Lyssna

Ansök om att delta i studiebesök 2023-24

Gör din ansökan senast 30 november 2022 för ett utbyte via Academia under 2023-24.

Välkommen ut i Europa

Sveriges vägledarförening och Euroguidance Sweden deltar i det europeiska samarbetet Academia, där man har organiserat utbyten för studie- och
yrkesvägledare i Europa under många år. Både boende, resa och traktamente finansieras för vägledare som vill åka på ett utbyte. 

Process i flera steg

På grund av förändringar i Erasmus+ programmet består ansökan av flera steg. 

För dig inom skola och vuxenutbildning

För att du ska kunna ansöka behöver din skola/arbetsplats bli konsortiemedlem. Ansökan görs genom att fylla i ert OID i formuläret.

Om ni inte redan har ett sådant nummer, måste du i samband med ansökan registrera din skola i EU-kommissionens databas Organisation Registration system – ett enkelt förfarande som genererar ett nummer som du sedan ska uppge i din ansökan, läs mer på utbytens webbplats: 

Registrera skola och få organisations-id

Tänk på att först stämma av med skolans rektor eller internationella koordinator innan du registrerar din skola/enhet i databasen. När din skola/organisation ansökt skickas ett kontrakt som din rektor/chef måste godkänna.

Sedan kommer du att kunna åka nästkommande år, dvs våren 2024. Vi välkomnar särskilt vägledningcentrum eller skolor som har flera vägledare som kan delta. Man kan anmäla intresse för att delta redan nu.

För dig inom högre utbildning eller på Arbetsförmedlingen

Du kan anmäla dig i höst och åka ut redan våren 2023. 

Se utbudet på Euroguidance.eu

Alla tillgängliga finns publicerade på Euroguidance-nätverkets hemsida från slutet oktober: 

Training opportunities at Euroguidance.eu

Ansök senast 30 november 2022 för besök 2023

Ansökningsblankett

Academia application form 2022-23

Följ instruktionerna och mejla din ansökan till Sveriges vägledarförening:

utbyteacademia@gmail.com

Tänk på. För att din ansökan ska bearbetas krävs det att den är ifylld på engelska och att den är komplett. Tänk också på att stämma av med arbetsgivaren innan du söker.

Efter ditt besök

De flesta utbyten pågår under en vecka och blir du en av dem som antas, ber vi dig skriva en reserapport när du kommit hem. Den publiceras på UHR:s vägledarsidor och i Vägledarföreningens medlemstidning. Du kommer även att bli inbjuden till en workshop där du får dela dina erfarenheter med andra som har varit iväg.

Senast uppdaterad: 6 oktober 2022