Lyssna

Särskild behörighet på annat sätt

Innan du börjar prata med en elev om att komplettera för behörighet, är det viktigt att kolla upp att sökande inte redan uppfyller behörigheten i ämnet.

Vissa gymnasieprogram med en kombination av kurser ger särskild behörighet i en specifik kurs. Något som eleverna själva ibland inte har koll på. 

Hela listan finns på Antagning.se

Här tipsar vi om ämnen där en kombination av kurser eller hela gymnasieprogram kan ge motsvarande kunskaper. Observera att detta gäller inte om personen har gått på en friskola. Då måste UHR kontrollera att samtliga obligatoriska nationella kurser ingår i programmet.

Matematik B/Ma 2a alt 2b eller 2c

Från gymnasieprogram

Den som har gått något av programmen:

  • Elprogrammet, Energiprogrammet, Fordonsprogrammet eller Industriprogrammet med godkänt betyg i kurserna Ellära A, Ellära B och Växelström trefas

har behörighet i Matematik B/Matematik 2a alt 2b eller 2c.

Från basår

Sökande som har godkänt i matematik från en basårsutbildning vid något lärosäte, får behörighet i matematik beroende på inriktning, men betygen meritvärderas inte.

Exempel: En sökande till tandläkarprogrammet uppfyller det särskilda behörighetskravet i Ma D genom basårsstudier på högskola. Den sökande kompletterar också med godkänt betyg i Ma E från komvux för att få meritpoäng. I det här fallet räknas betyget i Ma E både som behörighetskomplettering och meritpoängskomplettering. Betygsvärdet räknas alltså med.

Tänk på. Principen är att motsvarandebedömningar från basår ger behörighet, men om betyg också finns i en kurs på samma eller högre nivå, räknas betyget med i jämförelsetalet.

Naturkunskap B/Nk 2

Från gymnasieskolan

Vissa utbildningar och kurskombinationer ger särskild behörighet i Nk B/Nk 2 för sökande med slutbetyg.

Den som har läst något av programmen med godkänt betyg i kurserna...

  • Naturbruksprogrammet med kurserna Ekologi, Växt- och djurliv och Kretslopp
  • Omvårdnadsprogrammet med kurserna Medicinsk grundkurs och Vård- och omsorgsarbete
  • Teknikprogrammet med kurserna Ergonomi och Miljöteknik

har behörighet i Naturkunskap B (alt. Nk 2) vid ansökan söker till högskolan.

Oavsett program

Kurserna Biologi A/1, Fysik A/1a (eller 1b1+1b2) och Kemi A/1 i kombination ger behörighet i Naturkunskap B/Nk2.

Från gymnasial vuxenutbildning

Minst 700 gymnasiepoäng valbara kurser inom vårdområdet (med en kurs på 200 poäng) ger särskild behörighet i Naturkunskap B (alt Nk 2) för den som dessutom har läst kurserna: Etik och livsfrågor, Medicinsk grundkurs, Människan socialt och kulturellt och Vård- och omsorgsarbete. Måste uppnå minst betyg G på alla kurser ovan.

Ersättningskrav för Nk B/Nk 2 till sjuksköterska 

Den som har minst godkänt betyg på Medicinsk grundkurs/Medicin 1 och Vård och omsorgsarbete/Vård och omsorgsarbete 1 + 2 har särskild behörighet i Naturkunskap B/Nk 2 vid ansökan till sjuksköterskeutbildningen.

Tips. Från februari 2019 går det bra att kombinera Gy11/Vux12-kurser med äldre kurser.

Se beskrivning i bedömningshandboken, under ersättningskrav

Fysik A/Fy 1a eller 1b1 + 1b2  

Den som har gått något av programmen:

  • Elprogrammet, Energiprogrammet, Fordonsprogrammet eller Industriprogrammet med godkänt betyg i kurserna Ellära A, Ellära B och Elektronik grundkurs

har behörighet i Fysik A/Fy1a eller 1b1 + 1b2  

Kemi A/Ke 1

Den som har gått något av programmen:

  • Industriprogrammet med godkänt betyg i kurserna Kemi - process A och Kemi - process B
  • Energiprogrammet med godkänt betyg i kursen Energi B

har behörighet i Kemi A/Kemi 1.

Biologi B/Bi 2

Den som har gått Naturbruksprogrammet med godkänt betyg i kurserna Ekologi, Växt- och djurliv, Kretslopp och Mikrobiologi och genetik har behörighet i Biologi B/Biologi 2.

Senast uppdaterad: 16 augusti 2021