Lyssna

Studier och praktik inom program

Den som vill studera utomlands bör åtminstone fundera på att göra det inom ett program. Många saker kan gå betydligt enklare: från hjälp med ansökan och bostad, till att studierna ofta räknas som en del av den svenska utbildningen. Dessutom slipper man terminsavgifter, förutom att det finns stipendier knutna till programmen.

En stor del av pengarna för den typen av utlandsstudier fördelas till skolor och högskolor av Universitets- och högskolerådet, UHR.

Till en del av programmen söker individer direkt, men i de allra flesta fall söker eleven/studenten via sin skola eller sitt lärosäte. För att kunna delta behöver man därför vara student vid en svensk högskola eller elev i en grundskola eller ett gymnasium som sökt medel för att kunna erbjuda utbyte för sina elever.

Grundskola och gymnasium

De allra flesta program söker eleven till genom sin skola. Ett undantag är Ettårsprogrammen som eleven kan söka till själv i slutet av året, via UHR:s sajt utbyten.se.

Universitet och högskola

Högskolorna har sina egna ansökningsomgångar inom de olika programmen och man kan oftast läsa på respektive högskolas webb vad som gäller.

Det är skillnad på "institutionsavtal", som hanteras av varje institution om som bara studenter där kan söka till, och "centrala avtal" som alla studenter vid högskolan kan söka till.

Bland institutionsavtalen finns Erasmus+, Nordplus, Linaaeus-Palme och Minor Field Studies. Behörighetskrav, urvalskriterier och tid för utlysningen bestäms av institutionerna, vilket innebär att det varierar från institution till institution.

De centrala avtalen kan sägas vara ett komplement till institutionernas avtal. Dessa ligger ofta utanför Europa och vilka platser som går att söka informerar man om i samband med en utlysning, då sökande också får information om sista ansökningsdag.

Senast uppdaterad: 24 april 2017