Lyssna

Ansök om att delta i studiebesök 2022

Nu finns återigen möjligheten att delta i studiebesök via Academia. Gör din ansökan senast november 2021 för ett utbyte under 2022.

Academiasamarbetet

Sveriges vägledarförening och Euroguidance Sweden deltar i det europeiska samarbetet Academia, där man har organiserat utbyten för studie- och
yrkesvägledare i Europa under många år.

Både boende, resa och traktamente finansieras för vägledare som vill åka på ett utbyte. De flesta utbyten pågår under en vecka och blir du en av dem som antas, ber vi dig skriva en reserapport när du kommit hem. Den publiceras här på UHR:s vägledarsidor och i Vägledarföreningens medlemstidning. Du kommer även att bli inbjuden till en workshop där du får dela dina erfarenheter med andra som har varit iväg.

Ansök senast 22 november 2021 

På Euroguidance.eu kan du från och med 30 oktober se vilka studiebesök som erbjuds denna gång. Academia-besöken är märkta med ett ”A”:

Training Opportunites på Euroguidancenätverkets webbplats (engelska)

Ladda ner och fyll i ansökningsblanketten

Ansökningsblankett (word)

Följ instruktionerna och mejla din ansökan till Sveriges vägledarförening:

utbyteacademia@gmail.com

Tänk på. För att din ansökan ska bearbetas krävs det att den är ifylld på engelska och att den är komplett. Tänk också på att stämma av med arbetsgivaren innan du söker.

Vägledare inom skola eller vux?

För dig som är vägledare inom skola och vuxenutbildning gäller att du måste ange skolans OID. Om ni inte redan har ett sådant nummer, måste du i samband med ansökan registrera din skola i EU-kommissionens databas Organisation Registration system – ett enkelt förfarande som genererar ett nummer som du sedan ska uppge i din ansökan, läs mer på utbytens webbplats: 

Registrera er och få organisations-id 

Tänk på. Att först stämma av med skolans rektor eller internationella koordinator innan du registrerar din skola/enhet i databasen. 

Inget OID för dig inom högre utbildning eller AF

Jobbar du som vägledare inom arbetsförmedling eller högre utbildning behövs inget OID i din ansökan.

 

Senast uppdaterad: 22 oktober 2021