Lyssna

Grundläggande behörighet

Till högskolestudier på grundnivå söker man på sin gymnasieutbildning. Grundprincipen är att en utländsk gymnasieutbildning som ger tillträde till högre studier i utbildningslandet också ger tillträde till högskolan i Sverige.

Tips. Innan du börjar läsa, vill vi tipsa om sektionen Snabbkurs i regeltänk under rubriken Ny på jobbet. 

Flera delkrav måste vara uppfyllda

För att en sökande med utländska gymnasiebetyg ska vara grundläggande behörig till högskolestudier i Sverige, måste 3 (och ibland 4) olika delkrav vara uppfyllda.

Sökande måste ha:

  • Avslutad gymnasieutbildning som i hemlandet ger tillträde till högre studier.
  • Dokumenterade kunskaper i Svenska 3 eller motsvarande.
  • Dokumenterade kunskaper i Engelska 6 eller motsvarande.
  • Dokumenterade kunskaper i Matematik 1 eller motsvarande (avgångsår 2010 och framåt).

Kompletteringar ofta ett måste

De flesta sökande med utländska gymnasiebetyg kompletterar sin utbildning med studier vid gymnasial vuxenutbildning. Även studier vid folkhögskola kan ge motsvarande behörigheter. 

Mer om behörighet från folkhögskola under svenska meriter

Ta hjälp av checklistan

För att enklare kunna avgöra om en utländsk gymnasieutbildning i kombination med kurser i svenska, engelska och ibland matematik ger grundläggande behörighet, kan du använda checklistan här. 

Hur vet man att utbildningen ger tillträde till högskola?

I utländska bedömningshandboken finns beskrivningar över de flesta utländska gymnasieutbildningar som ger grundläggande behörighet till högskola i det aktuella utbildningslandet.

Exempel IranDokumentation både från High School och Pre-University måste alltså finnas med för att den sökande ska kunna få grundläggande behörighet.

UHR:s utlåtande 

Att en utbildning ger grundläggande behörighet är också något som framgår av UHR:s utlåtanden

Använd utländska bedömningshandboken så här

Senast uppdaterad: 29 maj 2019