Lyssna

Istället för meritpoäng

Eftersom det inte varit möjligt att ta fram en motsvarighet till meritpoäng för alla länders olika utbildningssystem, får sökande med utländsk gymnasieutbildning istället en kompensation baserad på betygets omräknade medelvärde – en så kallad meritpoängskompensation.

Meritpoängskompensation

Meritpoängskompensationen grundar sig inte på sökandes kunskaper i moderna språk, engelska eller matematik utan är ett schablonvärde som följer det preliminära meritvärdet. Den brukar förkortas Mk i formeln. 

Kompensationen utgår från sökandes ursprungliga medelvärde och kurser från komvux påverkar alltså inte. Den läggs till sist i meritvärdesuträkningen, efter att eventuella kompletteringar räknats in. Mer om det längre ner. 

Så här fördelas kompensationen. Som du ser kan sökande med utländska gymnasiebetyg också uppnå maxvärdet 22.50 i den svenska skalan: 

Preliminärt meritvärde

Mk        

Preliminärt meritvärde

Mk

10,00-11,99

0,50

15,00-15,99

1,50

12,00-12,99

0,75

16,00-16,99

1,75

13,00-13,99

1,00

17,00-17,99

2,00

14,00-14,99

1,25

18,00-18,99

2,25

 

 

19,00-20,00

2,50

Tänk på. Tabellen gäller INTE för sökande med IB- respektive EB-examen, som båda får reella meritpoäng för ämnen.

Varken meritpoäng eller kompensation 
Den som uppnår grundläggande behörighet med 800-poängsmodellen får varken tillgodoräkna sig meritpoängskompensation eller meritpoäng.

Senast uppdaterad: 10 maj 2017