Lyssna

Komplettera för att höja meritvärdet

Den som har en utländsk gymnasieutbildning kan komplettera på två olika sätt för att höja sitt meritvärde.

Kompletteringar som höjer

Huvudregeln för att få räkna med en komplettering som höjer meritvärdet är att den måste vara på samma nivå eller högre än den nivå som den sökande har i sitt utländska betyg och som hen har fått en så kallad motsvarandebedömning i. Vilka ämnen en individ fått bedömda framgår av de registrerade betygen på Mina sidor på Antagning.se och av UHR:s utlåtande. 

Kurser enligt Gy2001 och Gy11/Vux12

Den som fått sin bedömning i äldre kurser kan komplettera med GY11-kurser för att höja sitt meritvärde. Vilka kurser som motsvarar varandra framgår av utbytestabellerna i svenska bedömningshandboken. 

Utbytestabeller för tidigare skolformer i svenska bedömningshandboken

Exempel Kina: utbyte i matematik

Ämne och Vux12-kurs 

Ämne/nivå/omfattning
Matematik 3b Om ämnet förekommer alla tre gymnasieår (samhälls-vetenskapligt inriktning)
Matematik 3c

Om ämnet förekommer alla tre gymnasieår (natur-

vetenskaplig inriktning)

Den som fått en motsvarandebedömning i Matematik 3b eller 3c från sin gymnasieutbildning i Kina kan alltså läsa Matematik 3b, 3c, 4 och 5 för att höja sitt meritvärde.

Inga prövningar i egna systemet godtas 

Universiteten och högskolorna i Sverige godtar inte att den sökande höjer meritvärdet genom att gå upp i tentamen/prövning eller examen i det utländska utbildningssystemet.  

Däremot godtar man särskild behörighet som förvärvats i det utländska systemet.

Höja med vissa kurser 

En sökande kan också påverka meritvärdet genom att läsa andra kurser, utöver de hen fått motsvarandebedömning i. De kurser som en person kan läsa på komvux i syfte att höja sitt meritvärde är begränsade.

Kurser som kan höja meritvärdet för sökande med utländsk gymnasieutbildning, på Antagning.se

Tips. Den sökande bör alltid ladda upp underlag för alla kompletteringskurser, då antagningssystemet räknar ut det mest gynnsamma meritvärdet.

Formel för uträkning av meritvärde efter komplettering

Både Vux2001-kurser och Vux12-kurser räknas om till sifferbetyg i skalan 10,00 – 20,00 inför uträkningen av det slutgiltiga meritvärdet.

Tänk på. Tyvärr finns i i dagsläget ingen räknehjälp för att räkna med kompletteringar för sökande med utländsk gymnasieutbildning. I antagningen räknar systemet ut det mest fördelaktiga meritvärdet för den sökande.

Den formel som ligger inne i antagningssystemet ser ut så här:

Meritvärde efter komplettering = Mprel x 2500 + 1,2B + Mk                                                                              2500 + A

Mprel = det preliminära meritvärdet 

Mk = meritvärdeskompensation

B = summan av betygsvärdena för de medräknade betygen

A = summan av gymnasiepoäng för de kurser som räknas med

Uppmana elever att räkna själva

Formeln är enklast att använda i en vägledningssituation när det bara handlar om ett fåtal kurser. När en sökande har många kompletteringar krävs tid och noggrannhet för att få fram det korrekta värdet.

I exemplen med Anna från Ryssland och Korosh från Iran framgår principen för hur uträkningen går till. De finns också på Antagning.se

Inga uträkningar i förväg 

Tänk på. UHR har inte möjlighet att räkna fram meritvärdet för individer i förväg, något som ofta efterfrågas. Det går heller inte att förutsäga att ett visst betyg i en kurs höjer eller sänker meritvärdet med ett visst antal tiondelar. Det har att göra med att alla kompletteringar viktas med 1,2 och, givetvis, vad det preliminära meritvärdet är. När en sökande skickat in sina meriter i samband med anmälan, görs uträkningen i antagningssystemet.

Andra regler för sökande med IB-betyg

Sökande med IB-betyg kan inte komplettera för att höja meritvärdet.

International Baccalaureate

Senast uppdaterad: 19 juli 2022