Ansök om att delta i studiebesök 2024

Ansök i november 2023 för besök under 2024.

Välkommen ut i Europa

Sveriges vägledarförening och Euroguidance Sweden deltar i det europeiska samarbetet Academia, där man har organiserat utbyten för studie- och
yrkesvägledare i Europa under många år. Både boende, resa och traktamente finansieras för vägledare som vill åka på ett utbyte. 

Du som jobbar inom skolan eller vuxenutbildning kan söka stipendier via Sveriges vägledarförening. Hör av dig till utbyteacademia@gmail.com om du är intresserad att delta.

Du som jobbar i högskolan eller på Arbetsförmedlingen kan anmäla dig till Euroguidance i början av november 2023 och åka ut våren 2024. Hör av dig till euroguidance.sweden@uhr.se om du är intresserad av att delta. 

Se utbudet på Euroguidance.eu

Alla tillgängliga studiebesök publiceras på Euroguidance-nätverkets hemsida från slutet oktober 2023: 

Training opportunities at Euroguidance.eu

Ansökningsblankett

Academia application form 2023-24

Tänk på. För att din ansökan ska bearbetas krävs det att den är ifylld på engelska och att den är komplett. Tänk också på att stämma av med arbetsgivaren innan du söker.

Efter ditt besök

De flesta utbyten pågår under en vecka och blir du en av dem som antas, ber vi dig skriva en reserapport när du kommit hem. Den publiceras på UHR:s vägledarsidor och i Vägledarföreningens medlemstidning. Du kommer även att bli inbjuden till en workshop där du får dela dina erfarenheter med andra som har varit iväg.

Senast uppdaterad: 13 oktober 2023