Urvalsgrupper

Sökande med avgångsbetyg deltar i betygsgrupperna BI och/eller BII vid urval.

Betygsurvalsgrupp I, BI

Den som är behörig i kraft av sitt avgångsbetyg deltar i urvalsgrupp B1, direktgruppen. 

Utökade kurser för behörighet

Tänk på. Den som har utökade kurser i sitt avgångsbetyg som krävs för behörighet, deltar i urvalsgrupp B1. 

Betygsurvalsgrupp II, BII

Den som har kompletterat för behörighet eller för att höja sitt meritvärde, deltar i urvalsgrupp B2, kompletteringsgruppen. 

Senast uppdaterad: 8 mars 2022