Folkhögskola

Folkhögskoleutbildningar utgör ett alternativ och ett komplement till gymnasieskolan och komvux. Ta gärna hjälp av guiden för att tyda olika typer av intyg från folkhögskola.

Grundläggande behörighet från folkhögskolestudier

Liksom andra skolformer har kursplanerna ändrats över åren och kraven för att få ut ett intyg över folkhögskolestudier skiftar något beroende på när eleven började sina studier: 

För att en folkhögskoleutbildning ska ge grundläggande behörighet till högskolestudier, måste innehållet vara av allmän karaktär med teoretiskt fokus, en så kallad allmän kurs. Utbildningens längd ska vara minst 35 veckor.

Tänk på. För att man ska vara grundläggande behörig måste eleven uppfylla både kravet för omfattning och innehållskrav.

Omfattningen av folkhögskolestudierna ska vara minst ett år och då i kombination med tidigare studier på gymnasieskola. Många som hoppat av gymnasiet fortsätter att läsa allmän kurs på folkhögskola.

Behörighetsöversikt för olika skolformer – intyg från folkhögskolestudier

 

Intyg med Gy11/Vux12-kurser

Intyg
med kärnämnen

Äldre intyg med ämnen

Grundläggande behörighet (GB) Omfattningskrav + alla gymnasie-gemensamma ämnen*. Kurser på högre nivå ok. Omfattningskrav + alla kärnämnen. 
Kurser på högre nivå ok.
Omfattnings-krav + svenska och engelska

Komplettera för behörighet

Kan kombineras med kärnämnen på samma eller högre nivå.

Kan kombineras med kärnämnen/
Gy11/Vux12-
kurser på samma eller högre nivå.

Svenska 2 åk/etapp 2 (språk + litteratur), kurs B, Svenska 2 och  Engelska 2 åk, etapp 2, Engelska 5

Skärpta krav för sökande som inte uppfyllt grundläggande behörighet före 1 juli 2015 

= Vad som 

krävs idag

 

Komplettering
i bristen +

Svenska 3

Engelska 6

Historia 1a1

Komplettering i bristen +

Svenska 3

Engelska 6

Matematik 1

Gruppen 2013 och senare

För den som började sina folkhögskolestudier 2013 och senare krävs kunskaper motsvarande lägst godkänd nivå i följande gymnasiala kurser:

  • Svenska 1, 2 och 3 eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
  • Engelska 5 och 6
  • Matematik 1a, b eller c
  • Historia 1a1
  • Naturkunskap 1a1
  • Religionskunskap 1
  • Samhällskunskap 1a1 

Dokumentation

Grundläggande behörighet genom folkhögskolestudier ska styrkas genom ett särskilt intyg om grundläggande behörighet.

De diplom som skolorna ofta ger sina elever efter avslutad utbildning kan inte användas vid anmälan till högskolan. Det är istället ett "Intyg om behörighet till högskolestudier" som krävs. 

Steg-för-steg guide förklarar tydligt

Titta på vår guide som visar folkhögskoleintyg från olika skolformer. Du kan se hela filmen på sex minuter eller plocka det avsnitt du är intresserad av: 

Grundläggande behörighet från folkhögskola (guide på extern webbplats)

Senast uppdaterad: 20 juli 2022