Lyssna

Istället för meritpoäng

Eftersom det inte varit möjligt att ta fram en motsvarighet till meritpoäng för alla länders olika utbildningssystem, får sökande med utländsk gymnasieutbildning istället en kompensation baserad på betygets omräknade medelvärde – en så kallad meritpoängskompensation.

Meritpoängskompensation

Meritpoängskompensationen grundar sig inte på sökandes kunskaper i moderna språk, engelska eller matematik utan är ett schablonvärde som följer det preliminära meritvärdet. Den brukar förkortas Mk i formeln. 

Så här fördelas kompensationen. Som du ser kan sökande med utländska gymnasiebetyg också uppnå maxvärdet 22.50 i den svenska skalan: 

Preliminärt meritvärde

Mk        

Preliminärt meritvärde

Mk

10,00-11,99

0,50

15,00-15,99

1,50

12,00-12,99

0,75

16,00-16,99

1,75

13,00-13,99

1,00

17,00-17,99

2,00

14,00-14,99

1,25

18,00-18,99

2,25

 

 

19,00-20,00

2,50

Tänk på. Tabellen gäller INTE för sökande med IB- eller EB-examen, som båda får reella meritpoäng för ämnen.

Varken meritpoäng eller kompensation 
Den som uppnår grundläggande behörighet med 800-poängsmodellen får varken tillgodoräkna sig meritpoängskompensation eller meritpoäng.

Meritpoängskompensationen läggs på allra sist 

Vid uträkning av meritvärdet lägger man på värdet för Mk allra sist. Alltså efter eventuella kompletteringar räknats med.

Se exemplet med Anna från Ryssland (pdf)

Senast uppdaterad: 20 maj 2019