Lyssna

Utländsk högskoleutbildning

Utländska högskolemeriter också utgöra en grund för behörighetsbedömning. Se avsnittet Grundläggande behörighet på annat sätt, respektive Särskild behörighet.

Tillgodoräknande av utländsk högre utbildning

Den som har en utländsk högskoleutbildning och vill tillgodoräkna sig delar av utbildningen på en viss utbildning vid ett svenskt lärosäte, ska ansöka om tillgodoräknande hos den aktuella högskolan. Man måste vara antagen till en utbildning och bedriva studier för att göra en ansökan. Rätten att tillgodoräkna sig tidigare studier regleras i högskoleförordningen.

Bedömning av utländsk högre utbildning 

Den som vill ansöka om bedömning av sin utländska högskoleutbildning inför arbete i Sverige, gör klokt i att skicka in sin ansökan så tidigt som möjligt.

UHR:s bedömningsservice, på uhr.se

Tänk på att UHR:s utlåtande över högre utländsk utbildning görs för arbetsmarknaden och alltså inte ligger till grund för bedömningar i antagningen. 

Senast uppdaterad: 18 januari 2021