Lyssna

Ta del av andras studiebesök via ACADEMIA

Under studiebesöken, som varade en vecka, kunde deltagarna lära sig om hur vägledningen i värdlandet var organiserad och de kunde studera arbetsmetoderna där. Deltagarna fick även möjlighet att diskutera sina upptäckter med kollegor från ett flertal andra länder, som också deltog i respektive besök.

2022 års stipendiater

The Danish Counselling Chain

Från studiebesöket i Köpenhamn och då särskilt från evejledning-centrum tar Katarina Johansson, studie-och yrkesvägledare vid vuxenutbildningscentrum i Västerås, med sig goda idéer för att utveckla sin egen arbetsplats. Läs hennes rapport och låt dig inspireras.

Ta del av Katarina Johanssons rapport

Green Guidance: Future Careers

Hanna Ahnfors, vägledare vid Lars-Erik Larsson-gymnasiet i Lund, rapporterar om sin  intensiva och varma vecka i Andalusien där fokus låg på  praktik för elever vid olika yrkesprogram. Besöken på skolor och företag gick under samlingsnamnet Green Guidance. 

Ta del av Hanna Ahnfors rapport

Multiculturalism, learning and work mobility

Daniel Hailemariam, konsult inom studie- och yrkesvägledning, reste till Estland och fick en inblick i deras arbete med “mobility”. Där ingår bland annat att uppmuntra studerande och arbetande personer att komma till Estland och att ge dem en bra start med service under ett tak, och etableringsinsatser i form av språkkurser och matlagningsträffar. 

Ta del av Daniel Hailemariams rapport 

2021 års stipendiater

Career Management Skills (CMS) inom yrkesutbildning

Anne Kallioinen arbetar som studie- och yrkesvägledare vid Sundsvalls Montessoriskola och genomförde sitt studiebesök i Navarra i Spanien. Temat för hennes utbyte var utveckling av Career Management Skills (CMS) inom yrkesutbildning och värdlandet bjöd på ett intensivt och välorganiserat program, med relevanta studiebesök tydligt kopplade till temat.

Ta del av Anne Kallioinens rapport

To fight Drop in, Drop out. Yes, we must, yes we can

Disa arbetar som studie- och yrkesvägledare vid enheten Fokus unga, Jobbtorg Stockholm och genomförde (till slut!) sitt studiebesök på plats i franska Dijon. Temat för hennes besök var att förebygga avhopp och vilka insatser som måste till för att stötta unga som är i farozonen. 

Ta del av Disa Söderdahls rapport

 

Senast uppdaterad: 20 juni 2022