Lyssna

Meritvärdering av avgångsbetyg

Sökande med avgångsbetyg kan komplettera med Gy11/Vux12-kurser för behörighet och för utbyten.

Kompletteringar för behörighet

Gy11/Vux12-kurser som krävs för behörighet räknas alltid med i jämförelsetalet. Vid behörighetskomplettering sker utbyte oavsett nivå. 

Kompletteringar för utbyte

Gy11/Vux12-kurser som kan ersätta ämne i avgångsbetyget räknas med. Kurser på samma nivå eller högre kan byta ut tidigare ämnesbetyg.  

Gy11/12-kurser kan aldrig bli tilläggskomplettering för sökande med avgångsbetyg. 

Däremot kan sökande ha läst äddre kurser som kan utgöra tilläggskompletteringar. 

Meritpoängskompensation 

Sökande med avgångsbetyg får inga reella meritpoäng utan en så kallad meritpoängskompensation, som infördes i antagningen till HT15.

I den här listan ser du vilken kompensation som en sökande får för ett visst jämförelsetal (pdf) 

Listan är hämtad ur UHRFS 2015:1, sidan 24 – 29

Meritpoäng från mellanårsprogram

Eftersom mellanårsprogrammen består av kurser, men med sifferbetyg, får de i likhet med sökande med slutbetyg meritpoäng för faktiska meritpoängskurser. 

Läs mer under Meritpoäng för slutbetyg på Antagning.se

Hur fungerar det i praktiken? 

Under Kompletteringar med Gy11/Vux12-kurser ser du hur omvandling och merituträkningen går till. 

Senast uppdaterad: 31 mars 2017