Istället för meritpoäng

Eftersom det inte varit möjligt att ta fram en motsvarighet till meritpoäng för alla länders olika utbildningssystem, får sökande med utländsk gymnasieutbildning istället en kompensation baserad på betygets omräknade medelvärde – en så kallad meritpoängskompensation.

Meritpoängskompensation

Meritpoängskompensationen grundar sig inte på sökandes kunskaper i moderna språk, engelska eller matematik utan är ett schablonvärde som följer det preliminära meritvärdet. Den brukar förkortas Mk i formeln. 

Tabellen visar hur kompensationen fördelas. Som du ser kan sökande med utländska gymnasiebetyg också uppnå maxvärdet 22.50 i den svenska skalan. 

Meritpoängskompensation per meritvärdesintervall

Preliminärt meritvärde

Meritpoängs-kompensation (Mk)      

10,00-11,99

0,50

12,00-12,99

0,75

13,00-13,99

1,00

14,00-14,99

1,25

15,00-15,99

1,50

16,00-16,99

1,75

17,00-17,99

2,00

18,00-18,99

2,25

19,00-20,00

2,50

Tänk på 1. Tabellen gäller inte för sökande med IB- eller EB-examen. De får istället reella meritpoäng för ämnen. 

Tänk på 2. Den som får tillgodoräkna sig grundläggande behörighet med 800 gymnasiepoäng + svenska m fl kurser får varken meritpoäng eller meritpoängskompensation. 

Meritpoängskompensationen läggs på allra sist 

Vid uträkning av meritvärdet lägger man på värdet för Mk allra sist. Alltså efter eventuella kompletteringar räknats med.

Betygsexempel med gymnasieutbildning från Ryssland, på Antagning.se

Senast uppdaterad: 8 mars 2022