Högskoleförberedande gymnasieexamen

Jämfört med tidigare skolformer ger Gymnasieskola11/Vux12 tydliga ramar för vad som ger grundläggande behörighet. Här tar vi framför allt upp vad man ska tänka på i samband med kompletteringar generellt.

Grundläggande behörighet

Den som har en högskoleförberedande gymnasieexamen är grundläggande behörig till högskolestudier. Däremot kan den som gått ett yrkesprogram behöva komplettera sin yrkesexamen för att bli grundläggande behörig. 

Checklista 

Se om betygshandlingen ger grundläggande behörighet (pdf)

Komplettera för grundläggande behörighet 

Tänk på. Har en elev bara ett studiebevis, kan det aldrig ge grundläggande behörighet. I de fallen måste hen komplettera för att få ut en examen. 

När den sökande har gått ett yrkesprogram är det viktigt att se efter vilka kurser i svenska och engelska som ingår i examen.

Grundläggande behörighet för sökande med yrkesexamen

Senast uppdaterad: 8 mars 2022