Lyssna

Urvalsgrupper

Från och med antagningen till sommarkurser 2017 upphör urvalsgruppen BIex.

Urval och betyg

På Antagning.se finns en utförlig beskrivning av de olika urvalsgrupperna, där betygsgruppen ingår. Här lyfter vi några aspekter som är bra att känna till för dig som vägleder sökande med ett examensbevis. 

Betygsgrupp I, BI

I urvalsgruppen ingår både sökande med gymnasieexamen från gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Den brukar kallas direktgruppen, då sökande inte behövt komplettera i efterhand, utan kommer "direkt" från utbildningen.

Sökande med gymnasieexamen från vuxenutbildningen med minst 2/3 av gymnasiepoängen i kurser från komvux, ingår i BI. 

Utökade kurser i en gymnasieexamen som räknas med för behörighet eller meritpoäng ingår i BI. De räknas alltså inte som kompletteringar.

Tänk på. Sökande med yrkesexamen som kompletterat för grundläggande behörighet deltar i BI. Det gäller både yrkesexamen från gymnasiet och från vuxenutbildning. 

Kompletteringsgruppen BII

Den som kompletterat för behörighet eller för att höja sitt meritvärde (genom utbyte eller genom att läsa kurser för meritpoäng) deltar i kompletteringsgruppen BII. 

I den här gruppen ingår också sökande med gymnasieexamen från vuxenutbildningen där gymnaisepoängen från kurser lästa på komvux utgör mindre än 2/3. Det gäller sökande som klarat av många kurser i gymnasiet, men inte slutfört sina studier i gymnasieskolan. 

Läs mer om platsfördelning och urval generellt på Antagning.se

Olika meritvärden 

Signe som dels söker till socionomprogrammet, och dels till civilingenjörsprogrammet, deltar i det första fallet i urvalsgrupp BI (direktgruppen) och i det andra i BII (kompletteringsgruppen).

Exempel. Se hur Signes meritvärde påverkas av behörighetskompletteringarna genom att jämföra exemplen här under. 

BIex upphör 2017

Den tidsbegränsade urvalsgruppen BIex introducerades inför antagningen till hösten 2014 för att kompensera sökande med gymnasieexamen som har svårare än tidigare grupper att nå högsta betyg. 

När BIex tas bort inför antagningen sommarkurser 2017 och framåt, räknar man med att de flesta sökande från tidigare grupper redan påbörjat sina studier och att skillnaderna mellan grupperna inte längre behöver kompenseras. 

Senast uppdaterad: 6 oktober 2017