Högskoleprovet

Den grupp som har mest att vinna på att göra högskoleprovet, är de som ansöker om prövning utifrån reell kompetens. Med ett högskoleprovsresultat får nämligen han eller hon ett meritvärde att konkurrera med i urvalet.

Högskoleprov + behörighet = sant

Många tror att högskoleprovsresultatet i sig ger behörighet till utbildningar, men så är det inte. Både den grundläggande och särskilda behörigheten måste styrkas för att man ska kunna delta i provurvalet. 

Den som ansöker om att prövas för reell kompetens kan öka sina chanser till att nå en studieplats genom att göra högskoleprovet. 

Reell kompetens på Antagning.se

Normalt fördelas minst en tredjedel av platserna på utbildningar utifrån resultat på högskoleprovet. Behöriga sökande med resultat på högskoleprovet prövas i detta urval. I högskoleprovsurvalet rangordnas alla sökande efter sitt resultat på högskoleprovet.

Ett provresultat ökar chanserna

Den som är behörig i kraft av sin gymnasieutbildning, kan öka sina chanser att bli antagen genom att göra högskoleprovet. Han eller hon deltar då både i betygsurvalet och i provurvalet.

Tänk på:  Tidigare resultat har fått förlängd giltighetstid sedan provet ställdes in hösten 2020 på grund av pandemin. 

Om flera sökande har lika meritvärde

Om ett urval måste göras bland sökande som har likvärdiga meriter kan lärosätet besluta att använda prov, till exempel högskoleprovet, intervjuer eller lottning.

Det har blivit allt vanligare att lärosätena använder högskoleprovsresultat för att särskilja sökande med likvärdiga meriter i betygsurvalet. För vissa utbildningar kan det vara nödvändigt att ha ett högskoleprovsresultat även i betygsurvalet.

Vid likvärdiga meriter, det vill säga samma resultat i högskoleprovsurvalet, används lottning.

Ny åldersgräns infördes våren 2022

Den som fyller eller ska fylla 18 år samma kalenderår som provet genomförs får skriva högskoleprovet. Den som börjat gymnasiet innan de fyllt 16 år får delta i högskoleprovet första gången vårterminen årskurs 2. Åldersgränsen gör det ändå möjligt att skriva provet några gånger innan det är dags att söka till högskolan första gången.

Allt om högskoleprovet på Studera.nu 

På Studera.nu kan sökande bland annat testa att göra tidigare prov och kolla sina resultat.

Det viktigaste om högskoleprovet på Studera.nu 

Senast uppdaterad: 5 april 2024