Lyssna

Grundläggande behörighet

Här beskriver vi vad en sökande med IB-examen måste ha för att uppnå grundläggande behörighet till högskoleutbildningar som ges på svenska.

Diplom

För att ha behörighet till högskolestudier måste sökande ha fått ett IB-diplom. På IB-dokumentationen syns detta tydligast genom att diplomen har en totalpoäng utskriven på dokumentet, minst 24 poäng. 

Tips. Om totalpoängen inte är utskriven har sökande troligen inte ett diplom

Svenska för grundläggande behörighet

Den som läser ett IB-program i Sverige har möjlighet att läsa svenska motsvarande Svenska 3 inom programmet. Kravet är att man läst Swedish A. Det är dock inte alltid möjligt för elever som går utbildningen i ett annat land, vilket gör att de måste komplettera med kurser i svenska eller göra TISUS för att bli grundläggande behöriga.

Engelska för grundläggande behörighet

Eftersom utbildningen oftast ges på engelska, brukar eleven uppfylla kravet för Engelska 6, vilket krävs för grundläggande behörighet.

Komplettera för grundläggande behörighet

Den som inte lyckats i examen och därför inte fått ut ett diplom, ska främst komplettera i IB-systemet. Kompletteringen består av en så kallad retake och kan göras för att få ut ett diplom. Det är möjligt att göra retakes i november respektive maj varje år. 

Tänk på 1. Det händer att sökande som misslyckats i examen ber att få komplettera till en fullständig utbildning inom vuxenutbildningen. Det är då viktigt att poängtera att den sökande själv måste ansöka om prövning utifrån reell kompetens vid anmälan till högskolestudier. I de fallen gör högskolan i fråga en samlad bedömning om behörighet.

Tänk på 2. För att UHR ska kunna intyga grundläggande behörighet så måste eleven göra retake och få ut ett IB-diplom. 

Senast uppdaterad: 21 augusti 2020