Lyssna

Mellanårsprogram

1995 och 1996, i skarven mellan avgångsbetyg och slutbetyg, utfärdades mellanårsbetyg för de som gått på gymnasieskolor som gav mellanårsprogram. Man kan känna igen betygen på att förutbildningskoden börjar med ett "M".

Kurser och ämne

På mellanårsprogrammen läste eleverna en kurs i taget, precis som man fortfarande gör i gymnasieskolan. Skillnaden är att de fick ett sammanfattande betyg (1-5) för respektive ämne, så som det var för eleverna med avgångsbetyg.

Tre typer av kurser 

I betygen kunde ingick tre olika kurser:

• Kurser som var gemensamma för alla mellanårsprogram.

• Kurser som var gemensamma för alla som gick ett visst program.

• Kurser som valdes utifrån gren/inriktning eller på individnivå.

Två parametrar för varje ämne

Avgångsbetyg från mellanårsprogram redovisar för varje ämne:

• Det sammanfattande sifferbetyget, och

• Vilka kurser som ingick i respektive ämne för eleven i fråga.

Grundläggande behörighet

För grundläggande behörighet krävs svenska B och engelska A. Betygsvärdet har ingen betydelse. Man kan ha betyg 1 eller 2 och fortfarande vara grundläggande behörig. För särskild behörighet krävs däremot lägst betyget 3.

Betygsutformning skiftar 

Betygen är utfärdade på olika sätt men alltid utan årskursangivelse. Ibland utfärdades de med kurskoder efter det sammanfattade betyget i ämnet. Ibland utfärdades ett avgångsbetyg med betyg i respektive ämne med en kursbilaga där kurserna framgick (se exempel 2) längst ner på sidan.

Eleverna kunde ha mindre, normal eller utökad studiekurs och vara befriade i något ämne eller få X-markering om betygsunderlag saknades, som för de med avgångsbetyg.

Om undantag vid ofullständiga betyg i bedömningshandboken

Det händer att eleverna inte fullgjort specialarbete, något som UHR ger undantag från vid antagning till högskolan. Sökande deltar i BI, direktgruppen, fast det är en icke fullgjord kurs.

Felaktiga kurskoder

Det är inte ovanligt att kurskoderna för svenskan är felaktiga i mellanårsbetygen. Det händer ibland att kurskoderna SV200 inte har bokstaven L och S. Det korrigerar vi när betygen registreras. SV200S (Svenska, språk), 100 poäng äng och SV200L (Svenska, litteratur), 100 poäng, motsvarar svenska B.

Meritpoäng

Eftersom mellanårsbetygen innehåller kurskoder ges meritpoäng enligt reglerna för slutbetyg. Se översikten för meritpoäng för mellanårsprogrammen och äldre slutbetyg i Bedömningshandboken. 

Meritpoäng för äldre betyg i bedömningshandboken

Tips. Två olika utföranden av mellanårsbetyg finns under Relaterade dokument, sist på sidan. 

Utbytestabell vid komplettering

I bedömningshandboken finns en webbtabell för överblick och konkret avstämning av nivåer för ämnen/kurser vid utbyteskomplettering. 

Utbytestabell för kurser från gymnasieexamen och slutbetyg från och med 1997, samt avgångsbetyg från mellanårsprogram (uhrporten.se)

Senast uppdaterad: 15 februari 2024