Engelska för grundläggande behörighet

Även om ämnet engelska ingår i en utländsk gymnasieutbildning är det inte säkert att nivån motsvarar den nivå som krävs för grundläggande behörighet till högskolestudier i Sverige.

Komplettering med Engelska 6 

Den sökande behöver inte visa upp betyg i underliggande gymnasial nivå, Engelska 5, för att få grundläggande behörighet i engelska. Dokumentation för kursen Engelska 6 räcker.  

Motsvarande kunskaper går lika bra

I flera fall kan sökande med utländsk utbildning tillgodoräkna sig studier i engelska från sin gymnasieutbildning. Det gäller bland annat den som läst i USA, Australien, Storbritannien, Kanada och andra länder med engelska som undervisningsspråk. Det kan också gälla andra länder som har hög kvalitet på språkundervisningen.

Av landinformation på Antagning.se framgår om en gymnasieutbildning uppfyller behörighetskravet i engelska. 

Information per land, på Antagning.se

Tips: Ett betyg i engelska i en utländsk gymnasieutbildning ger inte per automatik behörighet i Engelska 6, vilket ibland kan vara svårt att övertyga en sökande om. I vissa länder ingår till exempel varken hörförståelse eller muntlig framställning i ämnet, varför det inte motsvarar våra kursplaner i engelska. 

Test vanliga bland internationella studenter

Man kan också få behörighet i engelska från internationella test som TOEFL, IELTS med flera. I bedömningshandboken finns de flesta test listade, både de som godtas och de som inte gör det.

Fler test i engelska i utländska bedömningshandboken

Med utländsk högskoleexamen

För sökande med en utländsk högskoleexamen finns särskilda regler för när utbildningen kan ge behörighet i Engelska 6, exempelvis då engelska utgör huvudämnet i en kandidatexamen.  Det här är beslut som fattas i antagningen, mer information finns på Universityadmissions.se. 

English language requirements, på Universityadmissions.se

Övergångsregler säkrar tidigare kunskaper

Om en sökande redan fått en bedömning i Engelska A av UHR eller i antagningen, är hen fortsatt grundläggande behörig i engelska, något som styrs av så kallade övergångsregler. De gör det möjligt att låta tidigare beslut gälla för de individer som annars skulle påverkas negativt av nya beslut och skrivningar. 

Tänk på. Den sökande som fått betyg i Engelska A från komvux daterat före 1 juli 2013 är fortsatt behörig i engelska. 

Senast uppdaterad: 8 mars 2022