Lyssna

Grundläggande behörighet

Till högskolestudier på grundnivå söker man på sin gymnasieutbildning. Grundprincipen är att en utländsk gymnasieutbildning som ger tillträde till högre studier i utbildningslandet också ger tillträde till högskolan i Sverige.

Ny på jobbet?

Tips. Under avsnittet Ny på jobbet ger vi en introduktion till terminologin och regelverket för antagning till högskolan. 

Snabbkurs i regeltänk

Flera delkrav måste vara uppfyllda

För att en sökande med utländska gymnasiebetyg ska vara grundläggande behörig till högskolestudier i Sverige, måste 3 (och ibland 4) olika delkrav vara uppfyllda.

Sökande måste ha:

  • Avslutad gymnasieutbildning som i hemlandet ger tillträde till högre studier.
  • Dokumenterade kunskaper i Svenska 3 eller motsvarande.
  • Dokumenterade kunskaper i Engelska 6 eller motsvarande.
  • Dokumenterade kunskaper i Matematik 1 eller motsvarande (avgångsår 2010 och framåt).

Kompletteringar ofta ett måste

De flesta sökande med utländska gymnasiebetyg kompletterar sin utbildning med studier vid gymnasial vuxenutbildning. Även studier vid folkhögskola kan ge motsvarande behörigheter. 

Behörighet från folkhögskola, fliken svenska meriter

Ta hjälp av checklistan

För att enklare kunna avgöra om en utländsk gymnasieutbildning i kombination med kurser i svenska, engelska och ibland matematik ger grundläggande behörighet, använd UHR:s checklista: 

Checklista för grundläggande behörighet med utländsk förutbildning, pdf 

Hur vet man att utbildningen ger tillträde till högskola?

I utländska bedömningshandboken finns beskrivningar över de flesta utländska gymnasieutbildningar som ger grundläggande behörighet till högskola i det aktuella utbildningslandet.

Tänk på: 

Ett utlåtande ingen garanti för att en utländsk yrkesgymnasieutbildning ger grundläggande behörighet

UHR:s utlåtande 

UHR:s utlåtanden, information för vägledare

Behörighet till högre studier med utländsk förutbildning

Hitta i utländska bedömnings- handboken

Senast uppdaterad: 8 februari 2024