Lyssna

Meritvärdering

Den som är behörig i kraft av sin gymnasieexamen och eventuella kompletteringar deltar i meritvärdering och urval.

Gymnasiearbetet räknas inte med 

Alla kurser räknas med i meritvärderingen, utom gymnasiearbetet. 

Meritpoäng

Sökande med gymnasieexamen kan tillgodoräkna sig meritpoäng, max 2,5 poäng. Kurser i moderna språk, engelska och matematik kan ge meritpoäng. 

Meritpoäng per nivå, på Antagning.se

Tänk på. Kurser som krävs för särskild behörighet kan aldrig ge meritpoäng.

Antagningssystemet optimerar åt sökande

Även om sökande redan har 2,5 meritpoäng i sin gymnasieexamen kan en utökad meritkurs räknas med om betygsvärdet i den utökade meritkursen ger ett högre jämförelsetal.

Jämförelsetalet beräknas då på de 2 400 poäng/2 300 poäng som finns i examen + antal poäng för utökad kurs som ger meritpoäng. Det här är något som görs automatiskt i antagningssystemet.

Meritvärderingsexempel på Antagning.se

Signe söker till socionomprogrammet

Tove söker till arkitektprogrammet

Meritvärdet påverkas av kompletteringar

Tänk på. När en sökande kompletterar med kurser för särskild behörighet, påverkar det alltid jämförelsetalet, eftersom betygsvärdet alltid räknas med. Se exemplet med Signe där hennes meritvärde sänks efter kompletteringar för behörighet till civilingenjörsprogrammet:

Signe söker till civilingenjörsprogrammet, på Antagning.se

Utökade kurser i examen kan påverka meritvärdet

Se effekten av hur utökade kurser påverkar meritvärdet beroende på om de ger behörighet eller meritpoäng: 

Kim söker till juristprogrammet

Kim söker till arkitektprogrammet

Senast uppdaterad: 8 mars 2022