Lyssna

Meritvärdering

Elever med IB-utbildning kan inte läsa kurser inom den gymnasiala vuxenutbildningen för att höja sitt meritvärde på samma sätt som sökande med utländsk gymnasieutbildning. Däremot kan sökande med IB-examen gå upp i sitt eget system och höja betygsmedelvärdet med så kallade retakes.

Uträkning av preliminärt meritvärde

Grunden för meritvärdering av en IB-examen utgörs av en omräkningstabell, som är lika både för dem med äldre och nyare examen. Den finns på Antagning.se för sökande. 

Den här skalan gäller från och med sommarkurser 2019: 

Så här omvandlas IB-betyg till svensk skala

IB 10,00-20,00 IB  10,00-20,00 IB  10,00-20,00 
24 12,40  31 16,30  38  19,01
25 13,23  32 16,77  39  19,27
26  13,85  33 17,24  40  19,48
27  14,43  34 17,60   41  19,69
28  14,95  35 17,92  42  19,90
29  15,42  36 18,39  43-45  20,00
30  15,89  37 18,75    


Meritpoäng 

Sökande med IB-examen får på samma sätt som elever inom svenska gymnasieskolan tillgodoräkna sig meritpoäng i moderna språk, engelska och i matematik och då maximalt 2,5 poäng. 

Var uppmärksam på vilka kurser som krävs för behörighet, det styr nämligen tilldelning av meritpoäng i bland annat matematik.  

Hur meritpoängen fördelas mellan de båda grupperna (avgångsår till och med, och efter, 2013) skiljer sig åt något.

2013 och tidigare

Ett schablontillägg på 0,5 poäng ges istället för rena meritpoäng för områdeskurser. I övrigt finns en bra uppställning på Antagning.se som visar hur många meritpoäng en sökande i den här gruppen kan få.

2014 och framåt 

Sökande med examen som utfärdats från och med 2014 kan uppnå 1,5 meritpoäng för matematik, men inte räkna med något tillägg för områdeskurser. Se hela listan på Antagning.se för den här gruppen.

Komplettera för meritpoäng

För sökande med IB-examen, oavsett avgångsår, är det möjligt att komplettera inom gymnasial vuxenutbildning med kurser som ger meritpoäng. På samma sätt kan också kurser från Pre-IB ge meritpoäng:

Den som har en IB-examen från 2014 och framåt, får i meritvärderingen räkna med meritpoängen och betygsvärdet för kursen i fråga.  

För sökande med IB-examen utfärdad 2013 och tidigare, räknas däremot bara meritpoängen med i meritvärderingen. 

Formel för komplettering 

Den som har kompletterat för behörighet, inom Pre-IB eller gymnasial vuxenutbildning, får bara räkna med de kurser som krävs för behörighet, exempelvis Biologi 2 och Kemi 2 som i Hugos exempel.

För att få fram meritvärdet efter komplettering för sökande med IB-examen använder man antingen formeln för de med examen 2013 och tidigare, eller den för de med examen 2014 och framåt.

Kompletteringar för sökande med IB-examen viktas inte. 

Meritvärderingsexempel 2014 och framåt

Hugo, som har en examen från 2014, ska använda den här formeln för att räkna med sina kompletteringar till läkarprogrammet:

 

Ladda ner hela exemplet med Hugo längst ner här på sidan.

Formel för sökande med IB-examen 2013 och tidigare

Sökande som avslutade sin IB-examen 2013 och tidigare, ska istället räkna ut meritvärde efter komplettering med en formel som följer omfattningen på de tidigare slutbetygen (2 500 gyp):

Mprel x 2500 + B   = Meritvärde efter komplettering
2 500 + A

Senast uppdaterad: 20 maj 2019