Lyssna

Grundläggande behörighet

Här beskriver vi vad en sökande med IB-examen måste ha för att uppnå grundläggande behörighet till högskoleutbildningar som ges på svenska.

Den som har fått ett diplom om minst 24 poäng och har tre ämnen på Higher Level (HL) och tre ämnen på Standard Level (SL) har grundläggande behörighet, förutsatt att det finns en totalpoäng utskrivet på diplomet. 

Svenska för grundläggande behörighet

Den som läser ett IB-program i Sverige har möjlighet att läsa svenska motsvarande Svenska 3 inom programmet. Det är dock inte alltid möjligt för elever som går utbildningen i ett annat land, vilket gör att de måste komplettera med kurser i svenska eller göra TISUS för att bli grundläggande behöriga.

Engelska för grundläggande behörighet

Eftersom utbildningen oftast ges på engelska, brukar eleven uppfylla kravet för Engelska 6, vilket ju krävs för grundläggande behörighet.

Komplettera för grundläggande behörighet

Den som inte lyckats i examen och därför inte fått ut ett diplom med totalpoäng, ska främst komplettera i IB-systemet, något som eleven har rätt till. Kompletteringen består av en så kallad retake och kan göras för att få ut ett diplom. Det är möjligt att göra retakes i november respektive maj varje år. 

Det händer att sökande som misslyckats i examen ber att få komplettera till en fullständig utbildning inom vuxenutbildningen. Det är då viktigt att poängtera att han/hon själv måste ansöka om prövning utifrån reell kompetens vid anmälan till högskolestudier. I de fallen gör högskolan i fråga en samlad bedömning om behörighet.

För att UHR ska kunna intyga grundläggande behörighet så måste eleven göra en retake och få ut ett IB-diploma. 

Senast uppdaterad: 2 februari 2016