Komplettera för grundläggande behörighet

Här tar vi framför allt upp kompletteringar vid vuxenutbildningen. Längre ner på sidan beskriver vi studier vid folkhögskola, som också är ett alternativ för den som vill komplettera för behörighet.

Checklista

Se om betygshandlingen ger grundläggande behörighet, pdf 

Informera så här vid olika brister

Här nedanför ser du vilka råd du kan ge till sökande med olika typer av brister i sitt slutbetyg.

1. Sökande kommer inte upp i 90 % godkända kurser 

1. Man kan komplettera med Gy11/Vux12-kurser för att komma upp till 90 % godkända gymnasiepoäng av ett fullständigt slutbetyg. Det mest fördelaktiga för den sökande är att läsa upp de kurser som han eller hon fått IG i, eftersom det får mest effekt för jämförelsetalet.

I de fall där det finns ny motsvarande Gy11/Vux12-kurs, kan sökande komplettera med den för att utbyteskomplettera.

Tabell för utbyteskompletteringar, pdf

Alternativ: Om den sökande inte har möjlighet att pröva i äldre kurser eller att ny, motsvarande kurs saknas, kan han eller hon komplettera med en ny kurs. Förutsättningen är då att motsvarande kurs inte redan finns i slutbetyget med godkänt betyg och utgör underlag för att komma upp till 90 % godkända kurser. 

Tänk på: Sökande med slutbetyg från reducerat program har rätt att få ut en ny gymnasieexamen, men det gäller inte för sökande med fullständigt program där individen inte kommer upp till omfattningen 90% godkända kurser. Kontakta Skolverket för mer information om utfärdande av betyg

Nya kurser och meritvärdering

Betygsvärdet i nya GY11/VUX12-kurser räknas med i jämförelsetalet vid utbyteskomplettering eller om kursen krävs för behörighet. Betygsvärdet räknas däremot inte med när kursen räknas med för meritpoäng.

Meritvärdering av slutbetyg utfärdade före 2010 

Inte tillåtet läsa upp kurser som redan är avklarade

Man får inte läsa upp kurser som man redan har godkänt betyg i för att komma upp till 90% godkända kurser för grundläggande behörighet. Nu när vi har bytt kurssystem så behöver inte de nya kurserna ha exakt samma benämning som de äldre kurserna, vilket gör att det är extra viktigt att använda utbytestabellen.

Tips. Där två olika kurser finns listade i utbytestabellen på samma nivå kan utbyte ske.

Exempel med ämne Hotell

Kurs Gy2000
/Vux2001
Gyp

Kurs Gy11/Vux12

Gyp
Hotell A 50  Logi  100
Hotell B 150 Reception 1 100

Tänk på. Om eleven har godkänt betyg i Hotell B (150 gy) kan han/hon inte komplettera med Reception 1 (100) för att komma upp till 2 250  godkända gymnasiepoäng, eftersom kurserna motsvarar varandra och är utbytbara. Eleven har redan klarat av kursen i fråga. 

2. Sökande kommer inte upp i tillräckligt antal godkända gymnasiepoäng i kärnämneskurser 

Om en sökande inte kommer upp till rätt antal godkända gymnasiepoäng, är det viktigt att göra ”kärnämneskontrollen” inför kompletteringsstudier på komvux.

Här ser du hur många gymnasiepoäng i kärnämnen (med lägst betyget Godkänd) som krävs för grundläggande behörighet: 

Fullständig poäng    Skolform och när utfärdades betygstypen? Krav på godkända poäng inom betyget, och i
kärnämnes-kurser 
2 500 Gymnasieskolan efter 2003 2 250/500
2 451 Gymnasieskolan efter 2003 2 205/500
2 400 Gymnasieskolan 1997 2 160/440
2 370 Gymnasieskolan 1998-2002 2 133/443
2 350 Vuxenutbildning efter 2001 2 115/400
2 301 Vuxenutbildning efter 2001 2 071/400
2 180 Gymnasieskolan 1997 1 962/462
2 150 Gymnasieskolan 1998-2002 1 935/465
1 970 Vuxenutbildning före 2002 1 773/373

Exempel: En person har ett slutbetyg från gymnasieskolan
utfärdat 2001-06-08 där programmets fullständiga poäng är
2 150. För att uppfylla kravet på ”tillräckligt många poäng”
visar tabellen att personen måste vara godkänd
i minst 1 935 gymnasiepoäng, där minst 465 poäng av dessa
måste vara i kärnämneskurser.

Kärnämneskurser - motsvarighet i GY11/Vux12

Stäm av så att den nya kursen ÄR en kärnämneskurs:

Kärnämnen i slutbetyg  Kärnämnen i Gy11/Vux12
Svenska/Svenska som andraspråk A Svenska/Svenska som andraspråk 1
Svenska/Svenska som andraspråk B Svenska/Svenska som andraspråk 2
Engelska A Engelska 5
Matematik A Matematik 1a/1b/ 1c
Samhällskunskap A                  Samhällskunskap 1b
Idrott och hälsa A (från gymnasiet)  Idrott och hälsa 1
Religionskunskap A Religionskunskap 1
Naturkunskap A Naturkunskap 1a1

Listan är ett utdrag ur Skolverkets föreskrifter SKOLFS 2012:92. 

Tänk på. Kurser på högre nivå i engelska och matematik (Engelska B och Matematik B) inte ger kärnämnespoäng för grundläggande behörighet. 

Idrott och hälsa från gymnasieskolan 

Tips: De elever som har ett slutbetyg från komvux och som inte uppfyller kravet på tillräckligt antal godkända gymnasiepoäng, kan exempelvis räkna med kursen Idrott och hälsa A från ett samlat betygsdokument från gymnasieskolan för att komma upp i 90 % omfattning. 

 Se kommentarer och artiklar

Prövning utifrån reell kompetens en möjlighet 

För den som kan visa på motsvarande kunskaper finns möjlighet att ansöka om prövning utifrån reell kompetens. 

Reell kompetens på Antagning.se

Skärpta krav införs 2 juli 2025

Nytt datum: Sökande med slutbetyg som inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet 2 juli 2025 och framåt, måste även ha godkänt betyg i Svenska 3 och Engelska 6.

Skärpta krav för sökande som saknar grundläggande behörighet

Senast uppdaterad: 30 augusti 2022