Lyssna

Tydliggör

Hur avgör du om en viss individ kommer att kunna hantera en viss typ av utbyte? Och hur kan du hjälpa individen att själv fatta rätt beslut utan att gå in och styra för mycket? För att underlätta tydliggörandet för den enskilde har vi tagit fram några övningar.

Individens egen mognadsnivå och inställning till utlandsvistelsen är avgörande för ett bra upplevelse. I de fall där du inte själv har möjlighet att gå in och stämma av det här, kan du ta hjälp av vårt färdiga material. 

Beredskap att möta världen 

Med hjälp av påståendena i övningen Klara! Färdiga? Gå! (pdf) gör deltagaren en enkel självskattning av sin beredskap att resa utomlands för studier eller praktik. 

Inställning till internationalisering 

Med hjälp av övningen Internationalisering och jag (pdf) kan deltagaren enskilt eller i grupp göra tankeväckande tester om sin inställning till internationalisering och sin beredskap att åka utomlands.

Säkerställ medverkan

För att säkerställa att deltagaren noga överväger sin medverkan innan större resurser investeras, till exempel inom ett skolprojekt, kan man:

  • Låta deltagaren skriva en ansökan till insatsen och specificera vad han eller hon vill uppnå genom sitt deltagande.
  • Lägga förberedelsemöten till helger, på eftermiddagar eller kvällar, så att deltagaren måste investera en del av sin fritid och därmed visa att han eller hon prioriterar utlandsvistelsen på bekostnad av andra aktiviteter.

  • Låta deltagaren genomföra ett arbete om värdlandet i god tid före avresan. Det kan till exempel vara att beskriva matvanor om det gäller praktik inom restaurangbranschen. Arbetet – som kan redovisas muntligt eller i en skriftlig rapport – ska genomföras utöver ordinarie uppgifter om deltagaren redan deltar i en utbildning. Det kan också handla om att man ser till att deltagaren genomför en kurs i värdlandets språk.

    Webbplatser om utlandsstudier och praktik

    Får du allmänna frågor av typen: ”Vad kan man göra?”, hänvisa gärna till webbplatserna här nedanför. 

Senast uppdaterad: 20 oktober 2017