Komplettera för grundläggande behörighet

Här tar vi framför allt upp kompletteringar vid vuxenutbildningen. Längre ner på sidan beskriver vi studier vid folkhögskola, som också är ett alternativ för den som vill komplettera för behörighet.

Checklista 

Se om betygshandlingen ger grundläggande behörighet, pdf

Informera så här vid olika brister

Här nedanför ser du vilka råd du kan ge till sökande med tre olika typer av brister i sitt slutbetyg.

1. Sökande kommer inte upp i 2 250 godkända gymnasiepoäng

Man kan komplettera med Gy11/Vux12-kurser för att komma upp till 2 250 godkända gymnasiepoäng. Det mest fördelaktiga för den sökande är att läsa upp de kurser som hen fått IG i, eftersom det får mest effekt för jämförelsetalet.

I de fall där det finns ny, motsvarande Gy11/Vux12-kurs, kan sökande komplettera med den för att utbyteskomplettera.

Utbytestabell för Gy11/Vuxkurser som pdf

Alternativ: Om den sökande inte har möjlighet att pröva i äldre kurser eller att ny, motsvarande kurs saknas, kan hen komplettera med en ny kurs. Förutsättningen är då att en motsvarande kurs inte redan finns i slutbetyget med godkänt betyg och utgör underlag för att komma upp till 2 250 godkända gymnasiepoäng.  

Tänk på: Sökande med slutbetyg från reducerat program har rätt att få ut ett nytt slutbetyg eller en ny gymnasieexamen. Det gäller dock inte för sökande med fullständigt program där individen inte kommer upp till omfattningen 90% godkända kurser. Kontakta Skolverket för mer information om utfärdande av betyg

Nya kurser och meritvärdering 

Gy11/Vux12-kurser räknas med i jämförelsetalet vid utbyte, om kursen ger meritpoäng eller krävs för särskild behörighet.

Meritvärdering av slutbetyg utfärdade efter 2010

Inte tillåtet läsa upp kurser som redan är avklarade

Man får inte läsa upp kurser som man redan har godkänt betyg i för att komma upp till 90% godkända kurser för grundläggande behörighet. Med två separata kurssystem behöver inte de nya kurserna ha samma benämning som de äldre kurserna, vilket gör att det extra viktigt att använda utbytestabellen.

Tips. Där två olika kurser finns listade i utbytestabellen på samma nivå kan utbyte ske.

Exempel med ämne Hotell

Kurs Gy2000
/Vux2001
Gyp

Kurs Gy11/Vux12

Gyp
Hotell A 50  Logi  100
Hotell B 150 Reception 1 100

 

Tänk på. Om eleven har godkänt betyg i Hotell B (150 gy) kan han/hon inte komplettera med Reception 1 (100) för att komma upp till 2 250  godkända gymnasiepoäng, eftersom kurserna motsvarar varandra och är utbytbara. Eleven har redan klarat av kursen i fråga. 

2. Sökande kommer inte upp i tillräckligt antal godkända gymnasiepoäng i kärnämneskurser 

Om en sökande inte kommer upp i tillräckligt antal godkända gymnasiepoäng (minst 2 250 gyp), är det viktigt att göra ”kärnämneskontrollen” inför kompletteringsstudier på komvux.

Om en sökande saknar godkänt betyg i Svenska/Svenska som andraspråk A+B, kan personen ifråga komplettera med två godkända kurser i svenska. Exempelvis Svenska/Svenska som andraspråk 1+2 alternativt 1+3 och så vidare. 

Tillämpningsbeslut från 2017 i bedömningshandboken 

Tips: Sökande som har IG i Engelska A alt Ma A, men godkänt betyg på högre nivå också uppfyller kraven. 

Stäm av kärnämneskurser

När någon ska komplettera för grundläggande behörighet, är det viktigt att stämma av att den nya kursen verkligen ÄR en kärnämneskurs inom Gy11/Vux12:  

Kärnämne Slutbetyg, kurs Gy11/Vux12-kurs
Svenska  Svenska/Svenska som andraspråk A Svenska/Svenska som andraspråk 1
Svenska Svenska/Svenska som andraspråk B Svenska/Svenska som andraspråk 2
Engelska  Engelska A Engelska 5
Matematik Matematik A Matematik 1a/1b/ 1c
Samhällskunskap Samhällskunskap A                      Samhällskunskap 1b
Idrott och hälsa  Idrott och hälsa A (från gymnasiet)  Idrott och hälsa 1
Religion  Religionskunskap A Religionskunskap 1
Naturkunskap  Naturkunskap A Naturkunskap 1a1

Listan är ett utdrag ur Skolverkets föreskrift SKOLFS 2012:92.

Ladda ner den från Skolverket som pdf

Tänk på. Kurser på högre nivå i engelska och matematik (Engelska B och Matematik B) inte ger kärnämnespoäng för grundläggande behörighet. 

3. Sökande har slutbetyg med reducerad omfattning

Den som har reducerad omfattning i sitt slutbetyg, uppfyller inte kraven för grundläggande behörighet. Hen måste vända sig till gymnasiala vuxenutbildningen för att komplettera för att få ut ett nytt slutbetyg med fullständig omfattning eller en gymnasieexamen.

Tänk på. Den sökande kan alltså inte enbart komplettera med den eller de kurser han eller hon fått reducerade. Ett samlat betygsdokument eller utdrag ur betygskatalog räcker alltså inte.

Slutbetyg från vuxenutbildningen kan utfärdas fram till 1 juli 2025. 

Motsvarande kunskaper från folkhögskola

Sökande med slutbetyg från gymnasieskolan som saknar godkänt betyg i svenska, engelska eller matematik, kan för grundläggande behörighet styrka kunskaperna genom motsvarande kurser från folkhögskola. Sökande placeras i BII.

Folkhögskolestudier kan inte kompensera ett slutbetyg där sökande inte uppfyller kraven om lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.

Idrott och hälsa från gymnasieskolan 

Tips: De elever som har ett slutbetyg från komvux och som inte uppfyller kravet på lägst godkänt betyg i 2 250 gymnasiepoäng, kan exempelvis räkna med kursen Idrott och hälsa A från ett samlat betygsdokument från gymnasieskolan för att komma upp i 2 250 godkända gymnasiepoäng. 

Hur Idrott och hälsa med flera kurser kan möta omfattningskravet för sökande med betyg från vuxenutbildningen

Prövning för reell kompetens en möjlighet 

Den som kan visa på motsvarande kunskaper har möjlighet att ansöka om prövning utifrån reell kompetens. 

Reell kompetens på Antagning.se

Skärpta krav för grundläggande behörighet 

Nytt datum: Sökande med slutbetyg som inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet 2 juli 2025 och framåt måste även ha godkänt betyg i Svenska 3 och Engelska 6. 

Skärpta krav för sökande som saknar grundläggande behörighet

Senast uppdaterad: 30 augusti 2022