurser som kan ersätta ämne i avgångsbetyget räknas med. Kurser på samma nivå eller högre kan byta ut tidigare ämnesbetyg.  

Gy11/12-kurser kan aldrig bli tilläggskomplettering för sökande med avgångsbetyg. 

Däremot kan sökande ha läst äddre kurser som kan utgöra tilläggskompletteringar. 

Så här räknas jämförelsetalet för avgångsbetyg ut

  • Alla betyg som ingår i avgångsbetyget räknas med
  • Betyg i idrott och hälsa räknas bara med om det krävs för behörighet eller höjer*
  • Betyg i utökad studiekurs räknas bara med om det krävs för behörighet eller höjer.

Från 1 — 5-skalan till 10,00 — 20,00-skalan 

Alla* sifferbetyg läggs ihop, exempelvis 4 + 3 + 2 + 5 och så vidare. Summan delar man sedan med antalet ämnen i avgångsbetyget:

Exempel: 45/14 = 3,214 som avrundas till två decimaler: 3,21.

För att se vad det här värdet motsvarar idag, går du in i omvandlingstabellen i bedömningshandboken. Här blir 3,21 >> 13,65 som utgör jämförelsetalet. 

Meritpoängskompensation 

Sökande med avgångsbetyg får inga reella meritpoäng utan en så kallad meritpoängskompensation, som infördes i antagningen till HT15.

I den här listan ser du vilken kompensation som en sökande får för ett visst jämförelsetal (pdf) 

Listan är hämtad ur UHRFS 2015:1, sidan 24 – 29

Meritpoäng från mellanårsprogram

Eftersom mellanårsprogrammen består av kurser, men med sifferbetyg, får de i likhet med sökande med slutbetyg meritpoäng för faktiska meritpoängskurser. 

Läs mer under Meritpoäng för slutbetyg på Antagning.se

Hur fungerar det i praktiken? 

Under Kompletteringar med Gy11/Vux12-kurser ser du hur omvandling och merituträkningen går till. 

Senast uppdaterad: 12 mars 2018