Komplettera för särskild behörighet

Vad som krävs till en viss utbildning framgår av högskolans egen webbinformation och på Antagning.se, under rubriken förkunskapskrav.

Eftersom universiteten och högskolorna kan göra undantag från vissa behörighetskrav, är det bra att kontrollera kraven för varje utbildning på den aktuella högskolans webbplats eller på Antagning.se. 

Särskild behörighet till utbildningar som leder till examen

I bedömningshandboken finns en sammanställning av alla utbildningar som leder till en examen, med krav för särskild behörighet. Kraven gäller från och med antagning till sommarkurser 2022:

Särskild behörighet till utbildningar som leder till yrkesexamen

Särskild behörighet till andra utbildningar

För utbildningar som startar efter 31 maj 2022 kommer lärosätena själva att kunna besluta vilka särskilda behörighetskrav som gäller för andra utbildningar än de som leder till yrkesexamen. Det här gör att behörighetskraven för en viss utbildning kan variera, beroende på lärosäte. 

Det här framgår av UHR:s föreskrift om särskild behörighet till yrkesutbildningar och den lista över kurser som kan användas för särskild behörighet till andra utbildningar.  Listan ligger på sidan 24-25 i föreskriften: 

Särskilda behörighetskrav för de med gymnasieexamen i UHRFS 2019:1, pdf

Meritvärdet påverkas 

Tänk på. När en sökande kompletterar med kurser för särskild behörighet, påverkar det alltid jämförelsetalet, eftersom betygsvärdet alltid räknas med. 

Särskild behörighet på annat sätt

Innan man börjar prata med en elev om att komplettera för behörighet, är det viktigt att kolla upp att sökande inte redan uppfyller behörigheten i ämnet. Vissa gymnasieprogram med en kombination av kurser ger särskild behörighet i en specifik kurs. Något som eleverna själva ibland inte har koll på.

Till några utbildningar finns möjlighet att visa motsvarande kunskaper i ett eller flera ämnen. 

I bedömningshandboken finns en lista över alla behörighetskrav och vilka kurser som kan ersätta det aktuella kravet: 

Tabell för behörighetsbedömning i bedömningshandboken 

Exempel: Kurser från gymnasial vuxenutbildning som motsvarar Nk 2 

I meritvärderingsexemplet med Johan på Antagning.se ser vi att han blir behörig i Naturkunskap 2 till arbetsterapeutprogrammet, då han har kurser som motsvarar kravet i sin yrkesexamen:

  • Naturkunskap 1a1 (NAKNAK01a1) eller Naturkunskap 1b (NAKNAK01b) 
  • Hälsopedagogik (HALHAL0/100 alternativt HÄLHÄL0/100) 
  • Medicin 1 (MEDMED01)
  • Etik och människans livsvillkor (MÄNETI0)
  • Vård- och omsorgsarbete 1 och 2 (VÅRVÅR01 + VÅRVÅR02)

och att han dessutom har godkänt betyg kurser inom vårdområdet från Vård- och omsorgsprogrammet på 600 gymnasiepoäng.

Betygsexempel: Johan har motsvarande kunskaper, på Antagning.se

Till vissa utbildningar finns också ersättningskrav

Den som har de kurser som ingår i ersättningskravet har alltså behörighet till en viss utbildning. 

Exempel: Ersättningskrav för Naturkunskap 2 för sjuksköterskeutbildning =kurserna Medicin 1 och Vård och omsorgsarbete 1 + 2 

Alla ersättningskrav hittar du i bedömningshandbokens behörighetstabell.
De ligger sist under respektive ämne. 

Motsvarande kunskaper och ersättningskrav i bedömningshandboken 

Senast uppdaterad: 8 mars 2022