Lyssna

Högskoleförberedande gymnasieexamen

Jämfört med tidigare skolformer ger Gymnasieskola11/Vux12 tydliga ramar för vad som ger grundläggande behörighet. Här tar vi framför allt upp vad man ska tänka på i samband med kompletteringar generellt.

Grundläggande behörighet

Den som har en högskoleförberedande gymnasieexamen är också, praktiskt nog, grundläggande behörig till högskolestudier. Däremot kan den som gått ett yrkesprogram behöva komplettera sin yrkesexamen för att bli grundläggande behörig. 

Ta hjälp av checklistan (pdf) för att ta reda på om betygshandlingen ger grundläggande behörighet. 

Komplettera för grundläggande behörighet 

Tänk på. Har en elev bara ett studiebevis, kan det aldrig ge grundläggande behörighet. I de fallen måste han eller hon komplettera för att få ut en examen. 

När den sökande har gått ett yrkesprogram måste man se efter vilka kurser i svenska och engelska som ingår i examen. Läs mer under yrkesexamen här

Senast uppdaterad: 13 augusti 2018