Lyssna

Exempel på de två varianter som kan behandlas med undantag

Det är bara i två fall som undantag från kravet om grundläggande behörighet kan göras. Här beskriver vi de två varianterna.

1. Eleven får inte sakna mer än sista året på sin gymnasieutbildning 

Gäller för minst 12-årig skolutbildning

Exempel Iran. Det är inte ovanligt att personer från Iran bara har dokumentation över sin treåriga gymnasieutbildning (efter 11 år) och därför saknar år 12; det universitetsförberedande året (Pre-university). Eftersom det universitetsförberedande året krävs för grundläggande behörighet till högskolestudier, gör att gymnasieutbildningen anses vara oavslutad. 

Läs mer om utbildning från Iran i Utländska bedömningshandboken

 2. Eleven har misslyckats i slutexamen, eller inte gått upp i slutexamen


Det är viktigt att det framgår av dokumentationen att personen i fråga har haft rätt att göra examen.

Exempel Syrien. Den som studerat alla 12 årskurser i Syrien, men inte gått upp i examen eller blivit underkänd, kan alltså ansöka om att prövas för undantag efter kompletteringsstudier på komvux. 

Bild av intyg om underkännande i gymnasieprov, Syrien

Till landinformation om Syrien i Utländska bedömningshandboken

Senast uppdaterad: 29 augusti 2023