Lyssna

Meritvärdering

Den som är behörig i kraft av sin gymnasieexamen och eventuella kompletteringar deltar i meritvärdering och urval.

Gymnasiearbetet räknas inte med 

Alla kurser räknas med i meritvärderingen, utom gymnasiearbetet. I exemplet med Signe längst ner på sidan ser man tydligt att gymnasiearbetet och inte räknas med: 

Utökade kurser

Tänk på. Betyg i utökade kurser räknas med i jämförelsetalet om kursen krävs.

Tips. Många elever tror att det bara är själva meritpoängen som räknas med, men även betygsvärdet räknas in i meritvärdet. 

Antagningssystemet optimerar åt sökande

Även om sökande redan har 2,5 meritpoäng i sin gymnasieexamen kan en utökad meritkurs räknas med istället för en meritkurs i examen, om betygsvärdet i den utökade meritkursen ger ett högre jämförelsetal. Det här är något som görs automatiskt i antagningssystemet.

Meritpoäng

Sökande med gymnasieexamen kan tillgodoräkna sig meritpoäng, max 2,5 poäng. Kurser i moderna språk, engelska och matematik kan ge meritpoäng. Vilka nivåer som ger vilken poäng framgår av informationen på Antagning.se.

Tänk på. Kurser som krävs för särskild behörighet kan aldrig ge meritpoäng.

Exempel med Signe och Tove: Se vilka meritpoäng de kan lägga till när de söker till socionomprogrammet respektive arkitektprogrammet: 

Senast uppdaterad: 29 maj 2019