Lyssna

Bli Ivägledare du med

Istället för ”Vägledning inför en utlandsvistelse” föreslår vi begreppet ”ivägledning”, som ju rymmer både ”åka iväg” och vägleda. Eleven eller studenten eller lärlingen kommer iväg tack vare din insats.

Att åka iväg till ett annat land för att plugga, praktisera eller prova på volontärarbetet är inget man gör med kort framförhållning. Även den ivrigaste kan behöva sondera, planera och fundera över för- och nackdelar med olika möjligheter.

Som vägledare har du en nyckelroll i att inspirera och ge bästa förutsättningar för de redan övertygade och mer självgående, men framför allt, att motivera och stödja den mer tveksamma gruppen. 

Metodik och verktyg 

Allt du behöver för att stimulera, stötta eller följa upp en utlandsvistelse hittar du under rubrikerna FöreUnder och Efter här till höger. Rubriker som var och en utgör en fas i vägledningsarbetet: 

  • Den förberedande fasen är den mest omfattande och innehåller moment som att motivera, förtydliga och förbereda
  • Den bekräftande/upprätthållande fasen under själva vistelsen omfattar integration och avstämning av läroprocesserna men också krisberedskap
  • Uppföljningsfasen eller efterarbetningsfasen handlar om utvärdering av utbytet och om hur individen kan dra nytta av de vunna erfarenheterna och färdigheterna framöver.

Världens möjligheter

I navigationen till höger finns en rubrik som heter Världens möjligheter. Där finns information om vad som erbjuds inom program och för den som åker iväg på egen hand.

För studenter på högskolan finns en särskild funktion på Studera.nu som visar möjliga utbyten inom Erasmus+. Många medlemsländer har också egna informationssajter för studieintresserade besökare från andra länder under namnet Study in…  

Läs mer om Erasmus+ på Studera.nu

På Euroguidance.eu finns en länklista till olika länders "Study in..."

Din insats gör skillnad

Din insats som motivatör och ögonöppnare för världens möjligheter gör stor skillnad; både för individen och för samhället.  

Läs mer positiva effekter av en utlandsvistelse

Senast uppdaterad: 2 oktober 2019