Lyssna

Världens möjligheter

Internationella erfarenheter kan både öppna nya karriärvägar och bidra till nya intresseområden. Här hittar du information om både utbytesprogram och olika sätt att åka ut på egen hand.

En utlandsvistelse är berikande på många sätt. Hur, var och på vilket sätt man väljer att spendera tiden beror på motiv och förväntningar.

Åker man ut under gymnasie­tiden handlar det oftast om att vara borta under en bestämd tid inom ett utbyte.

Söker man sig ut efter gymnasiet kan det både handla om att läsa en hel utbildning utomlands och ta sin examen där, eller att förlägga en del av sin svenska utbildning till ett annat land.

Att arbeta utomlands är ett annat sätt att skaffa sig internationell erfarenhet. Det kan vara ett strategiskt karriärsval eller något man gör bara för att få uppleva något nytt.

Att prova på en praktikplats, ett sommar- eller säsongsjobb, engagera sig i ideellt arbete som volontär, jobba som au-pair eller delta i militärt organiserade insatser för samhällsuppbyggnad är andra sätt att ta sig ut.

Senast uppdaterad: 3 september 2018