Lyssna

Komplettera för grundläggande behörighet

Här tar vi framför allt upp kompletteringar vid vuxenutbildningen. Längre ner på sidan beskriver vi studier vid folkhögskola, som också är ett alternativ för den som vill komplettera för behörighet. Skärpta krav införs efter 1 juli 2021.

Ta hjälp av checklistan 

Längst ner på sidan hittar du en checklista med kontrollfrågor som hjälper dig att avgöra om en sökande har grundläggande behörighet eller inte. 

Informera så här vid olika brister

Här nedanför ser du vilka råd du kan ge till sökande med olika typer av brister i sitt slutbetyg.

1. Sökande kommer inte upp i 90 % godkända kurser 

1. Man kan komplettera med Gy11/Vux12-kurser för att komma upp till 90 % godkända gymnasiepoäng av ett fullständigt slutbetyg. Det mest fördelaktiga för den sökande är att läsa upp de kurser som han eller hon fått IG i, eftersom det får mest effekt för jämförelsetalet.

I de fall där det finns ny motsvarande Gy11/Vux12-kurs, kan sökande komplettera med den för att utbyteskomplettera.

Se utbytestabellen från bedömningshandboken 

Alternativ: Om den sökande inte har möjlighet att pröva i äldre kurser eller att ny, motsvarande kurs saknas, kan han eller hon komplettera med en ny kurs. Förutsättningen är då att motsvarande kurs inte redan finns i slutbetyget med godkänt betyg och utgör underlag för att komma upp till 90 % godkända kurser. 

Tänk på: Sökande med slutbetyg från reducerat program har rätt att få ut en ny gymnasieexamen, men det gäller inte för sökande med fullständigt program där individen inte kommer upp till omfattningen 90% godkända kurser. Kontakta Skolverket för mer information om utfärdande av betyg

Nya kurser och meritvärdering
Betygsvärdet i nya GY11/VUX12-kurser räknas med i jämförelsetalet vid utbyteskomplettering eller om kursen krävs för behörighet. Betygsvärdet räknas däremot inte med när kursen räknas med för meritpoäng.

Läs mer under meritvärdering  

Inte tillåtet läsa upp kurser som redan är avklarade

Man får inte läsa upp kurser som man redan har godkänt betyg i för att komma upp till 90% godkända kurser för grundläggande behörighet. Nu när vi har bytt kurssystem så behöver inte de nya kurserna ha exakt samma benämning som de äldre kurserna, vilket gör att det är extra viktigt att använda utbytestabellen.

Där två olika kurser finns listade på samma nivå kan utbyte ske: 

Om eleven har godkänt betyg i Hotell B (150 gy) kan han/hon inte komplettera med Reception 1 (100) för att komma upp till 90 %  godkända gymnasiepoäng, eftersom kurserna motsvarar varandra och är utbytbara. Eleven har redan klarat av kursen i fråga. 

2. Sökande kommer inte upp i tillräckligt antal godkända gymnasiepoäng i kärnämneskurser 

Om en sökande inte kommer upp till rätt antal godkända gymnasiepoäng, är det viktigt att göra ”kärnämneskontrollen” inför kompletteringsstudier på komvux.

Här ser du hur många gymnasiepoäng i kärnämnen (med lägst betyget Godkänd) som krävs för grundläggande behörighet: 

Gymnasiepoäng för fullständigt program 

Gymnasiepoäng för kärnämnen

2 180 gyp 

462

2 400 

440 

2 150 

465

2 370 

443

2 500 

500

2 451

500 

Kärnämneskurser - motsvarighet i GY11/Vux12

Stäm av så att den nya kursen ÄR en kärnämneskurs:

Kärnämnen i slutbetyg  Kärnämnen i Gy11/Vux12
Svenska/Svenska som andraspråk A Svenska/Svenska som andraspråk 1
Svenska/Svenska som andraspråk B Svenska/Svenska som andraspråk 2
Engelska A Engelska 5
Matematik A Matematik 1a/1b/ 1c
Samhällskunskap A                      Samhällskunskap 1b
Idrott och hälsa A (från gymnasiet)  Idrott och hälsa 1
Religionskunskap A Religionskunskap 1
Naturkunskap A Naturkunskap 1a1

Listan är ett utdrag ur SKOLFS 2012:92.  

Tänk på att kurser på högre nivå i engelska och matematik (Engelska B och Matematik B) inte ger kärnämnespoäng för grundläggande behörighet. 

Idrott och hälsa från gymnasieskolan 

Tips: De elever som har ett slutbetyg från komvux och som inte uppfyller kravet på tillräckligt antal godkända gymnasiepoäng, kan exempelvis räkna med kursen Idrott och hälsa A från ett samlat betygsdokument från gymnasieskolan för att komma upp i 90 % omfattning. 

 Läs mer under kommentarer

Prövning utifrån reell kompetens en möjlighet 

För den som kan visa på motsvarande kunskaper finns möjlighet att ansöka om prövning utifrån reell kompetens. 

Skärpta krav efter 1 juli 2021

Sökande med slutbetyg som inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet 2 juli 2021 och framåt, måste även ha godkänt betyg i Svenska 3 och Engelska 6.

Läs mer under Skärpta krav 

Senast uppdaterad: 29 april 2020