Lyssna

Urvalsgrupper

Sökande med avgångsbetyg deltar i betygsgrupperna BI och/eller BII vid urval.

Betygsurvalsgrupp I, BI

Den som är behörig i kraft av sitt avgångsbetyg deltar i urvalsgrupp BI, direktgruppen. 

Betygsurvalsgrupp BII

Den som har kompletterat för behörighet eller för att höja sitt meritvärde, deltar i urvalsgrupp BII, kompletteringsgruppen. 

Utökade kurser

Den som har utökade kurser i sitt avgångsbetyg som krävs för behörighet, deltar i urvalsgrupp BI. 

Senast uppdaterad: 2 februari 2017