Lyssna

Exempel på de två varianter som kan behandlas med undantag

Det är endast två olika situationer som kan ligga till grund för undantag från kravet om grundläggande behörighet, här beskriver vi de två varianterna.

1. Eleven får inte sakna mer än sista året på sin gymnasieutbildning 
... av en minst 12-årig skolutbildning.

Ett vanligt exempel är från Iran där en person kan ha avslutat sin treåriga gymnasieutbildning (efter 11 år), men saknar det universitetsförberedande året (Pre-university = år 12). Det universitetsföreberedande året krävs för grundläggande behörighet till högskolestudier, vilket gör att endast den treåriga gymnasieutbildningen kan anses vara oavslutad.

Läs mer om utbildning från Iran i Utländska bedömningshandboken.

 2. Eleven har misslyckats i slutexamen, eller inte gått upp i slutexamen
Det är viktigt att det framgår av dokumentationen att personen i fråga har haft rätt att göra examen.

Den som exempelvis har gått alla 12 årskurser i Syrien, men inte gått upp i examen eller blivit underkänd, kan alltså ansöka om att prövas för undantag efter kompletteringsstudier på komvux. 

Till landinformation om Syrien i Utländska bedömningshandboken

Senast uppdaterad: 25 juni 2018