Så här räknas kompletteringar för sökande med avgångsbetyg

För att visa hur de olika typerna av kompletteringar räknas om för sökande med avgångsbetyg följer här två exempel.

Två olika skalor

För att "översätta" sifferbetygen i ett avgångsbetyg till ett jämförelsetal i skala 10,00-20,00 använder man en omvandlingstabell.

Omvandlingstabell till 10-20-skalan och meritpoängskompensation, i bedömningshandboken

För att räkna åt andra hållet, från dagens bokstavsbetyg till sifferbetyg, använd den här tabellen: 

Omvandlingstabell för bokstavsbetyg till sifferbetyg

Bokstavsbetyg
från Vux12
Sifferbetyg
från linje
A 5
B 4,5
C 4 
D 3,5
E 3

1. Behörighetskomplettering 

Exempel. En sökande har avgångsbetyg från social linje med 2 årskurser matematik med betyg 2. I betyget finns betyg i 14 ämnen: 

Betygspoängen är 47/14 = 3,36 = 14, 34

Sökande kompletterar med

  • Matematik kurs 1b med betyg  A
  • Matematik kurs 2b med betyg A,
  • Matematik kurs 3b med betyg D och
  • Matematik kurs 4 med betyg D

Behörighetskrav till sökt utbildning

Matematik kurs 3b 

Tänk på. Betyg i kurser som krävs för behörighet räknas alltid med. 

Eftersom den sökande har ett betyg i matematik i avgångsbetyget ersätts detta med betyget i Matematik kurs 3b.

Tänk på: Inga andra kurser räknas med eftersom Gy11/Vux12-kurser inte kan bli tilläggskompletteringar. 

Steg för omvandling

Betyget i kursen 3b är D, som omvandlas till 3,5.
För att ersätta det tidigare betyget (2) drar vi ifrån det i uträkningen: 

47 – 2 + 3,5 = 48,5/14 = 3,46 (antalet betyg är fortfarande 14)

3,46 i sin tur måste omvandlas till dagens skala med hjälp av omvandlingstabellen i skala 10,00 - 20,00. 

Av tabellen i bedömningshandboken framgår att 3,36 = 14,78.

Meritpoängskompensation sista steget

Samma tabell i bedömningshandboken visar att jämförelsetalet 14,78 ger ett meritvärde på 16.10 inklusive meritpoängskompensationen:

Tabell för omvandling och meritpoängskompensation, på Antagning.se

2. Utbyteskomplettering 

Exempel. En sökande har avgångsbetyg från social linje med 2 årskurser engelska med betyg 2. I betyget finns betyg i 17 ämnen:

Betygspoängen är 57/17 = 3,36

Sökande kompletterar med

  • Engelska kurs 5 med betyg B
  • Engelska kurs 6  med betyg A

Behörighetskrav till sökt utbildning

Eftersom behörighetskravet redan är uppfyllt blir det istället fråga om utbyte (engelska krävs inte för särskild behörighet här).

Utbyteskompletteringar på samma eller högre nivå

Betyg i kurser på samma nivå som i avgångsbetyget eller högre nivå räknas som utbyteskompletteringar om de höjer betygspoängen.

Stäm av utbytet, gy eller vux?

Utbytestabellen i bedömningshandboken - ämne/kurser gymnasiebetyg

Se utbytestabellen i bedömningshandboken - ämne/kurser vux

Betyget i engelska i avgångsbetyget ersätts med betyget i Engelska 6.

Tänk på. Engelska 5 räknas inte som tilläggskomplettering eftersom bara betyg på samma eller högre nivå i avgångsbetyget kan räknas som tilläggskompletteringar. Förutsättningen är förstås att de höjer betygspoängen i och med utbytet. 

Vid urval deltar sökande i BI och BII

I urvalsgrupp BI konkurrerar den sökande med 15,58 (inklusive meritpoängskompensation) medan det i BII blir det nya värdet 57-2 + 5 =60/17 = 3,53 = 16,46 (inklusive meritpoängskompensationen).

Senast uppdaterad: 5 april 2024