Lyssna

Högskoleprovet

Den grupp som har mest att vinna på att göra högskoleprovet, är de som ansöker om prövning utifrån reell kompetens. Med ett högskoleprovsresultat får nämligen han eller hon ett meritvärde att konkurrera med i urvalet.

HP + behörighet = sant

Många tror att högskoleprovsresultatet i sig ger behörighet till utbildningar, men så är det inte. Både den grundläggande och särskilda behörigheten måste styrkas för att man ska kunna delta i provurvalet. 

Läs mer under Reell kompetens på Antagning.se

Urval och högskoleprov

Normalt fördelas minst en tredjedel av platserna på utbildningar utifrån resultat på högskoleprovet. Behöriga sökande med resultat på högskoleprovet prövas i detta urval. I högskoleprovsurvalet rangordnas alla sökande efter sitt resultat på högskoleprovet.

Ett provsresultat ökar chanserna

Den som är behörig i kraft av sin gymnasieutbildning, kan öka sina chanser att bli antagen genom att göra högskoleprovet. Han eller hon deltar då både i betygsurvalet och i provurvalet. 

Om flera sökande har lika meritvärde

Om ett urval måste göras bland sökande som har likvärdiga meriter kan lärosätet besluta att använda prov, till exempel högskoleprovet, intervjuer eller lottning.

Det har blivit allt vanligare att lärosätena använder högskoleprovsresultat för att särskilja sökande med likvärdiga meriter i betygsurvalet. För vissa utbildningar kan det vara nödvändigt att ha ett högskoleprovsresultat även i betygsurvalet.

Vid likvärdiga meriter, det vill säga samma resultat i högskoleprovsurvalet, används lottning.

Allt om högskoleprovet på Studera.nu 

På Studera.nu kan sökande bland annat testa att göra tidigare prov, ställa frågor via Facebook och kolla sina resultat.

Tipsa gärna om ingången Allt om högskoleprovet

En åldersgräns på 18 år införs 2022. 

Senast uppdaterad: 9 juli 2018