Lyssna

Samlat betygsdokument från vuxenutbildningen

Ett samlat betygsdokument med rätt omfattning kan ge grundläggande behörighet till högskolestudier. Man brukar tala om "virtuella betyg" eftersom själva omfattningen avgör om underlaget ger behörighet, inte betygshandlingen i sig.

Grundläggande behörighet med samlat betygsdokument  

Före 2010 fanns möjlighet att uppnå grundläggande behörighet med kurser utfärdade på ett samlat betygsdokument från vuxenutbildningen.

Tips.  Titta på dateringen av handlingen, före eller efter 1 januari 2010?

Det här krävs

  • Den sökande måste ha godkänt betyg i kurser/gymnasiepoäng som motsvarar 90% av vad som krävs för ett slutbetyg
  • Alla kurser som krävs för grundläggande behörighet måste vara utfärdade före 2010
  • Kurserna måste ha lägst betyget Godkänd, alternativt 1 – 5.
  • Bara betyg i kurser (inklusive lokala kurser) som kan ingå i ett slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning kan räknas med. Samlade betygsdokument från gymnasieskolan kan inte ge grundläggande behörighet. 

Senast uppdaterad: 16 september 2020