Lyssna

Meritvärdering

Alla kurser i ett fullständigt program meritvärderas.

Fullständigt slutbetyg i meritvärdering

Alla kurser räknas med, förutom betyg i Idrott och hälsa som bara räknas med om det krävs för behörighet eller höjer meritvärdet. 

Utökade kurser

Kurser som lästs som utökade, räknas med om de ingår i slutbetyget.

Utökade kurser som istället finns på ett samlat betygsdokument räknas med om de krävs för behörighet, kan ge meritpoäng eller om det höjer meritvärdet.

Meritpoäng 

Sökande kan tillgodoräkna sig meritpoäng, max 2,5 poäng. Både kurser i moderna språk, engelska och matematik och områdeskurser kan ge meritpoäng. 

Här i översikten ser du vilka områdeskurser som ingår, pdf

På Antagning.se finns en översikt över vad som ger meritpoäng för sökande med slutbetyg utfärdade före 2010.

GY11-kurser räknas om så här

För att man ska kunna komplettera med Gy11/Vux12-kurser för meritpoäng, måste den nya kursen omvandlas till motsvarande äldre kurs, Gy2000/Vux2001.Vilka kurser som motsvarar varandra framgår av utbytestabellen (pdf, från bedömningshandboken). 

En sökande har slutbetyg som innehåller Engelska 7. Vid tilldelning av meritpoäng omvandlas Engelska 7 till Engelska C och ger då 05, meritpoäng.

Här ser du vilken Gy11/Vux12-kurs som ger vilken meritpoäng 

Omvandlingssteget missförstås lätt

Ett annat exempel som visar att omvandlingssteget kan skapa otydligheter för sökande med slutbetyg, är när behörighetskravet är Ma E/Ma 4:

Sökande med slutbetyg kan aldrig få meritpoäng för matematik när behörighetskravet är Matematik E/Matematik 4. Om sökande kompletterar med Matematik 5 ”omvandlas” kursen till motsvarande äldre kurs, det vill säga Matematik E. Och eftersom Ma E utgör behörighetskravet kan aldrig sökande tilldelas meritpoäng. 

Att det blir missförstånd kring det här beror på att sökande med slutbetyg läser informationen som rör gymnasieexamen. Det är viktigt att komma ihåg att meritvärderingsreglerna skiljer sig mellan de olika betygstyperna. 

Senast uppdaterad: 20 december 2017