Lyssna

Komplettera för särskild behörighet

Vad som krävs till en viss utbildning framgår av lärosätets information och i tjänsten på under rubriken förkunskapskrav eller behörighetskrav.

Till varje utbildningsområde finns en bestämd uppsättning behörighetskrav kopplade. Vilka de är ser du i sammanställningen Områdesbehörigheter GY11/VUX12 här. 

Eftersom lärosätena kan göra undantag från vissa behörighetskrav, så är det bra att kontrollera kraven för varje utbildning på den aktuella högskolans webbplats eller på Antagning.se.

Meritvärdet påverkas 

Tänk på. När en sökande kompletterar med kurser för särskild behörighet, påverkar det alltid jämförelsetalet, eftersom betygsvärdet alltid räknas med.

I exemplet med Signe längst ner ser man hur kompletteringar med behörighetskurser sänker hennes jämförelsetal och därmed också hennes meritvärde.  

Särskild behörighet på annat sätt

Innan man börjar prata med en elev om att komplettera för behörighet, är det viktigt att kolla upp att sökande inte redan uppfyller behörigheten i ämnet. Vissa gymnasieprogram med en kombination av kurser ger särskild behörighet i en specifik kurs. Något som eleverna själva ibland inte har koll på.

Till några utbildningar finns möjlighet att visa motsvararande kunskaper i ett eller flera ämnen. Den term som ofta används i antagningssammanhang är ersättningskrav.

I bedömningshandboken finns en lista över alla behörighetskrav och vilka kurser som kan ersätta det aktuella kravet: 

Till tabell för behörighetsbedömning

Johan i exemplet möter kravet i Naturkunskap 2 till sjuksköterska på annat sätt. 

Senast uppdaterad: 21 december 2017