Oavslutad gymnasieutbildning

För den som genomfört största delen av sin gymnasieutbildning och som har dokumentation som styrker det, finns möjlighet att beviljas undantag för grundläggande behörighet efter kompletteringsstudier på komvux. Observera att undantaget bara tillämpas i två olika fall.

Viktigt att veta

För den som har brister i sin utländska gymnasieutbildning som är mindre än de två fall som beskrivs här, kan kompletteringsstudierna med 800 gymnasiepoäng utgöra en onödig omväg till grundläggande behörighet. 

Personen ifråga kan istället ansöka direkt till aktuell högskola om att prövas för undantag genom så kallad "Reell kompetens".

Reell kompetens beskrivs i Grundläggande behörighet på annat sätt

Tänk på. Undantag är inte alltid det mest fördelaktiga för en sökande till högskola. Eftersom meritvärderingen utgår från ett schablonvärde och inte ett reellt medelvärde är det inte möjligt att nå högsta meritvärde.

Se mer under Meritvärde i antagningen nedan.

Undantag för oavslutad gymnasieutbildning

Undantag från grundläggande behörighet kan medges för sökande som har en oavslutad utländsk gymnasieutbildning där en liten del av utbildningen saknas. Dessa personer kan komplettera med minst 800 gymnasiepoäng från svensk gymnasieskola/vuxenutbildning utöver de kurser som krävs för grundläggande behörighet. Vilka kurser som kan räknas inom de 800 poängen beskrivs längre ner på denna sida.

Undantaget gäller vid två typer av brister 

  • Maximalt ett års studier saknas. Gäller då rör sig om en 12-årig utbildning där man inte går upp i ett examensprov; liknande vårt svenska utbildningssystem.

Se exempel 1 från Iran 

eller

  • Godkänt resultat på examensprov saknas. Gäller då det rör sig om en 12-årig utbildning som avslutas med ett examensprov.

Se exempel 2 från Syrien

Inget krav på förhandsbesked 

Vid ansökan till universitet och högskola finns inget krav på förhandsbesked från UHR för att kunna medges undantag. I antagningsprocessen görs en bedömning av den sökandes utländska gymnasiebetyg och de kurser som lästs på komvux. Under handläggningen finns heller inte utrymme för UHR att ge vägledare eller individer förhandsbesked om bedömningen. 

Tips. Inför planering av kompletteringsstudier på komvux, har UHR möjlighet att ge ett förhandsbesked om en persons utbildning uppfyller kriterierna för undantaget. Men detta är alltså inget krav för att kunna söka till högskola. På grund av handläggningstiden hos UHR kan en förfrågan riskera att förlänga den tid det tar att komplettera med de kurser man saknar. 

Att ansöka om utlåtande, på uhr.se

Kurser som kan ingå i kompletteringsstudierna

För att kompletteringsstudier på komvux ska kunna ge undantag för grundläggande behörighet, måste de omfatta minst 800 gymnasiepoäng utöver svenska, engelska och matematik för grundläggande behörighet.

Tänk på. Svenska 1-3, Engelska 5+6 alt. Engelska A, samt Matematik 1a/1b/1c eller motsvarande, krävs för grundläggande behörighet och räknas inte in i de 800 poängen.

Både äldre kurser (kursplan 2000/2001) och Gy11-kurser (ämnesplan 2011/2012) kan ingå i de 800 poängen. 

Kurser som kan ingå i kompletteringsstudierna, i utländska bedömningshandboken

Om kompletteringsstudierna ägt rum på folkhögskola kan de inte räknas in i de 800 gymnasiepoängen. Sökande måste i sådana fall ansöka om bedömning av Reell kompetens.

Meritvärde i antagningen

Meritvärdet beräknas i antagningen utifrån ett schablonvärde baserat på de oavslutade gymnasieutbildningen. Kurser från vuxenutbildningen (800 gymnasiepoäng och ev. fler) räknas med enligt formeln för kompletteringar med viktning 1,2.

Tänk på. UHR:s bedömning med rekommendation om kompletteringsstudier anger inte något meritvärde, utan det räknas fram först i antagningen.

Om meritvärdesuträkning i utländska bedömningshandboken

Ingen meritpoängskompensation

Tänk på. Den som beviljas undantag efter att ha kompletterat med 800 poäng får inte tillgodoräkna meritpoängskompensation eller meritpoäng genom kompletteringsstudier.

När en utländsk gymnasieutbildning inte räcker till

Det händer att det kommer in ansökningar till Antagning.se och till UHR för förhandsbesked med betyg över gymnasieutbildningar som inte ger tillträde till högre studier i utbildningslandet, och därmed inte kan ligga till grund för en bedömning. Det gäller främst oavslutade utbildningar där mer än examen eller sista året saknas.

Där kan den svenska gymnasieskolan eller komvux nivåplacera individen för fortsatta studier. Skolverket har information och kartläggningsverktyg på sin webbplats:

Utbildning för nyanlända vuxna, på Skolverkets webbplats

Senast uppdaterad: 26 mars 2024