Lyssna

Urval på grundval av betyg

På Antagning.se finns en utförlig beskrivning av de olika urvalsgrupperna, där betygsgruppen ingår. Här lyfter vi några aspekter som är bra att känna till för dig som vägleder sökande med ett examensbevis. 

Betygsgrupp I, BI

I urvalsgruppen ingår både sökande med gymnasieexamen från gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Den brukar kallas direktgruppen, då sökande inte behövt komplettera i efterhand, utan kommer "direkt" från utbildningen.

Sökande med gymnasieexamen från vuxenutbildningen med minst 2/3 av gymnasiepoängen i kurser från komvux, ingår i BI. 

Utökade kurser i en gymnasieexamen som räknas med för behörighet eller meritpoäng ingår i BI. De räknas alltså inte som kompletteringar.

Tänk på. Sökande med yrkesexamen som kompletterat för grundläggande behörighet deltar i BI. Det gäller både yrkesexamen från gymnasiet och från vuxenutbildning. 

Betygsgrupp II, BII

Den som kompletterat för behörighet eller för att höja sitt meritvärde (genom utbyte eller genom att läsa kurser för meritpoäng) deltar i kompletteringsgruppen BII

I den här gruppen ingår också sökande med gymnasieexamen från vuxenutbildningen där gymnaisepoängen från kurser lästa på komvux utgör mindre än 2/3. Det gäller sökande som klarat av många kurser i gymnasiet, men inte slutfört sina studier i gymnasieskolan. 

Om platsfördelning och urval på Antagning.se

Exempel med Signe – före och efter komplettering

Signe har en högskoleförberedande gymnasieexamen. I det första meritvärderingsexemplet prövas Signe i direktgruppen (BI), då hon är behörig till socionomprogrammet i kraft av sin högskoleförberedande gymnasieexamen. 

Signe är behörig till socionomprogrammet, pdf

I det andra meritvärderingsexemplet prövas hon i kompletteringsgruppen (BII) då hon har kompletterat med kurser för att bli särskilt behörig till civilingenjörsprogrammet.

Signe kompletterar för behörighet till civilingenjörsprogrammet, pdf

Olika meritvärden

Vid en jämförelse av de båda exemplen framgår att Signes meritvärde påverkas av behörighetskompletteringarna: hon deltar i BI med 19,17 i meritvärde och med ett något lägre, 19,07, i kompletteringsgruppen.

Skillnaden har inget med grupperna att göra, utan hänger ihop med att betygsvärdet sänks något efter hennes komplettering. 

Senast uppdaterad: 11 augusti 2021