Lyssna

Särskild behörighet på annat sätt

Innan man börjar prata med en elev om att komplettera för behörighet, är det viktigt att kolla upp att sökande inte redan uppfyller behörigheten i ämnet.

Vissa gymnasieprogram med en kombination av kurser ger särskild behörighet i en specifik kurs. Något som eleverna själva ibland inte har koll på. 

Hela listan finns på Antagning.se

Här tipsar vi om ämnen där en kombination av kurser eller hela gymnasieprogram kan ge motsvarande kunskaper. 

Matematik B/Ma 2a alt 2 b eller 2 c.

Från gymnasieprogram

Den som har gått något av Elprogrammet, Energiprogrammet, Fordonsprogrammet eller Industriprogrammet med godkänt betyg i kurserna Ellära A, Ellära B och Växelström trefas har behörighet i Matematik B/Matematik 2a alt 2 b eller 2 c.

Från basår

Sökande som har läst matematik i en basårsutbildning vid något lärosäte, får behörighet i matematik beroende på inriktning, men betygen meritvärderas inte.

Exempel: En sökande till tandläkarprogrammet uppfyller det särskilda behörighetskravet i Ma D genom basårsstudier på högskola. Den sökande kompletterar också med Ma E från komvux för att få meritpoäng. I det här fallet räknas betyget i Ma E både som behörighetskomplettering och meritpoängskomplettering. Betygsvärdet räknas alltså med.

Principen är att motsvarandebedömningar från basår ger behörighet, men om betyg finns i en kurs på samma eller högre nivå, räknas betyget med i jämförelsetalet.

Naturkunskap B/Nk 2

Från gymnasieskolan

Vissa utbildningar och kurskombinationer ger särskild behörighet i Nk B/Nk 2 för sökande med slutbetyg.

Den som har läst något av programmen med godkänt betyg i kurserna...

  • Naturbruksprogrammet med kurserna Ekologi, Växt- och djurliv och Kretslopp
  • Omvårdnadsprogrammet med kurserna Medicinsk grundkurs och Vård- och omsorgsarbete
  • Teknikprogrammet med kurserna Ergonomi och Miljöteknik

har behörighet i Naturkunskap B (alt. Nk 2) vid ansökan söker till högskolan.

Den som har läst...

  • Kurserna Biologi A/1, Fysik A/1a (eller 1b1+1b2) och Kemi A/1 i kombination har behörighet i Naturkunskap B.

Från gymnasial vuxenutbildning

Minst 700 gymnasiepoäng valbara kurser inom vårdområdet (med en kurs på 200 poäng) ger särskild behörighet i Naturkunskap B (alt Nk 2) för den som dessutom har läst kurserna: Etik och livsfrågor, Medicinsk grundkurs, Människan socialt och kulturellt och Vård- och omsorgsarbete.

Ersättningskrav för Nk B/Nk 2 till sjuksköterska 

Den som har läst Medicinsk grundkurs och Vård och omsorgsarbete har särskild behörighet i Naturkunskap B/Nk 2 vid ansökan till sjuksköterskeutbildningen.

Det går inte att kombinera Gy11/Vux12-kurser med de äldre kurserna för det här kravet. Man måste uppfylla kravet för varje kurstyp, eftersom de inte överenstämmer helt och hållet. Om en sökande har läst kurser i äldre och nya systemet, bör han/hon ansöka om undantag eller att bli prövad för reell kompetens av lärosätet i fråga.

Fysik A/Fy 1a eller 1b1 + 1b2  

Den som har gått något av programmen...

  • Elprogrammet, Energiprogrammet, Fordonsprogrammet eller Industriprogrammet med kurserna Ellära A, Ellära B och Elektronik grundkurs

har behörighet i Fysik A/Fy1a eller 1b1 + 1b2  

Kemi A/Ke 1

Den som har gått något av programmen... 

  • Industriprogrammet med kurserna Kemi - process A och Kemi - process B
  • Energiprogrammet med kursen Energi B

har behörighet i Kemi A/Kemi1.

Biologi B/Bi 2

Den som har gått Naturbruksprogrammet med kurserna Ekologi, Växt- och djurliv, Kretslopp och Mikrobiologi och genetik har behörighet i Biologi B/Biologi 2.

Senast uppdaterad: 8 mars 2016