Utländsk högskoleutbildning

En utländsk högskoleutbildning kan utgöra grund för behörighet, tillgodoräknande av tidigare studier vid antagning till en svensk högskoleutbildning eller grund för ett utlåtande från UHR för arbetsmarknaden.

Behörighetsbedömning

Den som har en utländsk högskoleutbildning motsvarande svensk kandidatutbildning kan söka utbildningar på avancerad nivå. 

Information på svenska på Antagning.se

Utländska högskolemeriter kan även utgöra en grund för behörighetsbedömning till grundläggande nivå och för särskild behörighet: 

Grundläggande behörighet på annat sätt

Särskild behörighet 

Tillgodoräknande av utländsk högre utbildning

Den som har en utländsk högskoleutbildning och vill tillgodoräkna sig delar av utbildningen på en viss utbildning vid ett svenskt lärosäte, ska ansöka om tillgodoräknande hos den aktuella högskolan. Man måste vara antagen till en utbildning och bedriva studier för att göra en ansökan. Rätten att tillgodoräkna sig tidigare studier regleras i högskoleförordningen.

Bedömning av utländsk högre utbildning 

Den som vill ansöka om bedömning av sin utländska högskoleutbildning inför arbete i Sverige, gör klokt i att skicka in sin ansökan så tidigt som möjligt.

För dig som vägleder andra, om UHR:s bedömningsservice

Tänk på att UHR:s utlåtande över högre utländsk utbildning görs för arbetsmarknaden och alltså inte ligger till grund för bedömningar i antagningen. 

Senast uppdaterad: 8 februari 2024