Komplettera för särskild behörighet

De särskilda behörighetskraven är formulerade i Gy11/Vux-12-kurser på Antagning.se och andra sammanhang. Det här kan skapa missförstånd bland sökande med slutbetyg; det är ibland svårt att avgöra vilken nivå som krävs.

En viktig princip att känna till för särskild behörighet, är att en sökande kan ha IG i det aktuella behörighetskravet och ändå vara behörig i kraft av godkänt betyg i en högre nivå. 

Exempel. En sökande till civilekonomprogrammet har i slutbetyget godkänt betyg i Ma A+B+D, men har IG i det aktuella behörighetskravet Ma C. Hen uppfyller kravet för behörighet eftersom godkänt betyg i den högre kursen finns. I det här fallet ger alltså Ma D särskild behörighet och meritpoäng. 

Var särskilt uppmärksam på krav i engelska och matematik

Engelska 6 för särskild behörighet
Ett vanligt missförstånd gäller behörighetskravet i Engelska B/Engelska 6. Det här behörighetskravet anges många gånger inte för sökande med gymnasieexamen, alltså i Gy11-kurser, eftersom kursen Engelska 6 ingår i den grundläggande behörigheten. Det gör att kravet inte skrivs ut i klartext om behörighetskurserna bara anges i Gy11-kurser.

Matematik till vissa ingenjörsutbildningar
Där det i det tidigare kurssystemet krävdes Matematik E, krävs till vissa ingenjörs- utbildningar Matematik 4 i Gy11/Vux12.  

De här nivåerna gäller för särskild behörighet i matematik

Byte

Gy11/Vux-12

Gy2000/

Vux2001

Ja Matematik 3b alternativt 3c Matematik C
Nej Matematik 3c (inget utbyte) Matematik D
Ja Matematik 4 Matematik D
Nej Matematik 4 (inget utbyte) Matematik E

Förbättring för krav i engelska och matematik inför 2022

Inför antagning till studier som påbörjas efter 31 maj 2022 kommer kraven i engelska (En 6) och i matematik (Ma 4) att framgå tydligare för sökande.

Se §4 i UHR:s föreskrift om särskild behörighet, UHRFS 2020:4, som pdf

Skilj på behörighetsnivå och utbyte

Kurserna i matematik tidigare visar de nivåer som INTE motsvarar varandra vid utbyten, alltså i meritvärderingen. Så här görs istället utbyten mellan de olika kurssystemen:

Matematik 3 b-c          ersätter betyg i Matematik C
Matematik 4                ersätter betyg i Matematik D
Matematik 5                ersätter betyg i Matematik E

Exempel: En sökande har betyg i kurs Ma D och söker till en utbildning där behörighetskravet är Ma 4/Ma E. Den sökande behörighets-kompletterar med Ma 4. Om betyget i Ma 4 är lägre än det i Ma D görs inget utbyte som sänker meritvärdet. Matematik 4 ger alltså sökande behörigheten, men det nya betyget påverkar inte meritvärdet. 

Senast uppdaterad: 30 mars 2022