Lyssna

Utländsk högskoleutbildning

Grundläggande behörighet från utländsk högre utbildning 

För den som saknar dokumentation över sin utländska gymnasieutbildning finns möjlighet att få grundläggande behörighet till högskolestudier i Sverige utifrån en högskoleutbildning, förutsatt att man också uppfyller behörigheten i svenska och engelska. Det man ska komma ihåg då är att den sökande till grundnivå inte får något meritvärde.

Läs mer i utländska bedömningshandboken 

Läs mer om reell kompetens under En annan väg på Antagning.se

Engelska från utländsk högre utbildning

För den som har läst en utländsk högskoleutbildning finns möjlighet att få behörighet i Engelska 6 i följande fall: 

  • Den som har en högskoleutbildning som motsvarar en svensk kandidatexamen och med engelska som enda undervisningsspråk
  • Den som har en högskoleutbildning som motsvarar en svensk kandidatexamen och med engelska som huvudämne har behörighet i Engelska 6.

Fler möjligheter finns också beskrivna på Universityadmissions.se.

Beslut tas i samband med antagning.

Särskild behörighet från utländsk högre utbildning

En utländsk högskoleutbildning kan ligga till grund för särskild behörighet vid anmälan till högre studier. Det är universiteten och högskolorna som sköter bedömningen av särskild behörighet i samband med antagning till grund-, respektive avancerad nivå.

Särskild behörighet från högre studier ingår inte i UHR:s utlåtanden över utländsk utbildning. 

Tillgodoräknande av utländsk högre utbildning

Den som har en utländsk högskoleutbildning och vill tillgodoräkna sig delar av utbildningen på en viss utbildning vid ett svenskt lärosäte, ska ansöka om tillgodoräknande hos den aktuella högskolan. Man måste vara antagen till en utbildning och bedriva studier för att göra en ansökan.  Rätten att tillgodoräkna sig tidigare studier regleras i högskoleförordningen.

Bedömning av utländsk högre utbildning 

Den som vill ansöka om bedömning av sin utländska högskoleutbildning inför arbete i Sverige, gör klokt i att skicka in sin ansökan så tidigt som möjligt. Läs mer under fliken Utländska meriter inför arbete.

Tänk på att UHR:s utlåtande över högre utländsk utbildning görs för arbetsmarknaden och alltså inte ligger till grund för bedömningar i antagningen. 

Senast uppdaterad: 29 maj 2019