Meritvärdering

Elever med IB-utbildning kan inte läsa kurser inom den gymnasiala vuxenutbildningen för att höja sitt meritvärde på samma sätt som sökande med utländsk gymnasieutbildning. Däremot kan sökande med IB-examen göra så kallade retakes inom sitt eget system för att höja betygsmedelvärdet.

Uträkning av preliminärt meritvärde

Grunden för meritvärdering av en IB-examen utgörs av en omräkningstabell, som är lika både för dem med äldre och nyare examen. Preliminärt meritvärde anges i svenska skalan 10,00 - 20,00. 

Omräkningstabell för sökande med IB-examen, på Antagning.se

Bra att veta: Meritvärdesuträkningen för en IB-examen utfärdad 2021 och framåt har inte ändrats, utan görs på samma sätt som för tidigare

Meritpoäng 

Sökande med IB-examen får på samma sätt som elever inom svenska gymnasieskolan tillgodoräkna sig meritpoäng i moderna språk, engelska och i matematik och då maximalt 2,5 poäng. 

Tänk på 1. Var uppmärksam på vilka kurser som krävs för behörighet, det styr nämligen tilldelning av meritpoäng i bland annat matematik.  

Tänk på 2. Hur meritpoängen fördelas mellan grupperna (avgångsår/examen) skiljer sig åt något.

2021 och framåt 

Vissa kurser i matematik har nya namn. Max 1,5 meritpoäng: 

Meritpoäng för sökande med IB-examen, på Antagning.se

2014 och framåt 

Sökande med examen som utfärdats från och med 2014 kan uppnå 1,5 meritpoäng för matematik, men inte räkna med något tillägg för områdeskurser. 

Meritpoäng för sökande med IB-examen, på Antagning.se

2013 och tidigare

Det schablontillägg på 0,5 meritpoäng för områdeskurser som sökande med betyg utfärdade fram till och med 2013 fick, tas bort i och med antagning till utbildningar som påbörjas efter 31 maj 2022. 

Meritpoäng för sökande med IB-examen, på Antagning.se

Komplettera för meritpoäng

För sökande med IB-examen, oavsett avgångsår, är det möjligt att komplettera inom gymnasial vuxenutbildning med kurser som ger meritpoäng. På samma sätt kan också kurser från Pre-IB ge meritpoäng:

  • Den som har en IB-examen från 2014 och framåt, får i meritvärderingen räkna med meritpoängen och betygsvärdet för kursen i fråga.  
  • För sökande med IB-examen utfärdad 2013 och tidigare, räknas däremot bara meritpoängen med i meritvärderingen. 

Formel för komplettering 

Den som har kompletterat för behörighet, inom Pre-IB eller gymnasial vuxenutbildning, får bara räkna med de kurser som krävs för behörighet:

Betygsexempel: Hugo kompletterar sin IB-examen, som pdf 

Bra att veta: Sökande som tar en IB-examen från och med 2021 har andra matematikkurser i sin examen. Principen för meritvärdesuträkning är dock den samma som 2014 och framåt. 

För att få fram meritvärdet efter komplettering för sökande med IB-examen använder man antingen formeln för de med examen 2013 och tidigare, eller den för de med examen 2014 och framåt.

Tänk på. Kompletteringar för sökande med IB-examen viktas inte. 

Senast uppdaterad: 8 mars 2022