Lyssna

Påfyllning för dig

Du som vill ha professionell påfyllning har möjligheter att skaffa dig det på flera olika sätt. De möjligheter som finns inom våra program för internationellt utbyte och samarbete kan delas in i två huvudområden: kompetensutveckling och projektsamarbete.

Man kan också få påfyllning genom att hålla sig uppdaterad inom det internationella vägledningsområdet. Till höger kan du hitta bra ingångar för din omvärldsbevakning och vi fyller på med aktuella internationella evenemang. I vårt internationella bibliotek har vi dessutom samlat centrala rapporter, undersökningar och policydokument med koppling till vägledning.

Academia studiebesök i andra länder

Från och med 2017 samarbetar Euroguidance med Sveriges vägledarförening för att erbjuda studiebesök. 

Ta del av deltagarnas rapporter 2018 här

Ta del av 2017 års rapporter här

Senast uppdaterad: 29 maj 2018