Grundläggande behörighet med kurser och arbetslivserfarenhet

Universiteten och högskolorna i Sverige har kommit överens om att pröva sökande utan den formella behörigheten utifrån enhetliga krav. Det här görs direkt i antagningen, utan att individen behöver ansöka om det. Det finns också möjlighet att aktivt begära prövning utifrån sin reella kompetens.

I Sveriges universitets- och högskolors förbunds (SUHF:s) överenskommelse om gemensam tillämpning för grundläggande behörighet ingår följande delar:

Svenska, engelska och matematik som i gymnasiet

En sökande utan formell behörighet kan uppfylla kraven på grundläggande behörighet om han eller hon kan dokumentera kunskaper i svenska, engelska och matematik. De här kraven överensstämmer med kraven på obligatoriska ämnen i gymnasieexamen.

Samhällskunskap och arbetslivserfarenhet 

Utöver kraven i svenska, engelska och matematik krävs också att individen kan styrka kunskaper i samhällskunskap. Dessutom måste individen ha minst tre års arbetslivserfarenhet som han eller hon skaffat sig efter 19 års ålder.

Kravet på arbetslivserfarenhet motiveras utifrån att den här vägen till behörighet inte ska vara en alternativ, snabb väg till högskolestudier vid sidan om gymnasieexamen. 

Kraven i klartext

Sökande som kan styrka godkända kunskaper i gymnasiekurserna

  • Svenska/Svenska som andra språk A + B eller Svenska/Svenska som andra språk 1, 2 och 3
  • Engelska A eller Engelska 5 och 6
  • Matematik A eller Matematik 1a, b eller c
  • Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b

och som dessutom arbetat under minst tre år på lägst halvtid efter det att den sökande normalt skulle ha lämnat gymnasiet, bedöms uppfylla kraven för grundläggande behörighet.

Kunskaper i svenska, engelska, matematik och samhällskunskap kan styrkas med ämnen (lägst betyg 3) eller motsvarande kunskaper. Från och med antagning till HT18 godtas exempelvis förberedande kurser från högskola, utländska meriter och tester i svenska och engelska (TISUS och TOEFL med flera).

Studier vid folkhögskola kan ingå

Motsvarandebedömningar från kurser/ämnen lästa på folkhögskola godtas.

Prövningen görs i samband med anmälan

Prövningen görs direkt i antagningen, sökande själv behöver bara skicka in sina meriter = kurser och styrka sin arbetslivserfarenhet. Ingen särskild blankett behövs alltså. 

Läs mer om gemensam tillämpning för grundläggande behörighet enligt SUHF:s rekommendationer i bedömningshandboken

Reell kompetens bedöms av varje högskola 

För sökande som inte har med sig exakt det som beskrivs här ovanför, men som ändå har meriter som kan bedömas motsvara grundläggande behörighet, måste begära att prövas utifrån sin reella kompetens.

Det gör man via en ansökan, och i den måste man visa på motsvarande kunskaper och hur man har förvärvat dem. Man måste också tydligt motivera varför de och ens erfarenhet kan ge förutsättningar att tillgodogöra sig den aktuella utbildningen.

Prövning utifrån reell kompetens, på Antagning.se

Få papper på kompetensen, på uhr.se

Grundläggande behörighetsprov 2022-23 

Under en försöksperiod 2022-23 har UHR i uppdrag att ge ett prov som mäter grundläggande kompetenser. 

Försöksverksamhet 2022-23: grundläggande behörighetsprov 

Högskoleprovsresultat ökar chans till plats

Tänk på. För att den som har den här alternativa bakgrunden är det särskilt viktigt att göra högskoleprovet. Utan provresultat får sökande inget meritvärde att konkurrera med och riskerar att bli utan plats. 

Senast uppdaterad: 8 mars 2022