Lyssna

Påfyllning för dig

Du som vill ha professionell påfyllning har möjligheter att skaffa dig det på flera olika sätt. De möjligheter som finns inom våra program för internationellt utbyte och samarbete kan delas in i två huvudområden: kompetensutveckling och projektsamarbete.

Man kan också få påfyllning genom att hålla sig uppdaterad inom det internationella vägledningsområdet. Till höger kan du hitta bra ingångar för din omvärldsbevakning och vi fyller på med aktuella internationella evenemang. I vårt internationella bibliotek har vi dessutom samlat centrala rapporter, undersökningar och policydokument med koppling till vägledning.

Erfarenheter från dem som varit ute

Svensk-estniskt utbyte i Stockholm

Under en vecka i maj 2014 träffades 7 svenska och 10 estniska vägledare för att delta i en gemensam utbildning om mobilitetsvägledning. Dessutom erbjöd de svenska vägledarna en dags jobbskuggning på sina respektive arbetsplatser. En slutsats från utbytet var att förhållningssättet till de sökande och de utmaningar man har att hantera är ungefär desamma i båda länderna.

Läs mer om utbytet här (sid 26).

Academia studiebesök i andra länder

Sveriges vägledarförening har i många år erbjudit utbyten för vägledare med hjälp av medel från EU:s utbildningsprogram.

Du kan läsa rapporter från dem som har deltagit hos Sveriges vägledarförening

Senast uppdaterad: 30 december 2016