Lyssna

Slutbetyg före 2010

När du ska planera studier tillsammans med en sökande som har ett slutbetyg, är det klokt att ta reda på NÄR betyget är utfärdat. Det finns nämligen en del skillnader mellan de båda grupperna, framför allt vad gäller kraven för grundläggande behörighet och hur meritvärderingen går till.

Några skillnader mellan slutbetyg utfärdade före respektive efter 31 december 2009

Omfattning för grundläggande behörighet

För gruppen med betyg utfärdade 2010 och senare krävs minst fullständig omfattning för att ge grundläggande behörighet.

Tänk på. Före 2010 kunde slutbetygen med reducerad omfattning uppfylla kraven för grundläggande behörighet. 

Idrott och hälsa

För slutbetyg utfärdade 2010 och senare, räknas betyget i Idrott och hälsa alltid med – även om det sänker.

Tänk på. För slutbetyg utfärdade före 2010 räknas betyg i Idrott och hälsa med, om kursen krävs för behörighet eller höjer.

Tilläggskompletteringar

Tänk på. Sökande med slutbetyg utfärdade före 2010 kan tilläggskomplettera med äldre kurser. 

Kompletteringsregler och exempel

Här beskriver vi framför allt principerna för komplettering. Gäller det slutbetyg utan kompletteringar, beskrivs kraven för sökande på Antagning.se och mer fördjupad i bedömningshandboken. 

Under rubrikerna i högerspalten lyfter vi några exempel för att visa på några av de vanligaste frågorna och missförstånden kring slutbetyg och kompletteringar. 

Komplettera med Gy11/Vux12-kurser

Sökande med slutbetyg utfärdade före 2010 kan komplettera med Gy/Vux12-kurser för att: 

  • för att styrka grundläggande behörighet
  • för att styrka särskild behörighet
  • som utbyteskomplettering
  • som meritpoängskomplettering

Men inte som tilläggskomplettering. Däremot är det möjligt att tilläggskomplettera med de äldre kurserna.

Senast uppdaterad: 17 maj 2017