Lyssna

Så här räknas kompletteringar för sökande med avgångsbetyg

För att visa hur det olika typerna av kompletteringar räknas om för sökande med avgångsbetyg följer här två exempel.

Två olika skalor

För att "översätta" sifferbetygen till ett jämförelsetal i 10,00 - 20,00-skalan använder man Omvandlingstabell till 10-20-skalan.pdf. Den finns också på Antagning.se.

Åt andra hållet gäller den här omvandlingstabellen: 

Betyg i GY11/Vux12-kurs Sifferbetyg i avgångsbetyg
A 5
B 4,5
C 4
D 3,5
E 3

Behörighetskomplettering 

En sökande har avgångsbetyg från social linje med 2 årskurser matematik med betyg 2

I betyget finns betyg i 14 ämnen: 

Betygspoängen är 47/14 = 3,36 = 14.34

Sökande kompletterar med:

  • Matematik kurs 1b med betyg  A
  • Matematik kurs 2b med betyg A,
  • Matematik kurs 3b med betyg D och
  • Matematik kurs 4 med betyg D

Matematik kurs 3b krävs för behörighet

Betyg i kurser som krävs för behörighet räknas alltid med. 

Eftersom sökande har ett betyg i matematik i avgångsbetyget ersätts detta med betyget i Matematik kurs 3b.

Inga andra kurser räknas med eftersom Gy11/Vux12-kurser inte kan bli tilläggskompletteringar. 

Betyget i kursen 3b är D, som omvandlas till 3,5
För att ersätta det tidigare betyget (2) drar vi ifrån det i uträkningen: 

47 – 2 + 3,5 = 48,5/14 = 3,46 (antalet betyg är fortfarande 14)

3,46 i sin tur måste omvandlas till dagens skala med hjälp av omvandlingstabellen. Av den framgår att 3,36 = 14,78.

Meritpoängskompensationen läggs till sist
En titt i tabellen för meritpoängskompensation (sidan 4) visar att jämförelsetalet 14,78 ger ett meritvärde på 16.10 inklusive meritpoängskompensationen.

Utbyteskomplettering 

En sökande har avgångsbetyg från social linje med 2 årskurser engelska med betyg 2

I betyget finns betyg i 17 ämnen:

Betygspoängen är 57/17 = 3,36

Sökande kompletterar med:

  • Engelska kurs 5 med betyg B
  • Engelska kurs 6  med betyg A

Engelska krävs inte för särskild behörighet
Eftersom behörighetskravet redan är uppfyllt blir det istället fråga om utbyte här.

Utbyteskompletteringar på samma eller högre nivå
Betyg i kurser på samma nivå som i avgångsbetyget eller högre nivå räknas som utbyteskompletteringar om de höjer betygspoängen.

Betyget i engelska i avgångsbetyget ersätts med betyget i Engelska 6. Engelska 5 räknas inte som tilläggskomplettering eftersom bara betyg på samma eller högre nivå i avgångsbetyget kan räknas som tilläggskompletteringar. Förutsättningen är förstås att de höjer betygspoängen i och med utbytet. 

Deltar i BI och BII
I BI konkurrerar den sökande med 15,58 (inkl meritpoängskompensationen) och i BII blir det nya värdet 57-2 + 5 =60/17 = 3,53 = 16,46 (inkl meritpoängskompensationen).

Senast uppdaterad: 12 mars 2018