Lyssna

Komplettera för att höja meritvärdet

Den som har en utländsk gymnasieutbildning* kan komplettera på två olika sätt för att höja sitt meritvärde.

Kompletteringar som höjer

Huvudregeln för att få räkna med en komplettering som höjer meritvärdet är att den måste vara på samma nivå eller högre än den nivå som den sökande har i sitt utländska betyg och som hen har fått en så kallad "motsvarandebedömning" i. Vilka ämnen en individ fått motsvarandebedömning i framgår av de registrerade betygen på Mina sidor på Antagning.se, samt på UHR:s utlåtande. 

Den som fått sin bedömning i gamla kurser kan komplettera med GY11-kurser för att höja sitt meritvärde. För att se vilka nivåer som är jämförbara, gå till Tabeller för utbyteskomplettering i Utländska bedömningshandboken.

Exempel Kina: utbyte i matematik


Den som fått en motsvarandebedömning i Matematik 3b eller 3c från sin gymnasieutbildning i Kina kan alltså läsa Matematik 3b, 3c, 4 och 5 för att höja sitt meritvärde.

Inga prövningar i egna systemet godtas 

Universiteten och högskolorna i Sverige godtar inte att den sökande höjer meritvärdet genom att gå upp i tentamen/prövning eller examen i det utländska utbildningssystemet.  

Däremot godtar man särskild behörighet som förvärvats i det utländska systemet.

Höja med kurser från lista 

En sökande kan också påverka meritvärdet genom att läsa andra kurser, utöver de han eller hon fått motsvarandebedömning i. För att vara säker på att den kurs personen vill läsa på Komvux, med förhoppningen om att höja sitt meritvärde, måste den finnas med i listan Kurser som kan höja.  

Den sökande bör alltid skicka in samtliga kompletteringskurser, så räknar antagningssystemet ut det mest gynnsamma meritvärdet.

Formel för uträkning av meritvärde efter komplettering

Både Vux2001-kurser och Vux12-kurser räknas om till sifferbetyg i skalan 10,00 – 20,00 inför uträkningen av det slutgiltiga meritvärdet.

Tyvärr finns i i dagsläget ingen räknehjälp för att räkna med kompletteringar för sökande med utländsk gymnasieutbildning. I antagningen räknar systemet ut det mest fördelaktiga meritvärdet för den sökande, något som tål att upprepa. Den formel som ligger inne i antagningssystemet ser ut så här

 

Formeln är enklast att använda i en vägledningssituation när det bara handlar om ett fåtal kurser. När en sökande har många kompletteringar krävs tid och noggrannhet för att få fram det korrekta värdet.

I exemplen med Anna från Ryssland och Korosh från Iran här nedanför framgår principen för hur uträkningen går till.

Inga uträkningar i förväg 

UHR har tyvärr inte möjlighet att räkna fram meritvärdet för individer i förväg, något som ofta efterfrågas. Det går heller inte att förutsäga att ett visst betyg i en kurs höjer eller sänker meritvärdet med ett visst antal tiondelar. Det har att göra med att alla kompletteringar viktas med 1,2 och, givetvis, vad det preliminära meritvärdet är. När en sökande skickat in sina meriter i samband med anmälan, görs uträkningen i antagningssystemet automatiskt. 


*) Sökande med IB-betyg kan inte komplettera för att höja meritvärdet. Läs mer under International Baccalaureate.

Senast uppdaterad: 17 mars 2020