Lyssna

Arbeta utomlands

Att arbeta utomlands är ett annat sätt att ta sig ut på. Norge och Danmark är särskilt populära när det gäller utlandsjobb för unga. Vill man åka litet längre bort kan det vara svårare att veta hur man ska bära sig åt. För den som kan tänka sig volontärarbete finns flera vägar.

Precis som här har de flesta länder, både privata och offentliga förmedlingar. I vissa länder kan de vara mycket specialiserade och endast förmedla arbete till en viss typ av arbetstagare, inom en viss bransch eller liknande. Det är också vanligt att lediga jobb utannonseras och söks på plats i landet; lediga butiks- och restaurangarbeten annonseras till exempel ofta genom anslag och lappar i skyltfönster.

Som arbetssökande kan man också själv söka upp tänkbara arbetsgivare och presentera sig. Att på egen hand skriva till företag som man kan tänka sig att arbeta för är ett ofta uppskattat initiativ bland arbetsgivare.

Jobba i Europa

När det gäller arbete i Europa har man som boende i ett EU land rätt att arbeta på hela den fria arbetsmarknaden i Europa. Man kan även ha rätt att under tre månader söka arbete inom EU/EES och Schweiz med arbetslöshetsersättning. En grundregel inom EU/EES är att man betalar skatt och är socialförsäkrad i det land där man arbetar.

EURES-nätverket arbetar med rörlighet på arbetsmarknaden inom EU. Arbetsförmedlingen är huvudman för EURES i Sverige. Både allmänna och landspecifika tips om hur man hittar jobb i Europa finns  tillgängliga i EURES portalen, där man även kan man ställa frågor till en Eures-rådgivare. 

EURES-portalen

Hitta jobbet utomlands, på Arbetsförmedlingens webbplats

Jobb vid EU:s institutioner 

Den som är intresserad av ett jobb inom en EU-institution måste börja med att göra ett uttagningsprov (concours), som är det första steget till en fast tjänst inom EU.

Genom Universitets- och högskolerådet kan man få kostnadsfritt stöd och träning inför uttagningsproven. Till uttagningsproven för assistenter och andra administrativa tjänster (AST-concours) krävs oftast gymnasieutbildning och cirka tre års relevant arbetslivserfarenhet för att söka, medan handläggartjänster och andra mer kvalificerade tjänster (AD-concours) kräver en universitetsexamen. För alla uttagningsprov gäller att den som söker är medborgare i ett EU-land. Utöver dessa grundkriterier kan ytterligare krav gälla.

Inom EU:s institutioner finns det även möjlighet att söka tidsbegränsade anställningar, så kallade kontraktsanställningar. Ansökningar tas emot löpande i en databas för intresseanmälningar.

Att arbeta inom EU:s institutioner

Stöd och träning inför EU:s uttagningsprov

Jobba i Norden

Den fria arbetsmarknaden inom Norden innebär att nordiska medborgare varken behöver arbets- eller uppehållstillstånd för att arbeta i ett annat nordiskt land.

På Nordiska ministerrådets webbplats Info Norden informerar man om arbete i de olika länderna. Det finns också två webbplatser för dem som rör sig över gränsen mellan Sverige och Danmark (Öresunddirekt) respektive Sverige och Norge (Grensetjänsten).

Info Norden, Nordiska rådets webbplats

Öresund direkt, med information om att arbeta, bo och studera i Danmark

Grensetjensten, med information från svenska och norska myndigheter

Volontärarbete

Att arbeta som volontär innebär att man under en period arbetar ideellt för en organisation eller förening och lever i arbetslandet under ganska enkla former. I utbyte för sin arbetsinsats får man ofta fri kost och logi.

Europeiska solidaritetskåren

Europeisk volontärtjänst (EVS) har funnit under 20 års tid som en möjlighet för europeiska ungdomar att åka till ett annat EU-land och volontärarbeta. Nu erbjuds möjligheterna inom den Europeiska solidaritetskåren (European Solidarity Corps). Solidaritetskåren består av volontärprojekt och projekt där unga deltar som anställda, praktikanter eller lärlingar.

Volontärdelen ger unga möjlighet att jobba som volontärer på heltid i mellan två och tolv månader i ett annat land. Som volontär inom Solidaritetskåren får man ingen lön, men resan till och från projektorten, boende, mat, sjukförsäkring och fickpengar ingår.

