Lyssna

Meritvärdering

Den som är behörig i kraft av sin gymnasieexamen och eventuella kompletteringar deltar i meritvärdering och urval.

Gymnasiearbetet räknas inte med 

Alla kurser räknas med i meritvärderingen, utom gymnasiearbetet. I exemplet med Signe sist på sidan framgår grafiskt att gymnasiearbetet och inte räknas med. 

Utökade kurser

Tänk på. Betygsvärdet i utökade kurser räknas med i jämförelsetalet om kursen krävs för behörighet eller kan ge meritpoäng.

Antagningssystemet optimerar åt sökande

Även om sökande redan har 2,5 meritpoäng i sin gymnasieexamen kan en utökad meritkurs räknas med om betygsvärdet i den utökade meritkursen ger ett högre jämförelsetal. Jämförelsetalet beräknas då på de 2 400 poäng/2 300 poäng som finns i examen + antal poäng för utökad kurs som ger meritpoäng. Det här är något som görs automatiskt i antagningssystemet.

Meritpoäng

Sökande med gymnasieexamen kan tillgodoräkna sig meritpoäng, max 2,5 poäng. Kurser i moderna språk, engelska och matematik kan ge meritpoäng. 

Meritpoäng per nivå, på Antagning.se

Tänk på. Kurser som krävs för särskild behörighet kan aldrig ge meritpoäng.

Meritpoäng – två meritvärderingsexempel 

Signe söker till civilingenjörsprogrammet med en gymnasieexamen, pdf

Tove söker till arkitektprogrammet med en gymnasieexamen från vux, pdf

Senast uppdaterad: 11 augusti 2021