Tydliggör

För den som har bestämt sig och redan är på väg tar ofta de praktiska förberedelserna såsom försäkringar, biljetter och boende överhanden när det gäller planeringen av utlandsvistelsen. Men det finns även andra delar som kräver ett tydliggörande och som kan vara en del av iväglednings-processen.

Individens egen mognadsnivå och inställning till utlandsvistelsen är avgörande för ett bra upplevelse. I de fall där du inte själv har möjlighet att gå in och stämma av det här, kan du ta hjälp av vårt färdiga material. 

Beredskap att möta världen 

Individens egen mognadsnivå och inställning till utlandsvistelsen är avgörande för en bra upplevelse. Här kan ivägledningsarbetet handla om att försöka bedöma om och hur en viss individ kommer att kunna hantera en viss typ av utbyte. 

Tanken är inte att man behöver vara expert på något område eller språkgeni för att ge sig ut i världen – man reser ju iväg för att lära sig. Poängen är att de flesta säkert redan har många färdigheter som hjälper dem att klara sig i den nya miljön. Att göra en liten kartläggning av den egna kompetensen kan ge självförtroende inför resan.

Inställning till internationalisering

Med hjälp av påståendena i övningen Klara? Färdiga? Gå! kan deltagaren göra en enkel självskattning av sin beredskap att resa utomlands genom att ringa in i vilken utsträckning hen instämmer i olika påståenden (4 = helt, 1= inte alls). Övningen kan ge en fingervisning om inom vilket område hen eventuellt behöver extra stöd. Det är inget vetenskapligt test, utan ett lättsamt sätt att ringa in hur man ser på sin egen förmåga.

Ladda ner övningen Klara? Färdiga? Gå! som pdf här (440 kb)

Med hjälp av övningen Internationalisering och jag kan deltagaren testa sin inställning till internationalisering och sin beredskap att åka utomlands. Övningen fungerar både enskilt och i grupp. 

Ladda ner övningen Internationalisering och jag som pdf här (248 kb)

Hänsyn till framtidsplan och utbildningsplan

Förutom att fundera över individens beredskap att möta välden kan ivägledningsgarbetet också handla om att försöka kartlägga hur utlandsvistelsen passar in i individens framtidsplaner, så att det inte blir en isolerad företeelse utan koppling till övriga studier eller arbete. Här kan vägledningssamtalet ha en viktig tydliggörande funktion – vilken koppling har eventuella utlandsstudier till individens övriga planer för framtiden?

Tipsa om webbplatser om utlandsstudier och praktik

Får du allmänna frågor av typen: Vad kan man göra?, tipsa gärna om följande webbplatser: 

Senast uppdaterad: 18 augusti 2021