Meritvärdering

Alla kurser i ett fullständigt program meritvärderas.

Fullständigt slutbetyg i meritvärdering

Alla kurser räknas med, förutom betyg i Idrott och hälsa som bara räknas med om det krävs för behörighet eller höjer meritvärdet. 

Utökade kurser

Tänk på. Kurser som lästs som utökade, räknas med om de ingår i slutbetyget.

Utökade kurser som istället finns på ett samlat betygsdokument räknas med om de krävs för behörighet, kan ge meritpoäng eller om det höjer meritvärdet.

Meritpoäng 

Sökande kan tillgodoräkna sig meritpoäng, max 2,5 poäng. Kurser i moderna språk, engelska och matematik kan ge meritpoäng. 

Tänk på: Från och med antagningen till sommarkurser 2022 kan inte områdeskurser räknas med för meritpoäng.  

Meritpoäng för sökande med slutbetyg utfärdade före 2010, på Antagning.se

GY11-kurser räknas om så här

För att man ska kunna komplettera med Gy11/Vux12-kurser för meritpoäng, måste den nya kursen omvandlas till motsvarande äldre kurs, Gy2000/Vux2001. Vilka kurser som motsvarar varandra framgår av "utbytestabellen": 

Tabell för utbyteskomplettering i bedömningshandboken

Exempel. En sökande har slutbetyg som innehåller Engelska 7. Vid tilldelning av meritpoäng omvandlas Engelska 7 till Engelska C och ger då 05, meritpoäng.

Meritpoäng för Gy11/Vux12-kurser

Omvandlingssteget missförstås lätt

Omvandlingssteget kan skapa otydligheter för sökande med slutbetyg, exempelvis när behörighetskravet är Ma E/Ma 4:

Exempel. Sökande med slutbetyg kan aldrig få meritpoäng för matematik när behörighetskravet är Matematik E/Matematik 4. Om sökande kompletterar med Matematik 5 ”omvandlas” kursen till motsvarande äldre kurs, det vill säga Matematik E. Och eftersom Ma E utgör behörighetskravet kan aldrig sökande tilldelas meritpoäng. 

Att det blir missförstånd kring det här beror på att sökande med slutbetyg läser informationen som rör gymnasieexamen. Det är viktigt att komma ihåg att meritvärderingsreglerna skiljer sig mellan de olika betygstyperna. 

Senast uppdaterad: 15 februari 2024