Ungdomar som vill delta i projekt inom Solidaritetskåren ska vara registrerade i en databas. Inga förkunskaper eller specifika kvalifikationer krävs och unga med begränsade möjligheter är en särskilt prioriterad grupp.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCHF

European Solidarity Corps

Andra aktörer

PeaceWorks

Den ideella fredsorganisationen PeaceWorks arbetar för ungas organisering och inflytande i ett jämlikt och rättvist samhälle byggt på ickevåld. De erbjuder bland annat volontärprojekt i Europa, Asien, Afrika eller Latinamerika i två veckor upp till ett år. Den som åker med PeaceWorks får en förberedande utbildning samt en utvärderings- och diskussionshelg vid hemkomst.

PeaceWorks svenska webbplats

Internationella arbetslag (IAL)

IAL är en ideell förening och utgör en del av det internationella nätverket SCI (Service Civil International). IAL:s kärnverksamhet är att förmedla platser på volontärläger utomlands och att arrangera volontärläger i Sverige. På ett volontärläger lever och arbetar man tillsammans med upp till 20 personer från olika länder under två till fyra veckor.

Arbetet görs i ideella projekt och skulle inte kunna utföras utan volontärer. Det finns läger med socialt tema (barnhem, flyktingar), praktiskt arbete (renovering, miljöarbete, arkeologi) eller kulturellt tema (festival, teater).

Volontärmöjligheter inom IAL, på Volontärbyråns webbplats

Volontär på ekologiska gårdar

Nätverket WWOOF står för World Wide Opportunities on Organic Farms. Det är ett nätverk för ekologiska jordbruk som tar emot arbetskraft mot mat och husrum.

WWOOF:s webbplats (på engelska)

Folke Bernadottes minnesfond 
Stiftelsen Folke Bernadottes Minnesfond har till ändamål att stödja ungdomar och organisationer i deras strävanden till internationell förståelse. Via fonden går det att söka stipendium till lägervistelse, ungdomsutbyte eller volontärinsatser.

Folke Bernadottes minnesfond för internationellt utbyte

Säsongsjobb

Den som fortfarande pluggar eller studerar kanske snarare letar efter ett säsongsjobb än ett fast jobb. Många säsongsjobb annonseras långt i förväg antingen via landets nationella arbetsförmedlingar eller via ett visst företaget. De här jobben finns oftast inom servicesektorn, varför språkkraven kan vara viktiga – man behöver ofta behärska landets/områdets eget språk utöver engelskan.

Nordjobb arbetar för att öka rörligheten mellan de nordiska länderna och att öka kunskapen om språk och kultur i Norden. Nordjobb förmedlar sommarjobb, bostad och kultur- och fritidsprogram i ett annat nordiskt land till ungdomar mellan 18-28 år. Föreningen Norden och Nordiska ministerrådet står bakom tjänsten. 

Nordjobb

Au Pair

Att arbeta som au-pair innebär att man bor i en familj och har som huvuduppgift att ta hand om familjens barn, även enklare hushållsarbete kan ingå. Arbetstiden är oftast ca 30 timmar i veckan. Lönen består av fri kost och logi, samt fickpengar. Många som arbetar som au-pair ges också möjlighet till språkstudier under vistelsen.

Att skaffa sig en au-pairplats via privatannonser i dagstidningar är inte att rekommendera. Tillgängliga agenturer och förmedlingar garanterar att regelverk och gällande lagstiftning följs. Dessutom kan man få hjälp med att byta familj om det skulle visa sig att man inte trivs ihop.

Arbets- och uppehållstillstånd krävs utanför Europa och ska sökas innan resan. Såvida inte Sverige och arbetslandet har ett särskilt avtal saknar den som arbetar i utomeuropeiska länder försäkringsskydd. Kontakta Försäkringskassan för information om försäkringar innan utresan.

Försäkringskassan informerar om villkor för arbete utomlands

The International Au Pair Association kan ge mer information om vad det innebär att vara au-pair och tips om förmedlingar. Förmedlingar som är medlemmar i IAPA ska uppfylla vissa kvalitetskrav.

Branschinformation på engelska, på IAPA:s webbplats

Working holiday visa  – utbytesavtal med Kanada, Australien och Nya Zeeland

Ett Working Holiday-visum är ett 12-månaders turistvisum till Kanada, Australien och Nya Zeeland som ger innehavaren rätt att arbeta. Det är ett sorts tillfälligt uppehållstillstånd för den som vill resa runt på ett så kallat Work and Travel-äventyr som backpacker och arbeta på kortare jobb längs under resan. För de olika länderna gäller olika bestämmelser.

De flesta har en övre åldersgräns på 30 år för svenska medborgare.

Läs mer om visum till Nya Zeeland på landets officiella webbplats

Läs mer om visum till Kanada på landets officiella webbplats

Läs mer om visum till Australien på landets officiella webbplats

Senast uppdaterad: 3 februari 2023