Påfyllning för dig

Du som vill ha professionell påfyllning har möjligheter att skaffa dig det på flera olika sätt. De möjligheter som finns inom våra program för internationellt utbyte och samarbete kan delas in i två huvudområden: kompetensutveckling och projektsamarbete.

Du kan också hålla dig uppdaterad inom det internationella vägledningsområdet via nyhetsflödet. 

Följ vårt internationella nyhetsflöde

I vårt webbibliotek hittar du centrala rapporter, undersökningar och policydokument med koppling till vägledning. 

Internationellt webbibliotek

Academia studiebesök i andra länder

Euroguidance samarbetar med Sveriges vägledarförening för att erbjuda studiebesök. 

Academiarapporter från stipendiater

 

Senast uppdaterad: 28 december 2021