Svenska för grundläggande behörighet

Den som har en utländsk gymnasieutbildning behöver i de allra flesta fall komplettera med kurser i svenska för grundläggande behörighet.

Komplettering med Svenska 3 

Den sökande behöver inte visa upp betyg i underliggande nivåer, alltså Svenska 1 och 2, för att få grundläggande behörighet i svenska. Det räcker med betyg i Svenska 3.

Motsvarande kunskaper går lika bra

Med motsvarande kunskaper menar man kurser och prov som anses ligga på samma nivå som ett behörighetskrav.

Svenska som andraspråk 3, Svenska B och Test i svenska för universitets- och högskolestudier (TISUS) ger också behörighet. Dessutom finns preparandutbildningar på flera universitet och högskolor som ger motsvarande kunskaper i svenska.

Fler test och kurser som ger behörighet i svenska, i utländska bedömningshandboken

Tips. I handboken ser du också vilka kurser och tester som inte räcker för behörighet i svenska. 

Övergångsregler säkrar tidigare kunskaper

Har en sökande fått en bedömning i Svenska B av UHR eller i antagningen, är hen fortsatt grundläggande behörig i svenska. Det här är något som styrs av så kallade övergångsregler vars syfte är att överbrygga nya beslut.

Den sökande som fått betyg i Svenska B/Svenska som andraspråk B från komvux daterat före 1 juli 2013 är fortsatt behörig i svenska. 

Sökande med nordisk utbildning 

Den som läst en högskoleförberedande gymnasieutbildning i något av de nordiska länderna har i många fall behörighet i svenska.

Svenska från gymnasieutbildningar i Norden, på Antagning.se

Läsa vidare utan kunskaper i svenska

För den som vill komma vidare i sina studier, men saknar kunskaper i svenska finns möjligheten att söka utbildningar som ges på engelska. 

Utbildningsutbudet på engelska finns på Universityadmissions.se

Idag kan universiteten och högskolorna lägga sina utbildningar med utbildningsspråk engelska i de nationella antagningsomgångarna på Antagning.se, förutom på Universityadmissions.se. Men om man vill vara säker på att få hela utbudet av kurser och program med undervisningsspråk engelska ska man alltså gå in på den senare.  

Behörighet i engelska ett måste

Sökande till utbildningar som ges på engelska behöver inte dokumentera några kunskaper i svenska, men däremot måste hen möta behörighetskraven på olika nivåer i engelska.

Utländska meriter syns inte på sökandes konto 

Bra att veta. Den sökande kan inte se sina meriter på My pages på Universityadmissions.se. Vill man ha koll på sina betyg och annat måste man skapa ett konto med sitt personnummer på Antagning.se.

Senast uppdaterad: 8 mars 2022