Lyssna

Under en utlandsvistelse

Under själva utlandsvistelsen har ivägledaren för det mesta en begränsad roll att fylla, men både pedagogiska, sociala och psykologiska aspekter av utlandsvistelsen kan ändå behöva uppmärksammas i denna fas.

Följ upp lärandet

Till att börja med måste deltagaren ta ett större ansvar för sin egen inlärning under en utlandsvistelse och kan därför behöva stöd i lärandet. Det kan underlätta om en viss uppföljning av lärprocessen sker fortlöpande. Uppmana deltagaren att dokumentera det som sker genom att föra en resedagbok. Se mallen längst ner här på sidan. 

Läs mer om lärprocessen

En kontaktperson på plats

Det är också bra om det i mottagarlandet finns en mentorsfunktion, dvs en kontaktperson som ansvarar för praktiska och sociala frågor.

Läs mer om mentorskap

Krisberedskap 

Dessutom måste krisberedskap finnas på plats och är viktigare ju yngre deltagarna är.

Läs mer om beredskap och krishantering 

Förbered deltagaren mentalt

Med ett bra förebyggande arbete kan oftast större kriser undvikas.

Läs mer om mental och kulturell förberedelse

Senast uppdaterad: 20 oktober 2017