Samlat betygsdokument från vuxenutbildningen

Ett samlat betygsdokument med en viss omfattning kan ge grundläggande behörighet till högskolestudier. Man brukar tala om "virtuella betyg" eftersom själva omfattningen avgör om underlaget ger behörighet, inte betygshandlingen i sig.

Grundläggande behörighet med samlat betygsdokument  

Före 2010 fanns möjlighet att uppnå grundläggande behörighet med kurser utfärdade på ett samlat betygsdokument från vuxenutbildningen.

Tips.  Titta på dateringen av handlingen, före eller efter 1 januari 2010?

Det här krävs

  1. Den sökande måste ha godkänt betyg i kurser/gymnasiepoäng som motsvarar 90% av vad som krävs för ett slutbetyg. 
  2. Alla kurser som krävs för grundläggande behörighet måste vara utfärdade före 2010
  3. Kurserna måste ha lägst betyget Godkänd, alternativt 1 – 5.
  4. Bara betyg i kurser (inklusive lokala kurser) som kan ingå i ett slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning kan räknas med.
  5.  Samlade betygsdokument från gymnasieskolan ger inte grundläggande behörighet. 

90% omfattning skiftar för olika kurstyper 

1. Om sökande endast har gamla kurser (tresiffriga kurskoder, exempelvis EN200) ska hen i sitt samlade betygsdokumentet ha minst betyg G på 1 773 poäng, varav minst 373 poäng ska utgöra betyg i kärnämneskurser. Kurserna skall vara utfärdade före 2002-06-30.

2. Om sökande har blandat gamla kurser och nya kurser (tre- respektive fyrsiffriga kurskoder, exempelvis EN1201) ska hen i sitt samlade betygsdokumentet ha minst betyg G på 2 071 poäng, varav minst 400 poäng ska utgöra betyg i kärnämneskurser.

3. Om sökande endast har nya kurser (fyrsiffriga kurskoder enligt ovan) i betyget ska hen i sitt samlade betygsdokumentet ha minst betyg G på 2 115 poäng, varav minst 400 poäng ska avse betyg i kärnämneskurser. 

 

Senast uppdaterad: 8 mars 2022