Lyssna

Komplettera för särskild behörighet

Vad som krävs till en viss utbildning framgår av lärosätets information och i tjänsten på under rubriken förkunskapskrav eller behörighetskrav.

Till varje utbildningsområde finns en bestämd uppsättning behörighetskrav kopplade.

Områdesbehörigheter för GY11/VUX12, som pdf

Eftersom lärosätena kan göra undantag från vissa behörighetskrav, är det bra att kontrollera kraven för varje utbildning på den aktuella högskolans webbplats eller på Antagning.se.

Områdesbehörigheter tas bort 2022

För de som söker till högskoleutbildning som startar efter 31 maj 2022 kommer de särskilda behörighetskraven att framgå i klartext på Antagning.se och på lärosätenas webbplatser. Se UHR:s föreskrift om särskild behörighet till yrkesutbildningar med flera program: 

Särskilda behörighetskrav för de med gymnasieexamen i UHRFS 2019:1, pdf

Meritvärdet påverkas 

Tänk på. När en sökande kompletterar med kurser för särskild behörighet, påverkar det alltid jämförelsetalet, eftersom betygsvärdet alltid räknas med. Se exemplet med Signe där hennes meritvärde sänks efter kompletteringar för behörighet till civilingenjörsprogrammet:

Betygsexempel: Signe har en högskoleförberedande gymnasieexamen (pdf)

Särskild behörighet på annat sätt

Innan man börjar prata med en elev om att komplettera för behörighet, är det viktigt att kolla upp att sökande inte redan uppfyller behörigheten i ämnet. Vissa gymnasieprogram med en kombination av kurser ger särskild behörighet i en specifik kurs. Något som eleverna själva ibland inte har koll på.

Till några utbildningar finns möjlighet att visa motsvararande kunskaper i ett eller flera ämnen. 

I bedömningshandboken finns en lista över alla behörighetskrav och vilka kurser som kan ersätta det aktuella kravet: 

Tabell för behörighetsbedömning i bedömningshandboken 

Exempel: Kurser från gymnasial vuxenutbildning som motsvarar Nk 2 till sjuksköterskeprogrammet

I meritvärderingsexemplet med Johan ser vi att han blir behörig i Naturkunskap 2 då han har kurser som motsvarar kravet i sin yrkesexamen:

  • Naturkunskap 1a1 (NAKNAK01a1) eller Naturkunskap 1b (NAKNAK01b) 
  • Hälsopedagogik (HALHAL0/100 alternativt HÄLHÄL0/100) 
  • Medicin 1 (MEDMED01)
  • Etik och människans livsvillkor (MÄNETI0)
  • Vård- och omsorgsarbete 1 och 2 (VÅRVÅR01 + VÅRVÅR02)

och att han dessutom har godkänt betyg kurser inom vårdområdet från Vård- och omsorgsprogrammet på 600 gymnasiepoäng.

Betygsexempel: Johan har motsvarande kunskaper, som pdf

Till vissa utbildningar finns också ersättningskrav

Den som har de kurser som ingår i ersättningskravet har alltså behörighet till en viss utbildning. 

Exempel: Ersättningskrav för Naturkunskap 2 för sjuksköterskeutbildning =kurserna Medicin 1 och Vård och omsorgsarbete 1 + 2 

Alla ersättningskrav hittar du i bedömningshandbokens behörighetstabell.
De ligger sist under respektive ämne. 

Motsvarande kunskaper och ersättningskrav i bedömningshandboken 

Senast uppdaterad: 15 september 2020